Jaunumi

Par platjoslas optiskā tīkla nomas tarifu izmaiņām

Pievienots: 22.05.2020

VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (turpmāk- LVRTC) saskaņā ar valsts atbalsta programmas Nr.SA.33324 (2011/N) „Nākamās paaudzes tīkli lauku teritorijās” (apstiprināta ar 09.11.2011 Eiropas Komisijas lēmumu Nr. C (2011) 7699) noteikumiem realizē Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu “Nākamās paaudzes elektronisko sakaru tīkla attīstība lauku reģionos” (turpmāk – Platjoslas projekts). Platjoslas projekta mērķis ir uzlabot elektronisko sakaru tīklu pieejamību lietotājiem lauku teritorijās, nodrošinot infrastruktūras izbūvi "baltajās" teritorijas - teritorijās, kurās neviens elektronisko sakaru komersants nesniedz un tuvāko triju gadu laikā neplāno sniegt interneta piekļuves pakalpojumus ar uzlabotiem datu pārraides parametriem, izmantojot pilnībā vai daļēji no optiskās šķiedras elementiem sastāvošus platjoslas piekļuves tīklus un nodrošinot datu pārraides ātrumu vismaz 30 Mbit/s. Jūsu pašvaldības teritorijā ir izbūvēts platjoslas optiskais tīkls. Izmantojot pieslēgumu optiskajam tīklam, iespējams nodrošināt daudz augstāku datu pārraides un informācijas aprites ātrumu un kvalitāti gan iestādēm un organizācijām, gan iedzīvotājiem. Saskaņā ar projekta noteikumiem LVRTC nedrīkst sniegt platjoslas interneta pakalpojumus gala lietotājiem, bet nodrošināt iespēju elektronisko sakaru operatoriem uz vienlīdzīgiem un nediskriminējošiem nosacījumiem pieslēgties tīklam, lai sniegtu pakalpojumus konkrētajā teritorijā. Lai paplašinātu tīkla izmantošanas iespējas, LVRTC ir samazinājis nomas maksu operatoriem. Aicinām sazināties ar operatoriem, lai uzzinātu par iespējām pieslēgties tīklam. Jaunie tarifi stāsies spēkā no 2020.gada 15. jūnija. Izmaiņas paredz optiskā tīkla nomas maksas samazināšanu, izdevīgākus nosacījumus operatoriem, kuri sniegs pakalpojumus atbalstāmās teritorijās ar nelielu iedzīvotāju skaitu, kā arī operatoriem, kuri iznomās lielu tīkla apjomu.

Būtiskākās izmaiņas:

 Optimizējot izdevumus ir samazinātas ierīkošanas maksu pozīcijas;

 Ikmēneša nomas maksa par vienu kilometru tiek noteikta 12 eur/km apmērā neatkarīgi no iznomāto kilometru skaita. Līdz šim operatora maksājums bija atkarīgs no iznomāto kilometru skaita.

 67 ciemi/apdzīvotas vietas ir noteiktas kā Atbalstāmās teritorijas. Nomājot platjoslas infrastruktūras posmu šajā teritorijā vismaz uz 36 mēnešiem, posma ikmēneša nomas maksai tiek piemērota 30% atlaide.

 operatoriem, kuri iznomās vairāk nekā 1800 km un kura ikmēneša maksājums sasniedz 21 600 eur, fiksētās maksas ietvaros tiks nodrošināta iespēja papildus izmantot posmus (vienu dzīslu pāri) vietās, kur pēdējo divu gadu laikā neviens elektronisko sakaru komersants nav nomājis platjoslas infrastruktūru. Posmos, kurus pēdējo divu gadu laikā kāds no operatoriem ir nomājis tīklu, tiks piemērota standarta maksa par km – 12 eur. Plašāka informācija par Platjoslas tarifu un Piekļuves tarifu aprēķināšanas metodikas izmaiņām atrodama LVRTC mājas lapā www.lvrtc.lv/jaunie-tarifi. Priecāsimies atbildēt uz Jūsu jautājumiem! Aicinām sazināties ar LVRTC Pārdošanas daļu (e-pasts: info@lvrtc.lv) vai elektronisko sakaru komersantu, kas nodrošina pakalpojumus Jūsu pašvaldības teritorijā, lai pārrunātu optiskā tīkla izmantošanas iespējas.

Valdes priekšsēdētājs Edmunds Beļskis

Dita Krecere

dita.krecere@lvrtc.lv

Elvija Vanaga

elvija.vanaga@lvrtc.lv