Jaunumi

Projekts “Jaunas infrastruktūras izveide Remtes ezera piekrastes teritorijā, publisko ūdeņu pieejamības un ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai”

Pievienots: 28.06.2020

Īstenotas aktivitātes projektā “Jaunas infrastruktūras izveide Remtes ezera piekrastes teritorijā, publisko ūdeņu pieejamības un ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai”.

Brocēnu novada pašvaldība īstenojusi aktivitātes Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas (LVAFA) atbalstīta projekta “Jaunas infrastruktūras izveide Remtes ezera piekrastes teritorijā, publisko ūdeņu pieejamības un ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai” ietvaros. 2020.gada maija mēnesī pabeigti būvdarbi un ekspluatācijā nodotas divas slūžas ūdens līmeņa regulēšanai/uzturēšanai Remtes ezerā. Slūžu izbūves kopējās izmaksas EUR 44 149,91 (LVAFA finansējums EUR 27 459,00 un Brocēnu novada pašvaldības finansējums EUR 16 690,91).

2020.gada maijā pabeigti būvdarbi un jūnijā ekspluatācijā nodots stāvlaukums 10 automašīnām Remtes ezera piekrastes teritorijā. 

Kopējās būvdarbu izmaksas EUR 15 050,83 (Brocēnu novada pašvaldības finansējums).