Jaunumi

Brocēnu novada demogrāfiskā situācija

Pievienots: 20.01.2020

Neraugoties uz to, ka 2019. gadā reģistrēti par 17 jaundzimušajiem mazāk kā 2018. gadā, Brocēnu novadā jaundzimušo skaits ir lielāks nekā reģistrēto mirušo personu skaits gadā (tāpat tas bija 2017. gadā - demogrāfija ar pozitīvu zīmi). 2019. gada pirmā pusgadā reģistrēti 30 jaundzimušie, otrā pusgadā mazliet mazāks skaits – 23 (pēc Brocēnu Dzimtsarakstu nodaļas reģistrētajiem datiem).

Jaundzimušie

Administratīvā teritorija

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Brocēni

35

20

27

23

40

31

29

Cieceres pagasts

8

6

18

8

8

13

5

Blīdenes pagasts

5

4

4

7

7

9

7

Remtes pagasts

5

8

6

4

2

8

6

Gaiķu pagasts

4

8

11

6

7

8

5

Cits Latvijas novads

-

-

-

-

3

1

1

KOPĀ:

57

46

66

48

67

70

53

Attiecība pret iepriekšējo gadu

+10

- 9

+20

-18

+19

+3

-17

Brocēnu novadā reģistrēti 53 bērni, un tas ir par 17 bērniem mazāk kā 2018.gadā, kad tika reģistrēti 70 jaundzimušie. Jaundzimušo pulkā ir 20 meitenes un 33 zēni. Lielākais reģistrēto un deklarēto bērnu skaits ir Brocēnu pilsētā – 29 bērni (2018. gadā – 31). Šoreiz bērniem bagātākais mēnesis ir bijis augusts, kad nodaļā reģistrēti 10 jaundzimušie, bet novembris ir bijis tā sauktais “tukšais mēnesis”, kad nav reģistrēts neviens bērniņš. Šāds gadījums nav bijis nodaļā jau vairākus gadus. No visiem Brocēnu novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētajiem bērniņiem laulībā dzimuši 25 bērni (2018. gadā no 70 tikai 19 bērni bija dzimuši laulībā), 24 – atzīta paternitāte (kad bērniņa vecāki nodaļā raksta kopīgu iesniegumu), bet 4 mazulīšus reģistrējušas tikai māmiņas bez ieraksta par tēvu.

Kā pirmais bērniņš ģimenē reģistrēti – 14, otrais – 20, trešais – 9, ceturtais – 7 un piektais – 3 bērniņi. Pērn reģistrēts viens dvīnīšu pāris - puisīši.

Gada laikā divreiz reģistrēti tādi vārdi kā Odrija, Gustavs, Adrians un Kārlis, bet divus vārdus vecāki devuši divām meitenītēm un diviem puisīšiem. Vecāki ir izvēlējušies savām atvasēm arī retāk sastopamus vārdus - tādus kā Rūbija, Jesenija, Milāna, Ārons un Eliass. Šogad reģistrēts arī viens Jānis.

Pagājušā gadā svinēti arī “Mazo pēdiņu svētki”, kad bērniņiem dāvanā pasniedz vietējo ražotāju personalizētus grabulīšus, kas ielikti koka kastītē, kuru pēcāk var izmantot kā dažādu piemiņas vai rotaslietu glabātuvi. Uz kastītēm iegravēta Brocēnu novada karte ar bērniņa vārdu un pēdu nospiedumu vietā, kur bērniņš deklarēts. Šogad, 2020. gadā, esam nolēmuši mazliet pamainīt svētku norises laiku, pārcelt svētkus no februāra uz martu, kad laiks ir siltāks un bērniņi tik bieži neslimo kā ziemā.

Laulības

Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu noslēgto laulību skaits Brocēnu nodaļā ir samazinājies par 2, kopā noslēgtas 25 laulības (2018. gadā – 27, no kurām 2 reģistrētas baznīcā). Pirmo reizi laulībā stājās 31 cilvēks, otro reizi – 16, trešo reizi – 2, bet 1 cilvēks noslēdzis laulību ceturto reizi. Šķirto laulību skaits ir 7, pērn tas bija 12, kas ir par 5 šķirtām laulībām 2019. gadā mazāk kā 2018.

Vasaras sezonā Dzimtsarakstu nodaļa labprāt izmanto Remtes pils Balto zāli un arī Brocēnu novada kultūras un izglītības centra Mazo zāli lielāku laulību gadījumā. Remtes pils Balto zāli izmantojam pēc jaunā pāra lūguma reizēs, kad viesu skaits ir vairāk par 35 cilvēkiem. Šīs divas vietas netiek uzskatītas par izbraukuma ceremonijām, jo Brocēnu novada Dzimtsarakstu nodaļas zāle ir par šauru lielākām laulību ceremonijām.

Labprāt arī dodamies izbraukuma laulībās, bet vēlamies atgādināt, ka izvēlētai vietai ir jāatbilst likuma prasībām – jābūt piemērotai laulības ceremonijai! Dzimtsarakstu nodaļa nesagatavo laulības ceremonijas vietu, par to jārūpējas jaunajam pārim. Lai arī šo noteikumu pārrunājam ar jauno pāri, bieži vien jaunais pāris paļaujas uz faktu, ka laikapstākļi būs labvēlīgi, taču ir jāsaprot, ka vasarā mēdz līt un būt ļoti drēgns.

Turpinājām iesākto tradīciju – pašvaldības finansiāli atbalstītas laulības ceremoniju Starptautiskajā ģimenes dienā, kas ir 15. maijā, pērn laulības reģistrējām 18. maijā. Šajā dienā Brocēnu novada Remtes pils Baltajā zālē vārdu “JĀ!” teica septiņi pāri. Brocēnu novada Dzimtsarakstu nodaļā tas ir rekordliels vienā dienā reģistrēto pāru skaits. Ceram, ka arī šogad būs liela atsaucība.

Brocēnu novadā tiek atbalstīts un diezgan kupli apmeklēts Ģimeņu vakars. Brocēnu novada Kultūras un Izglītības centrā tiekas pāri, kuri atzīmē apaļas vai pusapaļas laulību jubilejas, kā arī šo jubilejas pāru aicinātie tuvākie radi vai draugi. Šogad pieteikušās jau 12 novada stiprās ģimenes ar saviem viesiem un vietas uz Ģimeņu vakaru tika rezervētas divu dienu laikā.

Mirušie

Brocēnu novadā mūžībā aizgājušo (2018. un 2019. gads) sadalījums pa vecuma grupām (pēc Brocēnu Dzimtsarakstu nodaļas reģistrētajiem datiem).

Vecums

Skaits

Sievietes

Vīrieši

2018

2019

2018

2019

2018

2019

 0 - 20

1

2

0

1

1

1

21 - 40

0

0

0

0

0

0

41 - 50

6

1

0

0

6

1

51 - 60

10

5

4

0

6

5

61 - 70

18

8

4

3

14

5

71 - 80

30

13

14

9

16

4

  81 - 100

24

14

20

9

4

5

Kopā

89

43

42

22

47

21

Salīdzinājums ar iepriekšējo gadu

Par 25 mirušiem vairāk

Par 46 mirušiem mazāk

Par 9 sievietēm vairāk

Par 20 sievietēm mazāk

Par 16 vīriešiem vairāk

Par 26 vīriešiem mazāk

2019. gadā, salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu miršanas reģistrāciju skaits ir acīmredzami samazinājies. Pēc nodaļā veiktās atskaites, secinām, ka daļa piederīgo mirušos izvēlas reģistrēt citā dzimtsarakstu nodaļā (iespējams, tuvāk kādai VSAA nodaļai vai tuvāk savai dzīvesvietai). Lielākais mirušo skaits ir pēc 71 gada vecuma. Jāsecina, ka vecumposmā no 51 līdz 70 gadu vecumam mūžībā dodas vairāk vīriešu nekā sieviešu. Ausgtākais mirušo skaits reģistrēts janvārī (9), bet viszemākais mirstības rādītājs bijis gada nogalē – oktobrī, novembrī un decembrī – pa vienam aizgājējam. Tapāt kā pēdējos trīs gadus, tā arī pērn nemainīgs ir biežāk sastopamais nāves cēlonis: sirds-asinsvadu slimības, insulti un ļaundabīgie audzēji.

Zināšanai!

Brocēnu novada pašvaldība 14.martā aicinās pašus mazākos brocēniekus ierasties “Mazo pēdiņu svētkos”. Sveiksim jaundzimušos, kuri reģistrēti un deklarēti, vai tikai deklarēti Brocēnu novadā laikā no 2019. gada 1. jūlija līdz 31. decembrim. Vecāki ielūgumus saņems uz bērniņa deklarēto dzīvesvietas adresi. Uz šo pasākumu drīkst ņemt līdzi arī pārējos ģimenes locekļus. Informējam, ka no šī gada “Mazo pēdiņu svētki” notiks martā un septembrī.

Brocēnu novada pašvaldība atbalsta jaunās ģimenes, dāvinot tām 150 euro lielu naudas pabalstu, ja jaudzimušā bērniņa pirmā deklarētā adrese ir Brocēnu novada administratīvajā teritorijā. Šajā gadījumā – vienam no vecākiem jābūt deklarētam Brocēnu novadā vismaz 12 mēnešus.

Pašvaldība arī turpmāk atbalstīts jaunās ģimenes un viņu vēlmi stiprināt attiecības oficiāli, tādēļ jau atkal aicināsim pieteikties laulībām tos novada pārus, kuri vēlas izmantot iespēju un BEZ MAKSAS noslēgt laulību šī gada 16. maijā Remtes pils Baltajā zālē. Tie pāri, kuri pirmie pieteiksies, varēs izvēlēties sev vēlamo laiku! Laulības ceremoniju apmaksās pašvaldība. Jaunos pārus ar derīgiem personu apliecinošiem dokumentiem gaidīsim līdz 2020. gada 14. aprīlim!

Vienreizējs naudas pabalsts 100 euro apmērā (abiem kopā) ir paredzēts arī pāriem, kuri svinējuši 50 un vairāk gadu laulībā. Nav svarīgi, kur laulība reģistrēta, svarīgi, lai deklarētā dzīvesvieta ir Brocēnu novadā vismaz pēdējos 12 mēnešus. Lai saņemtu šo naudas summu, abiem jādodas uz Brocēnu novada pašvaldības Sociālo dienestu, līdzi ņemot personu apliecinošus dokumentus un laulības apliecību. Ja laulības apliecība nozaudēta, griezties tuvākajā dzimtsarakstu nodaļā, lai saņemtu izziņu par laulības reģistrāciju.

Brocēnu novada administratīvajā teritorijā deklarētie iedzīvotāji var saņemt jaunlaulāto pabalstu no Brocēnu novada pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” 75,00 euro apmērā (katrs) ar nosacījumu, ka laulībā stājas pirmo reizi un dzīvesvieta deklarēta Brocēnu novada administratīvajā teritorijā vismaz 12 mēnešus!

Brocēnu novada pašvaldības Sociālajā dienestā var saņemt arī pašvaldības izsniegtu apbedīšanas pabalstu 100 euro apmērā. Uz Sociālo dienestu jādodas mirušā piederīgajiem, līdzi ņemot apliecinājumu par cilvēka nāvi – miršanas apliecību. Pabalsts tiek izmaksāts tikai par tiem iedzīvotājiem, kuri līdz nāves iestāšanās brīdim bijuši deklarēti Brocēnu novada administratīvajā teritorijā.

Informāciju sagatavoja Zane Sergejeva,

Brocēnu novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja