Jaunumi

Brocēnu novada pašvaldība veic tirgus izpēti par Vasaras nometņu organizēšanu 2018. gadā

Pievienots: 16.04.2018

Brocēnu novada pašvaldība veic tirgus izpēti par Vasaras nometņu organizēšanu 2018. gadā ESF projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/086 “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Brocēnu novadā” ietvaros.

Finanšu piedāvājumu un citus, tehniskajā specifikācijā norādītos dokumentus lūdzam iesniegt līdz 30.04.2018. plkst. 16.00, nosūtot uz e-pastu rudite.muraseva@broceni.lv vai iesniedzot personīgi Brocēnu novada pašvaldības 209.kabinetā,   Lielcieceres iela 3,  Brocēni.

Tehniskā specifikācija

Finanšu piedāvājuma veidlapa