Jaunumi

Brocēnu novada pašvaldība veic tirgus izpēti par nodarbību “Eksperimenti laboratorijās”organizēšanu Brocēnu novada izglītojamajiem

Pievienots: 12.09.2018

Brocēnu novada pašvaldība veic tirgus izpēti par nodarbību “Eksperimenti laboratorijās”organizēšanu Brocēnu novada izglītojamajiem ESF projekta Nr. 8.3.2.2./16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros. Tehniskajā specifikācijā norādīto informāciju un Finanšu piedāvājumu iesniegt līdz 18.09.2018. plkst 17.00, nosūtot uz e-pastu rudite.muraseva@broceni.lv vai iesniedzot personīgi Brocēnu novada pašvaldības Attīstības nodaļā, Lielcieceres iela 3,  Brocēni.

Initiates file downloadTehniskajā specifikācija (.docx);

Initiates file downloadFinanšu piedāvājums (.docx).