Jaunumi

Domes deputātu kandidātiem

Pievienots: 01.01.2017

Drošības naudas iemaksu par kandidātu sarakstu Brocēnu novada pašvaldības vēlēšanām, lūdzam veikt pašvaldības kontā:

Brocēnu novada pašvaldība

Reģ. nr. 90000024417

Lielcieceres iela 3, Brocēni, LV-3851

Valsts kase

Kods: TRELLV22

LV41TREL980243501900B

Atgādinām, ka iesniedzot deputātu kandidātu sarakstu, tam jāpievieno arī bankas izsniegts dokuments par drošības naudas iemaksu pašvaldības vēlēšanu komisijas depozīta kontā. (Iemaksājamās drošības naudas apmēru skat. Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 18.pantā).

Maksājuma dokumentā, kuru izsniedz banka un kas iesniedzams vēlēšanu komisijai, jānorāda:

1. Persona, kura veikusi maksājumu;

2. Kandidātu saraksta nosaukums, par kuru drošības nauda iemaksāta;

3. Vēlēšanu apgabala nosaukums, kurā saraksts pieteikts;

4. Datums, kad veikts maksājums.

 

Brocēnu novada vēlēšanu komisija informē, ka izloze sarakstu secības noteikšanai notiks 24. aprīlī plkst. 18:00, Lielcieceres ielā 3, Brocēnos, Brocēnu novada pašvaldības ēkas 3. stāva zālē.

Aicinām no katra iesniegtā saraksta izvirzīt pārstāvi, kurš piedalīsies izlozē.

 

Domes deputātu sarakstu iesniegšana

Deputātu kandidātu sarakstu iesniegšana 2017.gada 3.jūnija pašvaldību vēlēšanām notiks katru darba dienu no 2017. gada 18. līdz 24. aprīlim, no plkst. 16:00 - 18:00.

Deputātu kandidātu saraksti jāiesniedz Brocēnu novada vēlēšanu komisijai, Brocēnu novada pašvaldības 108. kabinetā (1.stāvs).
Pēdējā kandidātu sarakstu iesniegšanas dienā – 2017.gada 24.aprīlī – kandidātu sarakstus pieņems no tiem partiju, partiju apvienību, vēlētāju apvienību pārstāvjiem, kuri būs ieradušies vēlēšanu komisijas telpās līdz pulksten 18.00.

Ar prasībām deputātu kandidātu saraksta iesniegšanai un citu svarīgu informāciju var iepazīties Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā:
https://www.cvk.lv/pub/public/31428.html

 

24. aprīlī Brocēnu novada pašvaldības administrācijas ēkā  tika izlozēta secība, kādā izsniegs deputātu kandidātu sarakstus pašvaldību vēlēšanās.

Nr. 1 izlozēja Nacionālās apvienība „Visu Latvijai!”- „Tēvzemei un Brīvībai/ LNNK”;

Nr. 2 izlozēja Latvijas Zemnieku Savienība;

Nr. 3 izlozēja Latvijas Reģionu apvienība;

Nr. 4 izlozēja Latvijas Zaļā partija.

 

Šobrīd tiek turpināta iesniegto deputātu kandidātu sarakstu pārbaude, atbilstoši Republikas un novada domes vēlēšanu likumam.

 

Lai iepazītos ar iesniegto kandidātu sarakstiem un priekšvēlēšanu programmām, aicinām apmeklēt Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapu: http://pv2017.cvk.lv/CandidateLists/Territory/107