Jaunumi

SIA "Enviroprojekts" paziņojums par iesniegumu A kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas saņemšanai

Pievienots: 14.03.2019

Paziņojums

Par iesniegumu A kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas saņemšanai

Operators: “Viduskurzemes AAO” SIA, reģ. Nr. 58503015521, adrese: “Vibsteri”, Remtes pagasts, Brocēnu novads, LV-3871, tālr. 63864244, e-pasts: vaao@vaao.lv.

Piesārņojošā darbība: Cietā reģenerētā kurināmā ražotne “Vibsteri”, Remtes pagasts, Brocēnu novads, kadastra Nr. 84805050003.

Esošās un paredzētās piesārņojošās darbības veids ir:

1)Saskaņā ar likuma “Par piesārņojumu” 1.pielikumu:

31) iekārtas nebīstamu atkritumu reģenerācijai, kā arī iekārtas nebīstamu atkritumu reģenerācijai un apglabāšanai ar jaudu virs 75 tonnām dienā (izņemot darbības, kas ietvertas normatīvo aktu regulējumā par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī), ievērojot šā pielikuma astotajā daļā minēto nosacījumu, kurās tiek izmantota viena vai vairākas šādas darbības:

b)atkritumu sagatavošana sadedzināšanai vai līdzsadedzināšanai,

3) saskaņā ar MK 30.11.2010. noteikumu  Nr.1082 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību  veikšanai” 2. pielikumu:

6.3. notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu no 5 līdz 20m3 diennaktī, ja notekūdeņus novada vidē.

Paredzētā darbība ir jau astoto gadu notiekošās darbības turpināšanās, tikai ar pakāpeniski pieaugušiem ražošanas apjomiem, līdz tie pārsnieguši A kategorijas slieksni- 75 tonnas diennaktī. Ražošanas apjomu paredzēt turpināt palielināt līdz 65 tūkst. t gadā.

Liepājas reģionālajā vides pārvaldē 28.02.2019. ir pieņemts atbilstošs iesniegums. Ar tajā ietverto informāciju iespējams iepazīties:

  • “Viduskurzemes AAO” SIA, “Vibsteri”, Remtes pagasts, Brocēnu novads, LV-3871 (darbdienās 9:00-16:30);
  • Brocēnu novada pašvaldībā, Lielcieceres ielā 3, Brocēni, LV-3851, pasts@broceni.lv (darbdienās 8:00-17:00);
  • Liepājas reģionālajā vides pārvaldē, Jaunā ostmala 2a, Liepāja, LV-3401, liepaja@liepaja.vvd.gov.lv (darbdienās 8:30-12:30 un no 13:00 līdz 18:00 pirmdienās, 16:00 piektdienās un 17:00 pārējās)
  • www.vvd.gov.lv: “sabiedrības līdzdalība”- “A un B atļauju iesniegumi”- “Viduskurzemes AAO”
  • tīmekļa vietnē vaao.lv/informativi-materiali/

Piesārņojošas darbības sabiedriskā apspriešana notiks Brocēnu novada pašvaldības zālē 2019. gada 27. martā plkst. 17:00.

Sabiedrība līdz 2019. gada 12. aprīlim var rakstiski iesniegt Liepājas reģionālajā vides pārvaldē savus priekšlikumus vai viedokli par atļaujas izsniegšanu vai tās nosacījumiem.