Jaunumi

AUTOMAZGĀTAVAS, LIELCIECERES IELA 2B, BROCĒNOS, BŪVNIECĪBAS IECERES PUBLISKĀ APSPRIEŠANA

Pievienots: 15.03.2021

Lielcieceres ielā 2B, Brocēnos, Brocēnu novadā paredzēts būvēt automazgātavu. 

Saskaņā ar SIA "Brocēnu sporta centrs" pasūtījumu 2020.gada septembrī, pamatojoties uz topogrāfisko izpēti, projektēšanas uzdevumu un īpašumu apliecinošiem dokumentiem.

Projekta mērķis ir jaunas automazgātavas būvniecība ar iespēju vienlaicīgi apkalpot 3 transporta līdzekļus.

Pēc Brocēnu pilsētas teritorijas plānojuma vietā, kur paredzēta būvniecība zemes gabala atļautais lietošanas veids ir atbilstoša plānotajai iecerei.

Aptaujas lapas un rakstiskas atsauksmes ir iesniedzamas Brocēnu novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā, Lielcieceres iela 3, Brocēnos, vai sūtot uz e-pastu pasts@broceni.lv . 

Publiskā apspriešana ir uz laiku, ne mazāku par četrām kalendārajām nedēļām no dienas, kad pašvaldības mājas lapā publicēts lēmums par publiskās apspriešanas uzsākšanu. 

Initiates file downloadAptaujas lapa (.doc);

Initiates file downloadLēmums par publiskās apspriešanas uzsākšanu;

Initiates file downloadBūvniecības iecere.

Pamatojoties uz Ministru kabineta rīkojumā Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”,  Brocēnu novada būvvalde nolemj:

• pagarināt objekta “Automazgātuves būvniecība, Lielcieceres iela 2B, Brocēni “ publisko apspriešanu līdz 2021.gada 19.februārim;

• noteikt, ka ieceres prezentācijas sanāksme notiks 2021.gada 18. februārī plkst. 17:00 Lielcieceres ielā 2B, Brocēnos (datums var mainīties, ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī).


Izskatot jautājumu par publiskās apspriešanas pagarināšanu objektam “Automazgātuves būvniecība, Lielcieceres iela 2B, Brocēni” Brocēnu novada būvvalde konstatēja:

2020. gada 26.novembrī Brocēnu novada būvvalde nolēma uzsākt būvniecības ieceres “Automazgātuves būvniecība, Lielcieceres iela 2B, Brocēni”(turpmāk – Būvniecības iecere) publisko apspriešanu ar apspriešanas laiku no 2020.gada 30.novembra līdz 7.janvārim un būvniecības ieceres prezentācijas sanāksme laiku 2020.gada
4. janvārī  plkst. 17:00 Lielcieceres ielā 2B, Brocēnos. Ar MK rīkojumu nr. Nr. 801, kas paredzēja ārkārtas situācijas pagarināšanu līdz 2021.gada 7. februārim, būvvalde nolēma rīkot Būvniecības ieceres prezentācijas sanāksmi 2021.gada
18. februārī plkst. 17:00 Lielcieceres ielā 2B, Brocēnos.

Ministru kabineta rīkojumā Nr. 655 Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu 2020.gada 2. decembrī tika veikti grozījumi (Rīkojums Nr. 719) pagarinot ārkārtējo situāciju līdz 2021.gada 11. janvārim, un 2020.gada 30. decembrī tika veikti grozījumi (Rīkojums Nr. 801) pagarinot ārkārtējo situāciju līdz 2021.gada 7. februārim. Ministru kabineta rīkojumā Nr. 655. Ņemot vērā aizvien pieaugošos Covid-19 infekcijas izplatības riskus un mērķtiecīgākai infekcijas ierobežošanai, Ministru kabinets pagarinājis ārkārtas situāciju Latvijā līdz 2021. gada 6. aprīlim MK rīkojumā nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 2020.gada 30. decembra grozījumos iekļauts aizliegums rīkot publiskus pasākumus klātienē, kas ietver arī Būvniecības ieceres prezentācijas sanāksmi.

Pamatojoties uz Ministru kabineta rīkojumā Nr. 655 Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu Brocēnu novada būvvalde nolemj:

  • pagarināt objekta “Automazgātuves būvniecība, Lielcieceres iela 2B, Brocēni “ publisko apspriešanu līdz 2021.gada 2.martam.
  • noteikt, ka Būvniecības ieceres prezentācijas sanāksme notiks 2021.gada

1. martā plkst. 17:00 ZOOM platformā tiešsaistē. 

Pievienoties:

https://zoom.us/j/9178865710?pwd=bm91TlpKSXlMRFQwQ3h4cEEwRjlhdz09

Meeting ID: 917 886 5710
Passcode: broceni


Initiates file downloadPārskats par publiskās apspriešanas rezultātiem būvniecības iecerei “Automazgātuves būvniecība, Lielcieceres iela 2B, Brocēni”

Initiates file downloadLēmums par būvatļauju.