Jaunumi

Projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” aktualitātes

Pievienots: 13.01.2021

Brocēnu novada pašvaldībā arī ārkārtas situācijas laikā, turpinās aktivitātes projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (Nr.8.3.4.0/16/I/001)   ietvaros. Projektu realizē Izglītības kvalitātes valsts dienests un Brocēnu novada pašvaldība ir sadarbības partneris. 

 Projektā ir iesaistītas visas novada skolas un projekta ietvaros galvenokārt tiek sniegtas izveidotajos plānos paredzētās individuālās konsultācijas  Pirmajā semestrī Blīdenes pamatskolā tika realizēti 12 individuālie plāni, Remtes pamatskolā 9, Gaiķu pamatskolā 6, bet Brocēnu vidusskolā 33 plāni.  Skolas veido jaunus plānus šī mācību gada 2.semestrim. 

Biedrības “Latvijas Mazpulki” turpina realizēt jauniešu iniciatīvas projektu “Soli pa solim”. Projekta ietvaros decembrī notikušas un janvārī notiks  attālinātas  praktiskās nodarbības Remtes un Gaiķu pamatskolas izglītojamajiem.  

Projekta ietvaros radām iespēju arī palīdzēt nodrošināt attālinātu mācīšanās procesu, iegādājoties planšetes un webkameras un nodrošinot interneta pieslēgumu, izglītojamajiem. Novembrī un decembrī tika iegādātas  Brocēnu vidusskolai – 25 planšetes un 10 webkameras, Remtes pamatskolai 5 planšetes un 2 webkameras, Gaiķu pamatskolai   1 planšete un 2 webkameras, Blīdenes pamatskolai 3 planšetes. Pagaidām visi materiāli ir nodoti lietošanai skolēniem, bet pēc ārkārtas situācijas beigām skolas iegādātos materiālus varēs izmantot ikdienas mācību procesa nodrošināšanai. 

Projekts “PuMPuRS” turpināsies līdz 2022.gada 31.decembrim. Plašāka informācija par projektu, kā arī dažādi  metodiskie un video materiāli gan pedagogiem, gan vecākiem apskatāmi mājas lapā www.pumpurs.lv. 

Informāciju sagatavojusi projekta vadītāja Rudīte Muraševa