Jaunumi

Brocēnos šogad attīstīs infrastruktūru

Pievienots: 28.01.2020

ZANE SPROĢE

Brocēnu novada domes ārkārtas sēdē apstiprināja trīs lēmumprojektus, tostarp pašvaldības 2020. gada budžetu.

Lai nodrošinātu parakstu vākšanu tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturēto likumu Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā un Grozījumus likumā Par pašvaldībām atcelšanu, deputāti nobalsoja par parakstu vākšanas vietu. Brocēnos to darīs pašvaldības administratīvajā ēkā Vienoto valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centrā Lielcieceres ielā 3. Parakstus vāks no šodienas līdz 14. februārim pirmdienās, trešdienās, piektdienās un svētdienās no pulksten 9 līdz 13 un otrdienās, ceturtdienās un sestdienās no 15 līdz 19.

Apstiprināja Brocēnu novada pašvaldības budžetu 2020. gadam, pamatbudžeta ieņēmumos plānojot 10 miljonu 315 536 eiro, bet izdevumos — 10 miljonu 894 486 eiro. Naudas līdzekļu atlikums 2020. gada sākumā ir 670 080 eiro. Ziedojumu un dāvinājumu atlikums — 1517 eiro, ko izlietos atbilstoši ziedotāju norādījumiem.

Iedzīvotāji izvēlas Brocēnu novadu

Par lielākajiem šogad plānotajiem darbiem stāsta Brocēnu novada domes priekšsēdētājs ĀRIJS SPROĢIS: "Brocēnu novadā iedzīvotāju skaits pagājušajā gadā ir audzis par 42. Tas palielinājies arī pagastos, piemēram, Gaiķos, pērn par 22 iedzīvotājiem vairāk. Saprotam, ka izvēlēts pareizs attīstības virziens, cilvēki izvēlas dzīvot mūsu novadā. Pašvaldība, sadalot budžetu, domā ne tikai par novada centru, bet arī par katru pagastu un ciemu. Iedzīvotāji to novērtē un ir gatavi šeit dzīvot. Pagastos dzīvokļi tukši nestāv."

Ā. Sproģis paskaidro, ka palielinājums pašvaldības budžetā ir katru gadu. Arī līdzekļu no valsts ir vairāk nekā pērn, taču valsts 1. — 4. klašu skolēniem sedz tikai pusi no brīvpusdienu maksas. Lai nodrošinātu līdzfinansējumu un arī turpmāk šiem bērniem  brīvpusdienas, jārēķinās ar papildu 35 000 eiro izdevumiem budžetā. No septembra valsts vairs nenodrošinās arī pirmsskolas izglītības iestādes Varavīksne pedagogu algas. Tām šogad nepieciešami vēl aptuveni 66 000 eiro. 

Domes priekšsēdis atzīst, ka šogad budžeta kontēšana un atspoguļošana ir citādāka nekā iepriekš, tādēļ grūti salīdzināt ar iepriekšējiem gadiem. Šogad pie pamatbudžeta klāt ir speciālais budžets, to neizdalīs atsevišķi — pamatbudžetā iekļauti Auto ceļu fonda un Dabas resursu nodokļa līdzekļi." 

Jāpabeidz iesākti darbi

"Šogad pamatvirziens ir infrastruktūras attīstības projekti un pagājušajā gadā iesāktu darbu pabeigšana. Viens no lielākajiem projektiem ir lauku grants ceļu pārbūve Gaiķu un Blīdenes pagastā. Darbus turpinās pavasarī pēc tehnoloģiskā pārtraukuma, tiem nepieciešami 420 000 eiro. 

Lai airēšanas sacensību dalībniekiem būtu, kur droši novietot savas automašīnas, un tās nestāvētu uz ceļa A9, pagājušajā gadā pie Cieceres ezera finiša ēkas uzsāka stāvlaukuma atjaunošanu un paplašināšanu. Vēl jāpabeidz laukuma asfaltēšana un kāpņu izveidošana uz Cieceres ezeru. Darbus turpinās, kad būs piemēroti laikapstākļi, tiem paredzēti 68 000 eiro," saka Ā. Sproģis.

Jaunie projekti

"Par 172 300 eiro veiks Sporta skolas laivu ēlinga rekonstrukciju — laivu, smailīšu un tehniskā aprīkojuma novietošanai. Būs atsevišķas telpas laivu remontiem un ģērbtuves. Šo darbu veiks par Eiropas Savienības (ES) fondu līdzekļiem, un ņems aizņēmumu Valsts kasē.

Vēl par ES līdzekļiem šogad līdz Dūņupei pagarinās pastaigu taku gar Cieceres ezeru. Izveidos laipas un skatu laukumus. Šai labiekārtošanai tērēs 53 000 eiro. Lai izdarītu plānotos darbus ar piesaistīto ES finansējumu, no Valsts kases šogad aizņemsimies 376 237 eiro."

Blīdenes pagastā

"Lai palielinātu energoefektivitāti, par 178 437 eiro siltinās pašvaldības ēku Ievas un 4000 eiro ieguldīs siltummezgla rekonstrukcijai. Ēkā atrodas ne tikai pagasta pārvalde, bet arī kultūras nams, bibliotēka un ģimenes ārstu prakses. Šo darbu bija plānots padarīt pērn, taču neizdevās sakārtot dokumentāciju, tādēļ ēkas sakārtošanu pārcēla. Tam paredzētos līdzekļus ieguldīja kultūras nama zāles grīdas atjaunošanā, skatītāju krēslu nomaiņā un apkures sistēmas rekonstrukcijā.

Blīdenes pamatskolai turpinās atjaunot fasādi, daļu atjaunoja pagājušajā gadā. Remontēs arī ventilācijas sistēmu sporta zālē."

Remtes pagastā

Pārvaldes ēkā un aptiekas ēkā esošos logus nomainīs pret koka. Tās ir vēsturiskas celtnes, kurām nedrīkst būt plastikāta logi.

Lai ekonomiskāk ražotu siltumu, sociālā aprūpes centra Atpūtas katlumājā malkas apkures katlu nomainīs pret granulu apkures katlu. 14 990 eiro paredzēti koridora remontam un 5000 eiro — klientu istabiņu remontam. Lai izpildītu normatīvo aktu prasības, par 4000 eiro jāizbūvē duša personālam.

Remtes pamatskolā pērn atjaunoja 1. stāva gaiteni. Remtes pils zāli aktīvi izmanto, taču, lai tajā nokļūtu, jāiet caur savu laiku nokalpojušu gaiteni. Šogad 59 270 eiro paredzēti kāpņu telpas un otrā stāva gaiteņa remontam. 

Remtes ezera piekrastes teritorijā izveidos auto stāvvietu un slūžām izbūvēs liekā ūdens novadīšanas mehānismu par 40 793 eiro."

Gaiķu pagasts

"Lai no smagās tehnikas atslogotu Satiķu centru, paredzēts ceļa remonts no darbnīcām līdz apvedceļam. Pērn uzbūvēja brīvdabas estrādi, taču pārvalde uzskata, ka nepieciešams izbūvēt arī apgaismojumu, lai līdz tai nokļūtu pa gaišu ceļu. Remontēs arī tautas nama kāpnes. 

Gaiķu pamatskolas priekšā par 17 870 eiro nomainīs asfalta segumu, kas ir  nolietots. Bērnu un jauniešu labsajūtai un atpūtai par 2500 eiro izvietos horizontālās trepes, zviedru sienu un vingrošanas līdztekas. Vēl vēlējāmies īstenot energoefektivitātes projektu pagasta pārvaldes ēkai, bet, tā kā tā ir kopīpašums un otrs saimnieks šogad nav gatavs ieguldīt līdzfinansējumu, šo darbu atlikām uz citu gadu.

Šogad par 20 537 eiro pabeigs Satiķu ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukciju. Atlicis uzbūvēt žogu, sakārtot piebraucamo ceļu un apzaļumot teritoriju."

Brocēni

Brocēnu vidusskolā remontēs vairākus kabinetus un gaiteni. Internātā abos stāvos izremontēs tualetes. Visus darbus plānots izdarīt par 30 000 eiro. 

Kultūras centrā remontēs otrā stāva gaiteņa grīdu. Parkets jau kļuvis bīstams gan kolektīviem, gan apmeklētājiem. Šim darbam tērēs 41 655 eiro. Brocēnu bibliotēkā 10 000 eiro ieguldīs lasītavas remontā. 

Pirmsskolas izglītības iestādē Mūsmājas siltinās ēkas fasādi un bruģēs apkārtni. Šogad tur plānots ieguldīt 33 598 eiro, kas ir 10% no projekta kopējām izmaksām. Pārējais finansējums būs 2021. gadā. Saistībā ar šo projektu paredzēts demontēt pandusu cilvēkiem ar kustību traucējumiem, tā vietā uzstādot pacēlāju. Pirmsskolas izglītības iestādē Varavīksne būs kāpņu telpas remonts par 9800 eiro un telpā pie sporta zāles — remonts par 2000. 

Labiekārtošana

Turpinās pārbūves projekta izstrāde pasta ēkai Lielcieceres ielā 6A. Tam paredzēts izlietot 49 000 eiro. Projektu iesāka jau pagājušajā gadā, šogad darbu turpinās. 

No Brocēnu vidusskolas līdz vecā parka estrādei izveidos apgaismojumu. Katru gadu, kad notiek pasākumi, starp kokiem velkam kabeļus, lai nodrošinātu gaismu. Iedzīvotāji vēlas, lai tur būtu pastāvīgs apgaismojums, tādēļ tādu ierīkos par 6800 eiro. Ne tikai Brocēnos, bet arī Emburgā un Oškalnos par 12 500 eiro turpinās atjaunot apgaismojumu. 

Praktizējam pašvaldības īres dzīvokļu izsoles, ja īrnieks izsaka vēlmi iegādāties to savā īpašumā. Līdzīgi arī ar lauksaimniecības zemes atsavināšanu. Ja beigsies nomas līgums, īpašumus izsolīs. Lauksaimnieki, noslēdzot nomas līgumu uz laiku, nav ieinteresēti sakārtot lauku meliorācijas sistēmu. Taču tā jāatjauno, jo savu laiku nokalpojusi. Ja īpašumus nepārdosim, lauki ar laiku zaudēs vērtību. Šogad lielu uzsvaru liksim īpašumu sakārtošanai un ierakstīšanai zemesgrāmatā, lai īpašumus, kas nav nepieciešami pašvaldības funkciju pildīšanai, virzītu publiskai atsavināšanai izsolēs. 

Pagājušajā gadā uzsākām arī Brocēnu centrālā bērnu rotaļlaukuma rekonstrukciju. Visa rotaļu laukuma iekārtu nomaiņā, gājēju taciņu izbūvē, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piebraucamo ceļu pilnīgā rekonstrukcijā un lietusūdens kanalizācijas novadīšanas sistēmas sakārtošanā ieguldīs 408 000 eiro.

10 000 eiro paredzēti Rīgas ielas rekonstrukcijai, tur uzklās asfalta segumu, kā arī izbūvēs gājēju celiņu un ierīkos apgaismojumu. Iedzīvotāji droši vien pamanījuši, ka pie ēkas Rīgas ielā 2 notiek rosība. Privātais investors paredzējis tuvāko gadu laikā nodot ekspluatācijā šo daudzdzīvokļu namu, nepieciešams nodrošināt pienācīgu piekļuvi ēkai. Turklāt, šo ceļu izbūvējot, atslogos pārējās centra ielas, kas savienotas ar A9 šoseju. 

Pabeigs arī Lielcieceres ielas asfalta seguma atjaunošanu, kā arī izbūvēs gājēju celiņu no daudzdzīvokļu māju masīva līdz Dūņupei. Broceniekiem nebūs jāizmanto ceļa braucamā daļa, lai aizietu uz Mežaparku vai mājām. Jau izstrādāts projekts ielu apgaismojuma pārvietošanai, ietves izbūvei, kā arī lietusūdens kanalizācijas novadīšanas sistēmas sakārtošanai, kur nepieciešams. Šos darbus paveiks par 400 000 eiro.

Turpināsies arī projekti izglītojamo kompetenču attīstībai (2659 eiro), atbalstam priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas mazināšanai (32 760 eiro), pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei (7042 eiro) un karjeras atbalstam profesionālās izglītības iestādēs (9614 eiro).

Publikācija "Saldus Zeme" (16.01.2019)