Jaunumi

Īstenots projekts “Cieceres ezera un Dūņupes teritorijas labiekārtošana un dabas taku izveide”

Pievienots: 13.10.2020

Brocēnu novada pašvaldība ar Lauku atbalsta dienesta (LAD) atbalstu ir īstenojusi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros projektu Nr. 19-02-AL06-A019.2203-000001 “Cieceres ezera un Dūņupes teritorijas labiekārtošana un dabas taku izveide”.

Projekta mērķis: Izbūvēt dabas taku gar Cieceres ezeru un Dūņupes teritoriju, kas savieno Brocēnu pilsētu ar Brocēnu Mežaparku, nodrošināt pieejamu un kvalitatīvu atpūtas iespēju pie publiskajām ūdenstilpnēm.

Projekta īstenošanas laiks: 22.08.2019. – 31.12.2020.

Projekta kopējās izmaksas: EUR 75 637,29, t.sk., ELFLA finansējums EUR 45 000,00; pašvaldības finansējums EUR 30 637,29.

Projekta ietvaros izbūvēta dabas taka (280 m) no Krasta ielas līdz Lielcieceres ielai ar nesaistīta minerālmateriāla segumu un koka laipas posmu 56 m garumā gar Cieceres ezeru un Dūņupes teritorijā Brocēnu novada pašvaldībai piekritībā esošā zemes vienībā, Brocēnos. No jauna uzbūvētā un visā garumā izgaismotā taka ir loģisks turpinājums gājēju celiņam - takai, kas jau bija izbūvēta gar Cieceres ezeru no pludmales līdz laivu ielaišanas vietai ezerā, un tagad savieno Brocēnu pilsētu ar Brocēnu Mežaparku.