Jaunumi

Noteikti papildus ierobežojumi saistībā ar ārkārtas stāvokli valstī

Pievienots: 14.03.2020

Noteikti papildus ierobežojumi saistībā ar ārkārtas stāvokli valstī.

Šodien, 14. martā tika sasaukta Ministru kabineta ārkārtas un Krīzes vadības padomes kopsēde, kurā tika veikti grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”.

Turpmāk noteikts arī:

  • Atcelt un aizliegt visus publiskos pasākumus;
  • Atcelt starptautiskos pasažieru pārvadājumus un aizliegt personu pārvietošanos caur lidostu, ostu, dzelzceļa un autoceļu ES ārējām robežšķērsošanas vietām;
  • Stingrāk ierobežot darbu pirmsskolas izglītības iestādēs.
  • Pirmsskolas izglītības iestādēm un iestādēm, kas nodrošina bērnu uzraudzības pakalpojumu, jānodrošina dežūrgrupu darbība, lai nepieciešamības gadījumā nodrošinātu pirmsskolas pakalpojumu sniegšanu vecākiem, kas paši nevar nodrošināt bērnu pieskatīšanu. Lai apmeklētu pirmsskolas izglītības iestādi, vecākiem reizi nedēļā jāiesniedz iestādei rakstisks apliecinājums, ka bērns un ģimene nav pēdējo 14 dienu laikā bijuši ārvalstīs un nav bijuši kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām, kā arī vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērnu pieskatīšanu. Brocēnu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs ir sagatavotas iesnieguma veidlapas.
  • Pārtraukt valsts centralizēto pārbaudījumu darbu norisi, nodrošinot svešvalodu eksāmenu norisi laikposmā no 2020. gada 12. maija līdz 15. maijam;
  • Pārtraukt visa veida izglītības procesu klātienes formā īstenošanu ārpus izglītības iestādēm, tai skaitā pārtraukt visu kultūrizglītības un sporta profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu mācību procesu (treniņu, sacensību un mēģinājumu norisi);
  • Atcelt un aizliegt neatkarīgi no to apmeklētāju skaita visus sabiedrībai publiski pieejamos svētku, piemiņas, izklaides, kultūras, sporta, atpūtas pasākumus (tajā skaitā naktsklubos un diskotēkās), sapulces, gājienus un piketus (atbilstoši likuma "Par sapulcēm, gājieniem un piketiem" minētajām definīcijām), reliģiskās darbības veikšanu pulcējoties.
  • Ar 2020. gada 17. martu atcelt starptautiskos pasažieru pārvadājumus caur lidostām, ostām, ar autobusiem un dzelzceļa transportu, izņemot pasažieru pārvadājumus ar valsts gaisa kuģiem un militāro transportu. Satiksmes ministram atļaut izdarīt izņēmumus attiecībā uz starptautisko pasažieru pārvadājumu izpildi.
  • Ar 2020. gada 17. martu aizliegt personu un transportlīdzekļu pārvietošanos caur lidostu, ostu, dzelzceļa un autoceļu Eiropas Savienības ārējās robežas robežšķērsošanas vietām, kā arī robežšķērsošanas vietās, kas paredzētas vietējai pierobežas satiksmei, izņemot kravu pārvadājumus.
  • Ierobežot neorganizētu pulcēšanos kultūras, izklaides, atpūtas, sporta un reliģisko norišu vietās vairāk nekā 50 cilvēkiem vienlaikus. Noteikt, ka kultūras, izklaides, sporta un citu atpūtas vietu darba laiks ir ne ilgāks kā līdz plkst. 23.00.

Atgādinām, ka Valstī noteiktās ārkārtējās situācijas dēļ Brocēnu novada pašvaldības visas iestādes, kā arī bibliotēkas, jauniešu centri, sporta halles publiskā slidotava, novada kultūras iestādes no 13. marta nepieņem apmeklētājus klātienē, komunikācija notiek attālināti. 

Brocēnu novada pašvaldības administrācija strādā ierastajā kārtībā, bet aicina iedzīvotājus izmantot iespēju nepieciešamos pakalpojumus saņemt elektroniski vai zvanot pa tālruni: 63807300.

Iedzīvotājus aicinām sekot līdzi jaunākajai informācijai Brocēnu pašvaldības mājas lapā. 

 

Joprojām obligāta ir pašizolēšanās tām personām, kas bijušas ārvalstīs vai kontaktējušās ar personu, kas atgriezusies no ārvalstīm.

Plāšāk par vēl pieņemtajiem lēmumiem:Opens external link in new windowhttps://www.mk.gov.lv/lv/aktualitates/par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu?fbclid=IwAR0MfRu5pRPXqomE-ye174vQc12rFrBrfz7DYN6zl6RiL-M2FE3c-b8V4bw

Aktuālā informācija par COVID-19 pieejama Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā: Opens external link in new windowhttps://arkartassituacija.gov.lv/