Jaunumi

Brocēnu novada pašvaldība aicina pieteikt pretendentus Brocēnu novada apbalvojumiem

Pievienots: 02.10.2018

Līdz 2018. gada 2. oktobrim piesaki kandidatūru Brocēnu novada apbalvojumam:

Apbalvojuma veidi:

1. Goda pilsonis

2. Jauniešu balva “Pumpurs”

3. Brocēnu novada Gada cilvēks (atzīmēt vienu no nominācijām)

-izglītībā

-kultūrā

- sportā

-sociālā darbībā

-saimnieciskajā darbībā

-uzņēmējdarbībā

-seniors

Iesniegumus var iesniegt:

-Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (Lielcieceres ielā 3, Brocēnos)

-Iesnieguma veidlapu varat iesniegt arī elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, (www.eparaksts.lv), sūtot uz e-pastu: dome@broceni.lv

-Pagastu pārvaldes

Iesniegumus var iesniegt:

-Brocēnu novada domes deputāti

-Valsts un pašvaldības iestāžu vadītāji

-Sporta kluba vai NVO vadītāji

-Uzņēmuma vadītāji

-Iedzīvotāju grupa (ne mazāk kā 10 pilngadīgas personas, atšifrējot parakstu, kontakttālruni

Nolikumu un iesnieguma veidlapa pieejama:

-Brocēnu novada pašvaldības tīmekļvietnē: www.broceni.lv

-Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (Lielcieceres iela 3, Brocēnos)

-Pagastu pārvaldēs

Lai iesniegums tiktu izvērtēts komisijā, obligāti aizpildāmas visas iesnieguma sadaļas.