Jaunumi

Norit pēdējie būvdarbi projekta “Laivu novietnes ēkas pārbūve, paplašinot darbnīcas telpas” īstenošanai

Pievienots: 31.07.2020

Norit pēdējie būvdarbi projekta “Laivu novietnes ēkas pārbūve, paplašinot darbnīcas telpas” īstenošanai.

Projekta “Laivu novietnes ēkas pārbūve, paplašinot darbnīcas telpas” ietvaros ir pārbūvēta laivu novietnes ēka, nemainot ēkas lietošanas veidu, veiktas izmaiņas ēkas plānojumā, būtiski paplašinot darbnīcas telpu, atjaunota fasādes apdare, veikti bojāto konstruktīvo elementu un konstrukciju remonti, nodrošināta lietus ūdens savākšana ap ēku, labiekārtota teritorija pie ēkas – apgaismojums, soliņi, atkritumu urnas un velo statīvs.

Ēkas pārbūves rezultātā tiks radīti un nodrošināti priekšnosacījumi bezmaksas pakalpojumiem – ārkārtas laivu labošana, laivošanas inventāra uzglabāšana un ģērbtuvju izmantošana. Par pakalpojumu pieejamību informācija sekos.

Projekta finansējuma avots: Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) un Brocēnu novada pašvaldības līdzfinansējums.

#LEADER #LEADERLatvia #ELFLA