Jaunumi

Par pašvaldības pakalpojumu pieejamību no š.g. 16.marta

Pievienots: 21.04.2020

Pamatojoties uz izsludināto ārkārtas situāciju valstī saistībā ar COVID-19 izplatību, no 16.marta Brocēnu novada pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs,  pašvaldības speciālisti un pagasta pārvalžu vadītāji iedzīvotājus nepieciešamības gadījumā klātienē pieņems PIRMDIENĀS no plkst. 8:00 līdz 17:00 un CETURTDIENĀS no plkst. 8:00 līdz 18:00. Par pieņemšanas laiku klātienē pirms tam sazināties ar speciālistu pa tālruni vai e-pastu.

Pārējā laikā lūdzam ar speciālistiem sazināties elektroniski:

Brocēnu valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs: +371 63807300

Dzimtsarakstu nodaļa: +371 63807303

Būvvalde: +371 63807601 

Īpašumu pārvaldes nodaļa: +371 63807291 

Nodokļu administratore: +371 63807602

E-pasts: pasts@broceni.lv

Gada ienākumu deklarācijas klātienē netiks aizpildītas! Par deklarāciju aizpildīšanu konsultēties pa tālruni:  +371 63807300

Visu speciālistu kontaktinformācija pieejama pašvaldības mājaslapā: Opens external link in new windowhttps://broceni.lv/kontakti.html 

Dzimtsarakstu nodaļa informē, ka no 16.marta klātienē (pēc iepriekšēja pieraksta) veiks tikai:

• bērna dzimšanas reģistrāciju (laulātos pārus lūdzam uz bērna dzimšanas reģistrāciju nākt vienam no vecākiem);

• miršanas reģistrāciju. 

Tālrunis: +371 63807303 vai +371 29336306 

Pašvaldības policija informē, ka sadarbībā ar Valsts policiju patrulēs novada teritorijā, pārbaudot, vai iedzīvotāji nepulcējas grupās sabiedriskās vietās. Brocēnu novada pašvaldība aicina iedzīvotājus ziņot Pašvaldības policijai par neapzinīgiem pilsoņiem, kuri neievēro pieņemtos MK rīkojumus Nr.104, Nr.105 Opens external link in new window(MK noteikumi). Tālruņi: +371  28805121, +371  28805123, +371  28805127. 

Izglītības nodaļa informē, ka apmeklētāju pieņems tikai galējas nepieciešamības gadījumā, iepriekš sazinoties pa tālruņiem: +371 63807307, Mob: +371 20151185.

Iesniedzamos dokumentus ievietot Izglītības nodaļas kastītē Brocēnu novada pašvaldības 1. stāvā. 

Iesniegumu pirmsskolas izglītības bērnu rindai lūdzam iesniegt TIKAI elektroniski (parakstītu un ieskenētu vai elektroniski parakstītu)- pasts@broceni.lvIesniegums pieejams Opens external link in new windowšeit! 

Jaunāko informāciju skatīt Brocēnu novada pašvaldības mājas lapas sadaļā: Opens external link in new windowšeit!

Brocēnu novada sociālais dienests informē, ka iestāde “Sociālais dienests” no 13. marta ierobežo apmeklētāju apkalpošanu klātienē, komunikācija notiek attālināti.

Aicinām iedzīvotājus izmantot iespēju nepieciešamos pakalpojumus saņemt elektroniski vai zvanot pa tālruni +371 63807296 

sociālā palīdzība- Ineta Spirģe, +371 26435856

sociālais darbs:

Lāsma Kalniņa +371 28317850

Kristīne Pelce +371 22012751

Inese Pērkone +371 26435856

Laika periodā no 16.03. līdz 12.05.2020.

  • klientu iesniegumus un citu dokumentāciju pieņem 1. stāvā;
  • konsultācijas sniedz pa telefonu vai e- pastā: soc.dienests@broceni.lv
  • sociālais darbinieks, izvērtējot situāciju, dosies mājas apmeklējumos;
  • pakalpojums “Aprūpe mājās” tiks nodrošināts pilnā apmērā;
  • pabalstus izmaksā, pārskaitot uz bankas vai pasta kontu.

Sociālais dienests aicina klientus ievērot savu un darbinieku drošību.

Brocēnu novada bāriņtiesa informē, ka no 17. marta ierobežo apmeklētāju pieņemšanu klātienē.

Saziņai ar bāriņtiesu izmantot elektroniski pieejamos pakalpojumus, interesējošos jautājumus ieteicams skaidrot attālināti. Sazināties, izmantojot e-pastu:  barintiesa@broceni.lv  vai tālruni: +371 63807299.

Iesniegumus bāriņtiesai ir iespējams nosūtīt pa pastu vai izmantot pasta kastīti, kas novietota pie ieejas bāriņtiesā.

Informējam, ka notariālie apliecinājumi šajā laikā tiks veikti tikai pēc iepriekšējā pieraksta pa tālruni, izvērtējot pakalpojuma steidzamības nepieciešamību.

Ārkārtas situācijā sazināties pa tālruni Brocēnos +371 63807299, +371 29423289,  +371 29555943, Blīdenē +371 20285086, Gaiķos, Remtē  +371 20275457.  

Brocēnu novada bibliotēkas informē, ka no 16.marta līdz 12.maijam visas bibliotēkas apmeklētājiem ir slēgtas. 

Neskaidrību gadījumos zvanīt darba dienās pa tālruņiem:

Remtes pagasta bibliotēka: +371 63846634

Brocēnu pašvaldības bibliotēka: +371 63865955

Cieceres pagasta Emburgas bibliotēka: +371 63824165

Blīdenes pagasta bibliotēka:+371 63865502

Gaiķu pagasta Satiķu bibliotēka: +371 63846336, +371 26011065

Gaiķu pagasta bibliotēka: +371 63846440

Brocēnu novada kultūras (tautas) nami informē, ka no 16. marta līdz 12. maijam iestādes apmeklētājus nepieņem.  

Publiskie pasākumi Brocēnu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā laika posmā no 16.marta līdz 12. maijam nenotiek un tiek pārcelti. Informācijai par konkrētiem datumiem un pasākumiem sekot līdzi Brocēnu novada mājas lapā.

Neskaidrību gadījumā sazināties ar kultūras (tautas) namu vadītājiem:

Brocēnu novada kultūras un izglītības centrs: +371 29339614

Gaiķu pagasta Tautas nams: +371 26638076, +371 29437578

Blīdenes kultūras nams: +371 26370815

Remtes kultūras nams: +371 29404823

SIA “Brocēnu Siltums” informē, ka klienti klātienē netiks apkalpoti līdz 2020. gada 12. maijam.  

Lūgums sazināties pa telefonu: 

Dispečere (avārijas gadījumā) – +371 29116297

Klientu apkalpošanas nodaļas vadītāja – +371 63865544

Grāmatvedība – +371 63865555

Parādu piedziņas speciālists – +371 26446628

Namu pārvaldniece – +371 28662272

– vai elektroniski, sūtot e-pastus: Opens external link in new window(http://www.brocenusiltums.lv/lapa/kontakti) 

Pašvaldības atbildīgo personu tālruņi: 

Brocēnu novada pašvaldības izpilddirektors Tālivaldis Bērtulsons: +371 20600022

Blīdenes pagasta pārvaldes vadītāja Ligita Berga: +371 29358799 

Remtes pagasta pārvaldes vadītājs Krišjānis Valters:  +371 26338243

Gaiķu pagasta pārvaldes vadītāja Inga Dreija- Uzule:   +371 29198001

Pašvaldības policija:  +371  28805121, +371  28805123, +371  28805127, e-pasts: policija@broceni.lv

Bāriņtiesa: +371 63807299, e-pasts: barintiesa@broceni.lv

Sociālais dienests: +371 63807296, e-pasts: soc.dienests@broceni.lv


Informācijai! 

Slimību profilakses kontroles centrs:  arkartassituacija.gov.lv

Tālrunis: +371 67501590, +371 67387661. (no plkst. 8:30 līdz 17:00).

Konsultāciju gadījumos nezvanīt uz Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta tālruni 113, lai to lieki nenoslogotu.