Jaunumi

Tikšanās ar Brocēnu novada iestādēm

Pievienots: 10.01.2018

10. janvārī Brocēnu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Solvita Dūklava aicināja uz tikšanos visu novada iestāžu vadītājus, lai pateiktu paldies par iepriekšējā gadā paveikto un vēlēja veselību, darbīgumu un radošumu Jaunajā gadā. Īpaši suminātas tika Brocēnu bibliotēkas un Remtes bibliotēkas vadītājas Valda Ozoliņa un Lauma Jekuma, kuras saņēma Kultūras ministrijas pateicības.  Pasākuma ietvaros tika arī godināti Brocēnu novada Ziemassvētku noformējuma konkursa laureāti. Pasākuma apmeklētājus priecēja mūsu novadnieču Iras un Rutas Dūdumu sirsnīgais un emocionālais sniegums – labie vārdi, vēlējumi un dziesmas. Jauku gaisotni palīdzēja radīt gaumīgi izdekorētās telpas-  Paldies SIA “Dentelle charm” un Brocēnu novada kultūras un izglītības centram.


Ziemassvētku noformējuma konkursa laureāti:
Iestādes:
1.Gaiķu pamatskola
2.Brocēnu vidusskola
3.PII “Vālodzīte”
4.Remtes pamatskola
Privātmājas:
1.“Gulbīši”, Remtes pagasts
2.Krasta iela 14, Brocēni
3.“Dīcmaņi”, Remte

Foto: Andrejs Sergejevs