Jaunumi

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izīrētus valsts dzīvokļu īpašumus

Pievienots: 15.03.2019

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izīrētus valsts dzīvokļu īpašumus:

- Nr.3 “Deģi 1”, Emburgā, Cieceres pagastā, Brocēnu novadā – izsoles sākumcena EUR 3 300.00, nodrošinājums EUR 330.00, izsole 16.05.2019. plkst.14-30;

- Nr.4 “Deģi 1”, Emburgā, Cieceres pagastā, Brocēnu novadā – izsoles sākumcena EUR 1 300.00, nodrošinājums EUR 130.00, izsole 16.05.2019. plkst.16-00.

Pieteikšanās līdz 02.05.2019. plkst.16 00. Izsoles notiek, ja pirmpirkuma tiesīgās personas neizmanto savas pirmpirkuma tiesības. Pirmpirkuma tiesības ir dzīvokļu īpašumu īrniekiem. Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību realizēšanu var iesniegt viena mēneša laikā no paziņojuma par pirmpirkuma tiesību izmantošanu saņemšanas dienas. 

Izsole un pieteikumu reģistrācija notiek Privatizācijas aģentūrā, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati pa tālr. 67021348, 67021413, 67021300.