Jaunumi

Mācāmies sadarbojoties

Pievienots: 12.02.2020

Erasmus+ projekta “IKT Brocēnos” ietvaros 10 mūsu skolas skolotājas apmeklēja kursus ārzemēs. Projekta mērķis - iegūt ierosmi un idejas digitālo tehnoloģiju izmantošanai mācību procesā, akcentējot skolēnu iesaisti digitālajā klasē un dažādu online rīku lietošanu, piemērojot to katram mācību priekšmetam. Pēc kursu apmeklējumu skolotāji dalījās pieredzē ar kolēģiem.

Janvāra sadarbības grupu sanāksmē ar Horvātijā iegūtām zināšanām dalījās Irēna Birgersone, Digna Gūtmane, Inga Rozalinska un Olita Ļitvinova. Čehijā iegūtās prasmes demonstrēja Oksana Visocka un Ļena Zvaigzne, lai kolēģi izmantotu interneta vietnes, kurās var veidot daudzveidīgus un interesantus mācību materiālus. 

Skolotājas veidoja uzdevumus dažādās interneta vietnēs, testus, aptaujas, afišas un darba lapas. Iegūtās zināšanas kolēģi varēs izmantot mācību procesa dažādošanai. 

Projekts Nr.2019-1-LV01-KA101-062071 tiek  īstenots Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr. 1 (KA1) skolu sektora finansējuma ietvaros. Brocēnu novada pašvaldības ,Brocēnu vidusskolas projekts „IKT Brocēnos”.

Informāciju sagatavoja Marika Ulmane,

Brocēnu vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā