Jaunumi

Diskutē par infrastruktūras risinājumiem sabiedrībā balstītu pakalpojumu attīstībai Kurzemē

2017.gada 12.oktobrī Kuldīgā Kurzemes pašvaldību vadības, attīstības un/vai plānošanas nodaļu, sociālo dienestu un Kurzemes plānošanas reģiona (KPR) pārstāvji tikās ar Kurzemes reģiona deinstitucionalizācijas (DI) plāna izstrādātāju SIA „SAFEGE Baltija”, lai diskutētu par Kurzemes reģiona DI plānā iekļaujamiem infrastruktūras risinājumiem un to izmaksām sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu (SBSP) attīstībai pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem.  Sanāksmē piedalījās 15 no 20 Kurzemes pašvaldībām, KPR administrācijas vadītāja Evita Dreijere un projekta „Kurzeme visiem” vadības komanda – kopumā vairāk kā 40 dalībnieki. Tikšanās sākumā SIA „SAFAGE Baltija” klātesošos iepazīstināja ar aktualitātēm Kurzemes reģiona DI plāna izstrādes procesā un informēja par sasniegto progresu. Turpinājumā darbs tika organizēts divās darba grupās, apvienojot pēc administratīvās teritorijas līdzās esošo pašvaldību pārstāvjus, tādējādi veicinot diskusijas par savstarpējo sadarbību un nepieciešamajiem DI plānā iekļaujamajiem infrastruktūras risinājumiem, to izmaksām un SBSP lietotāju skaitu. Tikšanās noslēgumā SIA „SAFEGE Baltija” apkopoja abu darba grupu laikā paustos priekšlikumus un iepazīstināja visus dalībniekus ar apspriestajiem DI plānā iekļaujamiem risinājumiem un to izmaksām. Kurzemes reģiona DI plāns tiek izstrādāts projekta „Kurzeme visiem” ietvaros līdz šī gada beigām un drīzumā paredzētas sabiedriskās apspriešanas sanāksmes Kuldīgā, Liepājā un Ventspilī. Tikšanās darba materiāli: Darba kārtībaPrezentācija „Plānotie infrastruktūras risinājumi Kurzemes reģionā” (SIA „SAFEGE Baltija”)Atskats uz sanāksmi Informāciju sagatavoja Inese Siliņa projekta "Kurzeme visiem" sabiedrisko attiecību speciāliste

18.10.2017

Velosacensības „RIPO DROŠI!” Brocēnu vidusskolā

14.septembrī, spītējot lietum un stipri rudenīgajiem laikapstākļiem, 48 Brocēnu vidusskolas 3. – 5.klašu skolēni piedalījās biedrības „Brocēnu vidusskolas skolēnu parlaments” organizētājās velosacensībās. Sacensību dalībniekus atbalstīja viņu klases audzinātājas un klasesbiedri. 8.a klases skolēni bija sacensību tiesneši un uzdevumu līdzsagatavotāji, bet komandas cītīgi pieskatīja un pavadīja 12.a klases skolēni. Lai arī skolēni tika sadalīti pa komandām, viņi sacentās individuāli. Bija jāveic 2 praktiskās braukšanas posmi un 4 teorētiskie posmi – krustvārdu mīkla, tests par ceļu satiksmes noteikumiem, ceļazīmju atpazīšanas spēle, video sižetu analīze. Sacensību noslēgumā visi varēja sasildīties ar karstu tēju un panašķoties ar gardām maizītēm. Puišu vidū, kuri ceļu satiksmes noteikumus apzinātāk mācīsies pirmo gadu, 1.vietu ieguva Reinholds Circenis (3.c klase), 2.vietu – Bruno Dankbārs (3.a), 3.vietu – Raivo Freibergs (3.a). Bet puiši, kuriem jau bija iespēja mācīties pagājušajā gadā, „sarindojās” sekojoši – 1.vieta Miķelim Topecam (5.b), 2.vieta Gustavam Kesminam (4.a) un Robertam Strikauskim (5.b) (jo vienāds punktu skaits), 3.vieta Emīlam Avgustiņam (4.a).  Savukārt, meiteņu vidū, kuras ceļu satiksmes noteikumus apzinātāk mācīsies pirmo gadu, 1.vietu ieguva Keitija Šulca (3.b), 2.vietu – Māra Milta (3.b), 3.vietu – Justīne Andersone (3.c). Bet meitenes, kurām jau bija iespēja mācīties pagājušajā gadā, „sarindojās” sekojoši – 1.vieta Marikai Bumbierei (5.b) (viņa ieguva arī visvairāk punktu no visiem), 2.vieta Lillijai Oliņai (4.a), 3 vieta Līgai Gūtmanei (5.a). Velosacensības tika organizētas Brocēnu novada pašvaldības atbalstītā iniciatīvu projekta „Brocēnu novada skolēns – prasmīgs un zinošs velobraucējs” ietvaros. Paldies Brocēnu novada pašvaldībai un Brocēnu vidusskolai par finansiālu atbalstu, pateicoties kurām tika arī iegādāti 2 jauni velosipēdi un papildināta šķēršļu josla veiksmīgai sacensību organizēšanai! Pavasarī līdzīgas sacensības plānotas Blīdenes, Remtes un Gaiķu skolas 3. – 5.klašu skolēnu komandām. Tā kā vienas sacensības nevar dot garantētas zināšanas un prasmes velobraukšanai, tad ir jāmācās ilgstošāk un, var teikt, visu mūžu. Priecē, ka velopulciņam Brocēnu vidusskolā šogad ir ļoti liela atsaucība un ka nākotnē pa Brocēnu un Saldus ielām brauks zinoši un apzinīgi velobraucēji!     Projekta vadītāja un velopulciņa „Ripo droši!” vadītāja Anete Milta  

12.10.2017

Aicina pieteikties dalībniekus uz informatīvo un pieredzes semināru: „Sociālā uzņēmējdarbība:kas tas ir un vai man tas der?”

Kurzemes NVO atbalsta centrs sadarbībā ar Latvijas sociālās uzņēmējdarbības asociāciju, aicina interesentus pieteikties dalībai informatīvajā seminārā „Sociālā uzņēmējdarbība: kas tas ir un vai man tas der?” un pieredzes stāstos no sociālās uzņēmējdarbības veicējiem, kas notiks 12.oktobrī Kuldīgas mākslas namā no plkst.11:30-14.00.Seminārs notiks divās daļās, kur viena ir informatīvā daļa un to vadīs, LSUA pārstāve Madara Ūlande. Tajā tiks stāstīts par to, kas ir sociālā uzņēmējdarbība, kādas ir valstī noteiktās prasības, lai kļūtu par sociālās uzņēmējdarbības veicēju. Tāpat tiks stāstīts par valsts atbalsta programmu šīs darbības uzsācējiem un veicējiem.Semināra otrajā daļā būs trīs dažādi labās prakses piemēri :  Biedrība „Karosta kids” , kas šobrīd iet cauri sociālās uzņēmējdarbības statusa iegūšanas procesam SIA „Ideju bode” , uzņēmums, kurš nodarbojas ar sociālo uzņēmējdarbību Biedrība „Otra elpa”, kas sevi asociē kā sociālās uzņēmējdarbības aizsācēju Latvijā. Pieteikties semināram var līdz 6.oktobrim elektroniski http://ejuz.lv/socialaud vai pa tālruni 29886960 (Linda). Informāciju skatīt arī www.kurzemesnvo.lvVairāk par apmācībām, konsultācijām un citiem pasākumiem uzziniet www.kurzemesnvo.lv Informāciju sagatavojaLinda Blīgzna Kurzemes NVO atbalsta centra aktivitāšu koordinatoreT.:29886960, e-pasts: linda.bligzna@kurzemesnvo.lv    www.kurzemesnvo.lv, facebook.com/kurzemesnvoKurzemes NVO atbalsta centra darbu atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

12.10.2017

Aktivitātes projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Brocēnu novadā” ietvaros

Brocēnu novada pašvaldībā turpinās aktivitātes projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Brocēnu novadā” ietvaros.    Projekta mērķis ir, īstenojot vietēja mēroga pasākumus, uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem Brocēnu novada iedzīvotājiem.   Septembrī ir sākušās Jogas nodarbības Gaiķos un Blīdenē, pilates nodarbības Remtē. Oktobrī nodarbības visos pagastos turpinās un ir sākušās arī pilates nodarbības ceturtdienās Brocēnu Kultūras un izglītības centrā. Uz šīm nodarbībām īpaši tiek gaidīti Cieceres pagasta iedzīvotāji. Nodarbībās var iesaistīties jebkurš – jebkurā mirklī – arī tad, ja kādu no nodarbībām jau esat nokavējuši.   Notika Informatīvi semināri sirds – asinsvadu slimību profilaksei Gaiķos un Blīdenē, kuros uz sarunu aicināja ģimenes ārste Svetlana Sergejenko.  Septembrī notikušas divas atbalsta grupas personām ar invaliditāti tikšanās  Sociālā dienesta Dienas centrā par tēmu “Fiziskās aktivitātes”. Grupas dalībnieki tikās ar sporta treneri Rudīti Truci. Grupas tikšanās trupināsies arī oktobrī –nodarbībās par  tēmu “Veselīgs uzturs”.  Sākās arī tematisku lekciju cikls senioriem Brocēnu pašvaldības bibliotēkā. Septembrī bija nodarbība “Kustīgs un veselīgs”, bet oktobrī būs divas tikšanās par tēmu “Sirds un asinsvadu profilakse”.  Oktobrī ir sākušās arī peldēšanas nodarbības skolēniem un senioriem. Brocēnu vidusskolas 1.-5.klašu audzēkņiem ir iespēja piedalīties mandalu zīmēšanas un jogas nodarbībās. 1.oktobrī Blīdenē notika Veselības diena, kuras laikā iedzīvotāji varēja noteikt cukura un holesterīna līmenī, izmērīt assinspiedienu, piedalīties sarunā par veselīgu uzturuun apgūt nūjošanas pamatus. Līdzīgas Veselības dienas notiks arī citos novada pagastos. 13.oktobrī  PII “Mūsmājas” notiks veselīga uztura akcija “Veselīgs našķis” – veselīga uztura akcijas plānotas visās izglītības iestādēs.  Visas nodarbības un lekcijas, ja tās nav ļoti konkrētai mērķauditorijai,  ir atvērtas visiem interesentiem, tāpēc aicinu sekot informācijai Brocēnu pašvaldības mājas lapā www.broceni.lv, vai arī sekot afišām.   “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Brocēnu novadā” (Nr. Nr.9.2.4.2/16/I/086)  norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem. Informāciju sagatavojusi projektu speciāliste Rudīte Muraševa

09.10.2017