Jaunumi

Novada vispārizglītojošo izglītības iestāžu 1.-4. klašu izglītojamo vecāki ar 16. februāri var saņemt otru pārtikas paku izglītības iestādē

Pievienots: 16.02.2021

Atgādinām, ka no valsts budžeta dotācijas izglītojamo brīvpusdienām un pašvaldības budžeta līdzekļiem tiek sniegts atbalsts ēdināšanai novada vispārizglītojošo izglītības iestāžu 1.-4. klašu izglītojamajiem.

Atbalstu izglītojamo ēdināšanai piešķir, izsniedzot pārtikas paku 17,00 euro apmērā par laika periodu no 2021.gada 8. februāra līdz 2021.gada 19. februārim katram izglītojamajam.

Ar 16. februāri vecāki var saņemt otru pārtikas paku izglītības iestādē.

Informāciju par pārtikas paku saņemšanas laiku sniegs attiecīgā izglītības iestāde.