Jaunumi

BROCĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA ŠOGAD PIEDĀVĀ IZGLĪTOJAMAJIEM VASARĀ (jūlijā, augustā) 27 DARBA VIETAS

Pievienots: 12.06.2020

Svarīga informācija jauniešu vecākiem un izglītojamajiem, kuri vēlas piedalīties pasākumā „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” 

Pasākuma mērķis ir veicināt izglītojamo (vecumā no 15 līdz 20 gadiem) nodarbinātību vasaras brīvlaikā valsts līdzfinansētās darba vietās, nodrošinot iespēju iegūt darba prasmes, iemaņas un pieredzi.

Pieteikties vasaras darbam var visi Brocēnu novadā deklarētie jaunieši no 15- 20 ( ieskaitot) gadiem, kuri iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs.

Izglītojamajam ir nepieciešams derīgs personu apliecinošs dokuments - pase vai ID karte.

Elektroniska pieteikuma reģistrācija dalībai Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) īstenotajā izglītojamo nodarbinātības pasākumā vasaras brīvlaikā Kurzemes reģionā šogad notiek no 13. jūnija. 

Reģistrēties izglītojamie varēs patstāvīgi NVA mājaslapā Opens external link in new windowwww.nva.gov.lv no 13. jūnija, tās kreisajā pusē uzmeklējot baneri ar uzrakstu “Skolēnu vasaras darbs". Personai jāreģistrējas tajā NVA filiālē, kuras apkalpošanas teritorijā viņš vēlas strādāt. Mūsu gadījumā tā ir Saldus filiāle.

Pēc reģistrēšanās NVA tīmekļa vietnē izglītojamie līdz 25. jūnija  plkst. 13.00 iesniedz  Brocēnu novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā ( Lielcieceres ielā 3, Brocēnos) vai Blīdenes pagasta pārvaldē (Ievas, Blīdenes pagasts), Gaiķu pagasta pārvaldē (Tautas nams, Satiķi, Gaiķu pagasts), Remtes pagasta pārvaldē ( Kantora ēka, Remte, Remtes pagasts) pieteikumu vasaras darbam Initiates file download(pielikums Nr.1).

Atbilstoši 2020. gada 12. jūnija apstiprinātajiem iekšējiem noteikumiem “Kārtība, kādā organizējama dalībnieku pieteikumu izvērtēšana un atlase Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) īstenotā pasākumā ”Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” Initiates file download(pielikums Nr.2), izglītojamo pieteikumus izvērtēs ar pašvaldības izpilddirektora rīkojumu izveidota komisija.

Piedāvātās darba vietas: 

Dārznieka palīgs 

Remtes pagastā – 3 darba vietas ( jūlijā-2, augustā-1);

Gaiķu pagastā - 5 darba vietas (jūlijā-3, augustā-2);

Blīdenes pagastā - 3 darba vietas (jūlijā-2, augustā-1);

Brocēnu pilsētā - 8 darba vietas (jūlijā-4, augustā-4);

Brocēnu PII “Varavīksne” - 2 darba vietas (jūlijā-1, augustā-1).

Atrakciju iekārtas uzraugs (no 18 gadu vecuma)

Brocēnu Mežaparka virvju trasē- 4 darba vietas (jūlijā-2, augustā-2).

Remontstrādnieks

Brocēnu PII “Mūsmājas” - 2 darba vietas (jūlijā-1, augustā-1).

Darba alga mēnesī 430 euro pirms nodokļu nomaksas

Neskaidrību gadījumā var sazināties ar Brocēnu novada izglītības darba speciālisti  Inesu Roli pa tālruni: 20151185  vai e-pastā: inesa.role@broceni.lv .