Jaunumi

Brocēnu novada pašvaldība izsludina BROCĒNU NOVADA PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒTO INICIATĪVAS PROJEKTU konkursa 2019.gada 1.kārtu

Pievienots: 04.03.2019

Brocēnu novada pašvaldības līdzfinansēto iniciatīvas projektu mērķis ir uzlabot dzīves vides kvalitāti Brocēnu novadā, veicināt novada iedzīvotāju iniciatīvu un atbildību par savu dzīves vidi, finansiāli atbalstīt reliģisko organizāciju, biedrību un nodibinājumu sabiedriska labuma aktivitātes, paredzot iedzīvotāju iesaistīšanos un līdzdalību sabiedriski nozīmīgu un inovatīvu projektu īstenošanā, kā arī veicināt  Brocēnu novada tēla popularizēšanu.

• 1.kārtas prioritāte - Publiski pieejamu ārtelpu teritoriju iedzīvināšana ar sabiedriskām aktivitātēm un pasākumiem

•  Pieteikumu iesniegšanas termiņš – 24.marts (pasta zīmogs) vai 25. marts plkst. 17:00 (iesniedzot personīgi) vai 25. marts plkst. 23:59 (drošs elektroniskais paraksts)

•  Projektu īstenošanas laiks - 12 mēneši

•  Iesniedzējs - biedrība, nodibinājums, reliģiska organizācija

•  Projekta īstenošanas vieta - Brocēnu novada administratīvā teritorija

Informatīvais seminārs – š.g. 13. martā plkst. 17:00 Brocēnu novada pašvaldības administrācijas ēkā (3.stāvā), Lielcieceres ielā 3, Brocēnos.

Kontaktpersona - Brocēnu novada pašvaldības projektu vadītāja Solvita Upmane

e-pasts: sovita.upmane@broceni.lv

+371 63807306

 

Initiates file downloadBrocēnu novada pašvaldības līdzfinansēto iniciatīvas projektu izstrādes, vērtēšanas un īstenošanas nolikums (.pdf);

Initiates file downloadIesniegums dalībai projektu konkursā (.docx);

Initiates file downloadPieteikuma veidlapa (.docx);

Initiates file downloadBudžeta izmaksu veidlapa (.xls);

Initiates file downloadAtskaites veidlapa (.docx);

Initiates file downloadPrezentācija (.pptx).