Jaunumi

Aktivitātes projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Brocēnu novadā” ietvaros

Pievienots: 10.04.2019

Brocēnu novada pašvaldībā turpinās aktivitātes projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Brocēnu novadā” ietvaros.

Projekta mērķis ir, īstenojot vietēja mēroga pasākumus, uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem Brocēnu novada iedzīvotājiem. 


2019.gada sākumā notikušas un plaši apmeklētas slidošanas nodarbības, turpināja peldēt senioru grupa, Brocēnu vidusskolas bērni un jaunieši, un jauniešu grupa no Brocēnu Jauniešu centrā “Kopā”. 


Februārī un martā notika lekcijas – nodarbības senioriem “Fizioterapija un ergonomiskās kustības”. Nodarbības vadīja fizioterapeite Elīna Vītoliņa. Pēc nodarbībām seniori izteica vēlmi atrast laiku  regulārām senioru vingrošanas nodarbībām, kurās interesenti arī tagad piedalās. 9.maijā plānota nodarbība par “Veselīgu uzturu”.

 

Aprīlī sākušās un maijā turpinās nūjošanas nodarbības Gaiķu pagastā (svētdienās plkst.12.00), Remtes pagastā (svētdienās plkst.13.45) un Blīdenes pagastā (pirmdienās plkst 12.00 un ceturtdienās plkst 17.00).  10 nodarbības katrā pagastā vada nūjošanas trenere Una Remere.

 

Martā atsākās  atbalsta grupas personām ar invaliditāti tikšanās  Sociālā dienesta Dienas centrā. 5.martā  notika pirmā nodarbība “Fiziskās aktivitātes un to ietekme uz dzīves kvalitāti” ar sporta treneri Rudīti Truci, otrā nodarbība par šo tēmu būs 23.aprīlī. 14.martā atbalsta grupas dalībniekiem bija nodarbība “Mākslas terapija”, bet 12.aprīlī plkst.14.00. Brocēnu Kultūras un izglītības centrā būs iespēja piedalīties nodarbībā par tēmu “Mūzikas terapija”, kuru vadīs mūzikas terapeite Gunta Ulmane.


Sadarbībā ar SIA “RA   Veselības centrs” tiek organizēti informatīvi semināri sirds un asinsvadu profilaksei. Tā kā visi semināri notiks Brocēnos AR veselības centra telpās, tad pagastu iedzīvotājiem tiks nodrošināts transports un nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās, 16.aprīlī plkst 18.00 seminārs Gaiķu pagasta iedzīvotājiem un 23.aprīlī – Cieceres pagasta un Brocēnu pilsētas iedzīvotājiem.

 

Izglītības iestādēs notiek veselīga uztura akcijas. No 25.-29.martam Blīdenes pamatskolā norisinājās veselīga uztura akcija “Medus II”, bet no 9.-16.aprīlim Brocēnu vidusskolā notiks veselīga uztura akcija “Labu apetīti un labu veselību”, kuras laikā notiks veselību veicinošas nodarbības 7.-9.klasēs, bet 16.aprīlī 9.-12.klašu audzēkņiem notiks nodarbība ar uztura speciālisti Lolitu Neimani.

 

Projekts turpinās līdz šī gada decembrim un iedzīvotājiem būs iespēja iesaistīties un piedalīties gan Veselības dienās un Veselības festivālā, gan  nūjošanas nodarbībās un brīvdabas vingrošanas nodarbības, bērniem būs 2 nometnes un citi pasākumi. Visas nodarbības un lekcijas, ja tās nav ļoti konkrētai mērķauditorijai,  ir atvērtas visiem interesentiem, tāpēc aicinu sekot informācijai Brocēnu pašvaldības mājas lapā www.broceni.lv, vai arī sekot afišām.

Jāņem vērā, ka projekta mērķauditorijas uzskaitei,  pasākumos dalībnieki tiek reģistrēti un lūgts aizpildīt anketas, kā arī projekta publicitātei pasākumu dalībnieki var tikt fotografēti.

 

“Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Brocēnu novadā” (Nr. Nr.9.2.4.2/16/I/086)  norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

  

Projekta vadītāja Rudīte Muraševa