Jaunumi

Jauno mācību gadu uzsākot

Pievienots: 31.08.2020

27. augustā Brocēnu novada skolotāji pulcējās Brocēnu kultūras un izglītības centrā savā kārtējā svinīgajā pasākumā. Šie satikšanās svētki skolotājiem bija īpaši, jo patiess prieks pēc vairākiem mēnešiem būt kopā klātienē. “Iepriekšējā mācību gadā pavisam negaidīti piedzīvojām kardinālas izmaiņas savā ikdienas dzīvē, ārkārtas situācija  lika mums visiem zibenīgi pārkārtot savu darba ritmu, apgūt jaunas digitālās prasmes, mēs visi mācījāmies dzīvot, strādāt un komunicēt  attālināti”- tā Izglītības darba speciāliste Inesa Role, sakot paldies skolotājiem par  ieguldīto darbu attālinātā mācību procesa laikā un vēlot, lai skolotājiem pietiek iedvesmas, enerģijas un mīlestības katrai dienai un katram bērnam šajā mainīgajā un dinamiskajā laikmetā, kad aizsākusies jaunā kompetenču pieeja mācību procesā. 

Apsveikuma vārdus skolotājiem teica  Brocēnu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Ārijs Sproģis, akcentējot, ka, neskatoties uz skolu  reorganizācijas un likvidācijas procesu Latvijā, novadā visas izglītības iestādes ir saglabātas un turpinās  darbu, mācības notiks klātienē. Pašvaldība gādās par visu nepieciešamo klātienes mācību procesam, arī šajā mācību gadā tiks piešķirts līdzfinansējums izglītojamo pusdienām 1euro apmērā (5,6 – gadīgajiem pirmsskolu audzēkņiem un 1.-12. klašu skolēniem). Jaunais mācību gads solās būt izaicinājumiem bagāts, lai gudrība drosmīgiem risinājumiem, lai radošs un veiksmīgs ikdienas darbs!

Svētku pasākuma dalībniekus priecēja izglītojoši izklaidējoša saruna  ar radio, televīzijas un skatuves personību Valdi Melderi – “Ceļā- mūžizglītības pieredze” un mākslinieks Varis Vētra.

Šajā dienā skolotāji tikās arī mācību  jomu sanāksmēs, lai pārrunātu jaunā mācību gada aktualitātes un plānotu metodisko darbu. Šajā mācību gadā ir svarīgi un aktuāli vairāki kvalitatīvas izglītības nosacījumi – jaunā mācību satura ieviešana, jaunas izglītības programmas, digitalizācija, jauna pieeja formatīvai un summatīvai vērtēšanai, pozitīva mācīšanās iedziļinoties, sadarbība visos līmeņos un mūsdienīga mācību vide. Turpināsim darbību projektos  "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai – PuMPuRS”, ”Izglītojamo atbalsts individuālo kompetenču attīstībai” un “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, piedalīsimies  iniciatīvā “Latvijas skolas soma”, kā arī gatavosimies XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem.

Novada izglītības iestādēs  šajā mācību gadā ir palielinājies audzēkņu skaits -  pirmsskolas iestādes  un skolas apmeklēs 1048 izglītojamie, no tiem 322 pirmsskolā, pamatskolas posmā – 671, vidusskolā 55. Mācības 1. klasē uzsāks 79  pirmklasnieki (tai skaitā 22 skolēni tālmācības programmā).

 

Izglītības nodaļa