Jaunumi

Īstenots projekts "Laivu novietnes ēkas pārbūve paplašinot darbnīcas telpu”

Pievienots: 09.10.2020

Brocēnu novada pašvaldība ar Lauku atbalsta dienesta (LAD) atbalstu ir īstenojusi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansētās  Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros projektu Nr. 19-02-AL06-A019.2201-000006 “Laivu novietnes ēkas pārbūve paplašinot darbnīcas telpu”.

Projekta mērķis: Nodrošināt jaunu pakalpojumu uzlabojot atpūtu pie ūdenstilpnēm.

Projekta īstenošanas laiks: 23.08.2019. – 31.12.2020.

Projekta kopējās izmaksas: EUR 147 413,00, t.sk., ELFLA finansējums EUR 45 000,00, pašvaldības finansējums EUR 102 413,00.

Projekta ietvaros tika pārbūvēta Laivu novietnes ēka paplašinot darbnīcas telpu, lai nodrošinātu ārkārtas laivu labošanas pakalpojumu, ģērbtuvju izmatošanu un laivu novietnes iespēju.