Jaunumi

AS ''Augstsprieguma tīkls" informē

Pievienots: 01.03.2018

AS "Augstsprieguma tīkls" informē, ka sakarā ar plānotajiem darbiem nekustamajos īpašumos ar kadastra Nr. 84250030086 (Brocēni Kūmas, Cieceres pag., Brocēnu nov.), posmā starp balstiem Nr.3-4, un kadastra Nr. 84250020054 (Deģi Podiņi, Cieceres pag., Brocēnu nov.), posmā starp balstiem Nr.16-17, tiks veikti līnijas tehniskie apkopes darbi 110 kV gaisvadu elektrolīnijas Nr.155 Brocēni- Rudbārži aizsargjoslā.

Darbus plānots veikt no 2018. gada marta līdz decembrim. Kontaktpersona neskaidrības gadījumos Līnijas dienesta Brocēnu iecirkņa vadītājs Māris Zariņš (mob.t.20292638). 

Ar cieņu,

Līnijas dienesta vadītājs Jānis Ilsteris