Jaunumi

Par 22. aprīlī Brocēnu novada domes sēdē pieņemtajiem lēmumiem

Pievienots: 23.04.2021

Brocēnu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Ārijs Sproģis informē par 22. aprīlī Brocēnu novada domes sēdē pieņemtajiem lēmumiem:

  • Apstiprināja piedāvājuma atlases rezultātus SIA “Sporta centrs” īpašuma nomai, tā nezaudējot iespēju izmantot sporta infrastruktūru līdz īpašuma iegādei;
  • Pieņēma lēmumu līdz šī gada 10.maijam sagatavot un iesniegt Izglītības un zinātnes ministrijā dokumentus valsts budžeta aizņēmuma pieprasījumam, lai iegādātos Brocēnu sporta kompleksa nekustamo īpašumu un kustamo mantu Ezera ielā 1 (stadionu, ledus halli, sporta zāli) sporta skolas, vidusskolas un iedzīvotāju vajadzībām;
  • Pieņēma lēmumu iesniegt investīciju projektu Brocēnu novada kultūras un izglītības centra teritorijas labiekārtošanai;
  • Apstiprināja Cieceres ezera ziemeļu krasta daļas Brocēnos attīstības vīziju, ar kuru varēs iepazīties Brocēnu novada mājas lapā;
  • Apstiprināja Brocēnu novada Attīstības programmas 2014.-2022.gadam aktualizēto pielikumu, kurš tiks publicēts Brocēnu novada pašvaldības mājas lapā.
  • Vairāk par domes sēdes pieņemtajiem lēmumiem klausies audioierakstā: broceni.lv/pasvaldiba/sezu-audioieraksti.html