Jaunumi

Projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

Pievienots: 06.11.2019

Brocēnu novada pašvaldībā turpinās aktivitātes projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (Nr.8.3.4.0/16/I/001)   ietvaros. Projektu realizē Izglītības kvalitātes valsts dienests un Brocēnu novada pašvaldība ir sadarbības partneris. 

 Projektā ir iesaistītas visas novada skolas. Iesniegti apstiprināti un sākti īstenot  individuālie plāni izglītojamajiem, kuriem nepieciešams atbalsts. Blīdenes pamatskolā tiek realizēti 11 plāni, Remtes pamatskolā 8, Gaiķu pamatskolā 7, bet Brocēnu vidusskolā 30 plāni. Projektā iesaistīti izglītojamie no 5. – 12.klasei un visvairāk individuālās konsultācijas notiek matemātikā. 

Sākušās aktivitātes arī  jaunatnes iniciatīvu projektos.  Biedrības  “Latvijas Mazpulki” projekta Soli pa solim ietvaros Gaiķu  un Remtes pamatskolas skolēniem 26.septembrī notika nodarbība par mērķu plānošanu, tagad turpināsies dažādas radošas darbnīcas – kā pirmā 27.novembrī – kokapstrādes darbnīca. Biedrības “Pēdas” projekta  Informēts un iesaistīts ietvaros novembrī visu pagastu skolu pārstāvjiem notiks nodarbības Brocēnu Jauniešu centrā “Kopā”. Brocēnu vidusskolā tiek realizēts biedrības Brocēnu vidusskolas parlaments projekts Kas meklē, tas atrod!, kura ietvaros 19.septembrī notika neformālās izglītības un pieredzes izglītības aktivitātes piedzīvojumu parkā “Piedzīvojumu gars”, bet 31.oktobrī -  Jauniešu plānots un organizēts pasākums - Iedvesmojošas personības stāsts. 

Projekts “PuMPuRS” turpināsies līdz 2022.gada 31.decembrim. Plašāka informācija par projektu, kā arī dažādi  metodiskie un video materiāli gan pedagogiem, gan vecākiem apskatāmi mājas lapā www.pumpurs.lv. 

Informāciju sagatavojusi projekta vadītāja Rudīte Muraševa