Jaunumi

Aicinām apmeklēt mazuļu un vecāku skoliņas "Pirmie solīši"

Pievienots: 16.10.2018

Mazuļu skolā bērns  rotaļājoties daudzpusīgi var attīstīt savas sensorās un motorās prasmes, kas netiešā veidā paralēli attīsta arī dažādu prasmju kopumu. 

Katrā nodarbībā mazuļu skolas dalībniekam ir iespēja mācīties piedzīvot jaunas emocijas, kas sekmē bērna domāšanu un attīsta radošās spējas. Mazuļu skoliņu bērni apmeklē kopā ar vecākiem vai kādu citu uzticamu personu.

Mazuļu skola ir alternatīva ikvienam bērnam, kas vēl neapmeklē bērnudārzu, jo skoliņas mērķis ir sagatavot mazuli bērnudārza gaitām un veicināt komunikācijas prasmes, atrodoties citu bērnu un pieaugušo cilvēku vidū. 

Mazuļu skola paredzēta bērniem no 1 līdz  3 gadu vecumam.