Jaunumi

Par pašvaldības atbalstu projektiem, kuru realizācijai tiek piesaistīts publiskais finansējums

Pievienots: 06.01.2020

Brocēnu novada pašvaldības dome 19.12.2019. pieņēmusi noteikumus “Par pašvaldības atbalstu projektiem, kuru realizācijai tiek piesaistīts publiskais finansējums”. Ar pašvaldības līdzfinansējumu tiek atbalstīti projekti, kas tiek realizēti Brocēnu novada administratīvajā teritorijā un atbilst Brocēnu novada Attīstības programmai (2014.-2020.gadam). Tiesības saņemt līdzfinansējumu ir Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrētām biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskām organizācijām, kuru reģistrētā pamatdarbības vieta ir Brocēnu novada administratīvā teritorija. Ar noteikumiem var iepazīties Brocēnu novada mājas lapā: Opens external link in new windowNoteikumi .