2021. gada 1. jūlijā stājās spēkā Administratīvi teritoriālā reforma.
Brocēnu novads pievienojās Saldus novadam.
Turpmāk aktuālo informāciju meklējiet tīmekļvietnē saldus.lv

Jūs tiksiet automātiski novirzīts uz saldus.lv pēc 15 sekundēm.Ja vēlaties apskatīt pirms novadu reformas publicēto informaciju bijušā Brocēnu novada tīmekļvietnē  broceni.lv spiediet šeit