Jaunumi

BROCĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA ŠOGAD PIEDĀVĀ IZGLĪTOJAMAJIEM VASARĀ 25 DARBA VIETAS

Pievienots: 09.05.2018

Svarīga informācija vecākiem un izglītojamajiem, kuri vēlas piedalīties pasākumā „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”

Pasākuma mērķis ir veicināt izglītojamo (vecumā no 15 līdz 20 gadiem) nodarbinātību vasaras brīvlaikā valsts līdzfinansētās darba vietās, nodrošinot iespēju iegūt darba prasmes, iemaņas un pieredzi.

Pieteikties vasaras darbam var visi Brocēnu novadā deklarētie jaunieši no 15- 20 gadiem, kuri iegūs izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs nākamajā mācību gadā.
Elektroniska pieteikuma reģistrācija dalībai Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) īstenotajā izglītojamo nodarbinātības pasākumā vasaras brīvlaikā Kurzemes reģionā šogad notiek no 9. maija plkst. 16.00
Reģistrēties izglītojamie varēs patstāvīgi NVA mājaslapā Opens external link in new windowwww.nva.gov.lv, tās labajā pusē uzmeklējot baneri ar uzrakstu “Skolēnu vasaras darbs". Personai jāreģistrējas tajā NVA filiālē, kuras apkalpošanas teritorijā viņš vēlas strādāt. Mūsu gadījumā tā ir Saldus filiāle.
Izglītojamajam ir nepieciešams derīgs personu apliecinošs dokuments - pase vai ID karte.
PIESAKIES NODARBINĀTĪBAS VALSTS AĢENTŪRĀ LĪDZ 18. MAIJAM !

Pēc reģistrēšanās NVA tīmekļa vietnē izglītojamie līdz 22. maija plkst. 17.00 iesniedz  Brocēnu novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā ( Lielcieceres ielā 3, Brocēnos) vai Blīdenes pagasta pārvaldē (Ievas, Blīdenes pagasts), Gaiķu pagasta pārvaldē (Tautas nams, Satiķi, Gaiķu pagasts), Remtes pagasta pārvaldē ( Kantora ēka, Remte, Remtes pagasts) pieteikumu  (pielikums Nr.1).
Piedāvātās darba vietas:
Dārznieka palīgs
Remtes pagastā – 3 darba vietas (jūnijā-1, jūlijā-1, augustā-1);
Gaiķu pagastā - 3 darba vietas (jūnijā-1, jūlijā-1, augustā-1);
Blīdenes pagastā - 3 darba vietas (jūnijā-1, jūlijā-1, augustā-1);
Brocēnu pilsētā - 6 darba vietas (jūnijā-2, jūlijā-2, augustā-2).
Atrakciju iekārtas uzraugs (no 18 gadu vecuma)
Brocēnu Mežaparka virvju trasē- 3 darba vietas (jūnijā-1, jūlijā-1, augustā-1)
Skolotāja palīgs
Brocēnu PII “Mūsmājas” - 4 darba vietas ( jūnijā -2, augustā – 2);
Brocēnu PII “Varavīksne” - 2 darba vietas ( jūlijā -2).
Remontstrādnieks
Brocēnu PII “Mūsmājas” - 1 darba vieta ( jūlijā).