Jaunumi

Atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma līguma slēgšana Brocēnu novadā

Pievienots: 10.05.2019

Brocēnu novada pašvaldība ir veikusi sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma iepirkumu novadā uz turpmākajiem septiņiem gadiem. Saskaņā ar iepirkuma rezultātiem turpmāk ar 2019.gada 1.jūniju Jūs apkalpos personu apvienība, ko veido SIA “ Eco Baltia vide ” un  SIA “ Eko Kurzeme “ , ko pārstāvēs SIA “Eko Kurzeme”. Pakalpojuma cenrādis pieejams   Initiates file downloadŠEIT.

Informējam, ka pašreizējie līgumi ir spēkā līdz šī gada 31.maijam. Pēc šī datuma personām, kuras līgumu nebūs noslēgušas, atkritumu izvešana netiks veikta, jo nebūs tiesiska pamata šādu pakalpojumu sniegt.  

Līgumu iespējams noslēgt:

Interneta vietnē

www.ekokurzeme.lv, sadaļā “Klientu serviss” izvēloties sadaļu “Jauna līguma noslēgšana Brocēnu novadā”, spiežot uz zaļās pogas un autorizējoties ar internetbankas starpniecību. Šobrīd pakalpojums pieejams Swedbank, SEB banka un Luminor banku klientiem. Līgumu noslēgšanu elektroniski nodrošina SIA “Eco Baltia vide”.  Līgumu slēgšana Brocēnu novadā elektroniski: Opens external link in new windowhttp://www.ekokurzeme.lv/lv/klientu-serviss/ligumu-slegsana-brocenu-novada/ 

Līguma formu ir iespējams lejupielādēt Initiates file downloadŠEIT.

Klātienē:

Aizpildot līguma veidlapas Brocēnu novada pagasta pārvaldēs un Brocēnu novada pašvaldības Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā  no šī gada 29. aprīļa. 

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki, kuru mājām nav izvēlēts apsaimniekotājs, līgumus varēs noslēgt tikai pagastu pārvaldēs no 29. aprīļa. 

Noderīga informācija

  • Informējam, ka adresē esošie atkritumu konteineri no š. g. 1. jūnija pāries SIA “Eko Kurzeme” īpašumā, kas veiks atkritumu apsaimniekošanu norādītājā  adresē pēc līguma noslēgšanas. Tas neattiecas uz klientiem, kuriem konteiners ir savā īpašumā. 
  • Vēršam uzmanību,  ka saskaņā ar Brocēnu novada saistošajiem noteikumiem par atkritumu apsaimniekošanu, konteinera tukšošana ir jāveic ne retāk kā vienu reizi 4 nedēļās.
  • Ja norādītājā pakalpojuma sniegšanas adresē atrodas konteineri atkritumu šķirošanai, aicinām ar mums sazināties par šo konteineru izvešanas kārtību.

Aicinām pievērst uzmanību šādiem līguma punktiem:

  • Nosacījumi par konteinera atrašanās vietu un pieejamību, konteinera saturu un papildus apjomiem;
  • Rēķinu piegādes veids - saņemot rēķinu pa pastu, būs jāsedz pasta pakalpojumi 1.50 EUR plus PVN apmērā. Rēķinu piegāde bez maksas tiek nodrošināta izsūtot elektroniski uz e-pastu. Norādot e-pastu, informāciju saņemsiet elektroniskā veidā.

 Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūgums, vērsties SIA “Eko Kurzeme” Klientu apkalpošanas centrā pa tālr. 22022418. Aktuālākā informācija par SIA “Eko Kurzeme” pieejama - mājas lapā www.ekokurzeme.lv.