Jaunumi

Brocēnu novada izglītības iestāžu pasākums "Mēs lepojamies"

Pievienots: 03.06.2019

Maijs  dabā  ir  atdzimšanas un ziedēšanas laiks, bet skolas dzīvē -ražas  laiks, kad  ar lepnumu un prieku var  atskatīties uz paveikto mācību gadā. Arī šogad, 29. maijā, notika ikgadējais pasākums “Mēs lepojamies” un Brocēnu kultūras un izglītības centrā sapulcējās tie cilvēki, kurus vieno panākumi un uzvaras mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un sporta sacensībās.

Šī diena bijā īpaši svētki 135 skolēniem un viņu vecākiem,  paldies tika teikts 30 novada skolotājiem. Skolēnu panākumi nebūtu bez viņu vecāku ikdienas atbalsta un rūpēm un  skolotāju pašaizliedzīgā ikdienas darba.  Pateicības par sasniegto saņēma  skolēni, viņu skolotāji un vecāki, savukārt pašvaldības  stipendijas “Gada sasniegumi” tika piešķirtas 47 skolēniem, bet 25 skolotāji saņēma naudas balvas.

Pirmo reizi šajā pasākumā tika  sumināts  Gada skolotājs. Šogad šis tituls tika piešķirts  Ņinai  Paļenovai, pirmsskolas izglītības iestādes “Mūsmājas” metodiķei, kura saņēma arī Swedbankas dāvanu karti. Balvu “Gada skolēns” par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs un  konkursos   saņēma remteniece  Samanta Turka, Brocēnu vidusskolas 11. klases skolniece (9 godalgotas vietas).

Klātesošos uzrunāja un pateicības vārdus teica  Brocēnu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Solvita Dūklava  un Izglītības darba speciāliste Inesa Role, kuras  godināja arī Remtes pamatskolas direktori Saniju Jasuti un Blīdenes pamatskolas direktori Lanu Paulausku Uzuli par veiksmīgu skolu un skolu direktoru  akreditāciju. Lielus aplausus izpelnījās pirmsskolas izglītības iestādes “Mūsmājas” vadītāja Daila Frīdmane, kura iestādes direktoru akreditācijai bija pieteikusies pati un tika ļoti labi novērtēta.

Par sasniegumiem Kurzemes reģiona sacensībās un konkursos Brocēnu novada pašvaldība piešķīra dāvanu kartes 4 kolektīviem ekskursiju organizēšanai  - Brocēnu vidusskolas meiteņu vokālajam ansamblim un 5.-9. klašu korim, florbola komandai un skolēnu komandām, kas pārstāvēja Brocēnu vidusskolu un guva panākumus valsts un reģiona nozīmes konkursos,  kā arī Blīdenes pamatskolas sportistiem par sasniegumiem tautas bumbas sacensībās un “Veiklo stafetēs”.

Pasākumā, radot saikni starp mūsdienīgo un tradicionālo, klātesošos priecēja talantīgi, atraktīvi mākslinieki Laima Jansone un DJ Monsta -  radošais duets ZeMe.

Izglītības nodaļa

Foto: Valdis Vīnšteins

Vairāk bildes: Opens external link in new windowGalerija