Jaunumi

JAUNVEIDOJAMĀ Saldus novada iedzīvotāju aptauja

Pievienots: 11.03.2021

Aicinām Jūs iesaistīties JAUNVEIDOJAMĀ Saldus novada attīstības plānošanā! 

Dalība aptaujā ir iespēja paust savu viedokli un sniegt priekšlikumus par nepieciešamajiem pilnveidojumiem JAUNVEIDOJAMĀ Saldus novada teritorijas attīstībā. Jūsu viedoklis ir ļoti būtisks, tas tiks izvērtēts un ņemts vērā, plānojot novada tālāko attīstību! Aptaujas mērķis ir noskaidrot iedzīvotāju viedokli par JAUNVEIDOJAMĀ Saldus novada attīstības iespējām, esošajām problēmām (Brocēnu un Saldus novados) un to iespējamajiem risinājumiem, kā arī sagatavot priekšlikumus diviem attīstības plānošanas dokumentiem: 1) Saldus novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 2022. – 2038. gadam un 2) Saldus novada attīstības programmai 2022. - 2028. gadam. Aptauja ir anonīma, un atbildes tiks izmantotas apkopotā veidā. 

Aptaujā iekļauti 20 jautājumi, kas izvietoti secīgi pa tēmām: 1) respondenta profils, 2) esošās situācijas novērtējums un 3) JAUNVEIDOJAMĀ novada nākotne. Anketas aizpildīšanai nepieciešamas ~10 - 15 minūtes.

Aptauju var aizpildīt arī elektroniski: Opens external link in new windowhttps://ej.uz/SaldusAptauja 

Anketu lejupielādē: Initiates file downloadŠEIT!

Aizpildītu anketu var iesniegt personīgi Brocēnu vai Saldus novada pašvaldību administrācijas ēkās, pagastu pārvaldēs (iemetot pasta kastēs), bibliotēkās, Saldus TIC Saldū, “Bodnīcā” Brocēnos vai nosūtīt pa pastu Saldus novada pašvaldībai, Striķu ielā 3, Saldū vai elektroniski uz e-pastu ginta.andersone@saldus.lv .

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar:

• Saldus novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāju Gintu Andersoni, tālrunis 26521488, e-pasts: ginta.andersone@saldus.lv

• Brocēnu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieci Karīnu Ciesmani, tālrunis 26400081, e-pasts: karina.ciesmane@broceni.lv