Jaunumi

Brocēnu novada pašvaldība izsludina BROCĒNU NOVADA PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒTO INICIATĪVAS PROJEKTU konkursa 2020.gadam II kārtu

Pievienots: 03.08.2020

Brocēnu novada pašvaldība izsludina BROCĒNU NOVADA PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒTO INICIATĪVAS PROJEKTU konkursa 2020.gadam II kārta.  

PIETEIKUMU IESNIEGŠANA:

no 3.augusta līdz 1.septembrim plkst.17:00

no 3.augusta līdz 1.septembrim plkst. 23:59 (drošs elektroniskais paraksts)

IESNIEDZĒJS: biedrība, reliģiska organizācija, nodibinājums

PROJEKTU UZSĀKŠANA IESPĒJAMA: no 01.10.2020.

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKS: līdz 12 mēnešiem 

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS VIETA: Brocēnu novada administratīvā teritorija 

KONKURSAM PAREDZĒTAIS FINANSĒJUMS: 7531, 32 EUR 

MAKSIMĀLAIS FINANSĒJUMS VIENAM PROJEKTAM:1000 EUR (90 % pašvaldības līdzfinansējums, vismaz 10 % savs finansējums) 

PROJEKTU MĒRĶIS: Uzlabot dzīves vides kvalitāti Brocēnu novadā, veicināt novada iedzīvotāju iniciatīvu un atbildību par savu dzīves vidi, finansiāli atbalstīt reliģisko organizāciju, biedrību un nodibinājumu sabiedriska labuma aktivitātes, paredzot iedzīvotāju iesaistīšanos un līdzdalību sabiedriski nozīmīgu un inovatīvu projektu īstenošanā, kā arī veicināt Brocēnu novada tēla popularizēšanu.

Initiates file downloadIesniegums dalībai projekta konkursā (.doc)

Initiates file downloadVērtēšanas kritēriji (.pdf)

Initiates file downloadIniciatīvas projektu izstrādes, vērtēšanas un īstenošanas nolikums (.pdf)

Initiates file downloadPieteikuma veidlapa (.doc)

Initiates file downloadBudžeta izmaksu veidlapa (.xlsx) 

Initiates file downloadAtskaites veidlapa (.doc)

Kontaktpersonas:

Brocēnu novada pašvaldības projektu vadītājas

Solvita Upmane, Rudīte Muraševa

e-pasts: solvita.upmane@broceni.lv;

rudite.muraseva@broceni.lv, T: +371 63807306