Jaunumi

AUTOMAZGĀTAVAS, LIELCIECERES IELA 2B, BROCĒNOS, BŪVNIECĪBAS IECERES PUBLISKĀ APSPRIEŠANA

Pievienots: 05.01.2021

Lielcieceres ielā 2B, Brocēnos, Brocēnu novadā paredzēts būvēt automazgātavu. 

Saskaņā ar SIA "Brocēnu sporta centrs" pasūtījumu 2020.gada septembrī, pamatojoties uz topogrāfisko izpēti, projektēšanas uzdevumu un īpašumu apliecinošiem dokumentiem.

Projekta mērķis ir jaunas automazgātavas būvniecība ar iespēju vienlaicīgi apkalpot 3 transporta līdzekļus.

Pēc Brocēnu pilsētas teritorijas plānojuma vietā, kur paredzēta būvniecība zemes gabala atļautais lietošanas veids ir atbilstoša plānotajai iecerei.

Aptaujas lapas un rakstiskas atsauksmes ir iesniedzamas Brocēnu novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā, Lielcieceres iela 3, Brocēnos, vai sūtot uz e-pastu pasts@broceni.lv . 

Publiskā apspriešana ir uz laiku, ne mazāku par četrām kalendārajām nedēļām no dienas, kad pašvaldības mājas lapā publicēts lēmums par publiskās apspriešanas uzsākšanu. 

Initiates file downloadAptaujas lapa (.doc);

Initiates file downloadLēmums par publiskās apspriešanas uzsākšanu;

Initiates file downloadBūvniecības iecere.

Pamatojoties uz Ministru kabineta rīkojumā Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”,  Brocēnu novada būvvalde nolemj:

• pagarināt objekta “Automazgātuves būvniecība, Lielcieceres iela 2B, Brocēni “ publisko apspriešanu līdz 2021.gada 19.februārim;

• noteikt, ka ieceres prezentācijas sanāksme notiks 2021.gada 18. februārī plkst. 17:00 Lielcieceres ielā 2B, Brocēnos (datums var mainīties, ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī).