Jaunumi

VPVKAC JAUNUMS E-asistents-neaizstājams palīgs e-pakalpojumu saņemšanā!

Lai e-pakalpojumus portālā Latvija.lv varētu saņemt arī tie iedzīvotāji, kuri neizmanto eID karti ar elektronisko parakstu vai internetbanku, ir izstrādāts īpašs risinājums — e-asistents jeb pilnvarotais e-pakalpojums. Šī pakalpojuma mērķis ir radīt vienlīdzīgu pieejamību valsts un pašvaldību pakalpojumiem visām sociālajām grupām, dodot iespēju ikvienam saņemt pakalpojumus elektroniski. Pilnvarotā e-pakalpojuma jeb e-asistenta darbības principus šā gada februārī apstiprināja Ministru kabinets, pieņemot grozījumus noteikumos, kuri nosaka valsts pārvaldes vienoto klientu apkalpošanu centru darbības kārtību. E-asistents ir Valsts un pašvaldību vienotā klientu apkalpošanas centra (VPVKAC) darbinieks, kuram klients savā vārdā uztic pieteikt vienu konkrētu VSAA pakalpojumu. Līdz ar to tas ir lielisks palīgs tiem iedzīvotājiem, kuriem nav pieejami jau minētie elektroniskās identifi kācijas līdzekļi un tāpēc nav iespējams izmantot e-pakalpojumus. Viss, kas jādara — jāņem savs personu apliecinošais dokuments (pase vai personas apliecība), jādodas uz tuvāko VPVKAC un jālūdz klientu apkalpošanas centra darbinieka palīdzība nepieciešamās formalitātes — pilnvarojuma nokārtošanā. Šis pilnvarojums būs spēkā tikai konkrētā VSAA pakalpojuma saņemšanai. Pēc pilnvarojuma parakstīšanas VPVKAC darbinieks klienta vārdā pieteiks nepieciešamo e-pakalpojumu un informēs klientu par pakalpojuma plānoto izpildes laiku un atbildes saņemšanas iespējām. Pašlaik Latvijā izveidoti 109 klientu apkalpošanas centri 84 pašvaldībās. Visu VPVKAC adreses var atrast portālā Latvija.lv sadaļā „Vienotie pakalpojumu centri”. Kā norāda Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM), e-asistenta nodrošināšana uzlabos e-pakalpojumu pieejamību fiziskām personām, jo tie, kas neizmanto elektroniskās identifi kācijas līdzekļus, nepaliks „ārpus” e-pakalpojumu saņēmēju loka. Vienlaikus pilnvarotā e-pakalpojuma funkcionalitāte mazinās arī administratīvo slogu iestādēm, jo tiek paplašināts to cilvēku loks, kas pakalpojumus var pieteikt un saņemt elektroniski, nevis tikai klātienē vai pa pastu. E-asistents darbībā tika pārbaudīts pērn oktobrī septiņos klientu apkalpošanas centros Aizputē, Dagdā, Ķekavā, Pļaviņās, Priekulē un Stopiņos. Kopš pilotprojekta uzsākšanas ar e-asistentu palīdzību tika pieteikti 2812 VSAA pakalpojumi, tādējādi apliecinot šāda risinājuma nepieciešamību un lietderību. Statistikas dati rāda, ka ik nedēļu šo pakalpojumu izmanto no 95 līdz 116 klientiem. VPVKAC izveide Latvijā tika uzsākta 2015. gadā. Klientu centros vienuviet var saņemt pašvaldību, Valsts ieņēmumu dienesta, VSAA, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Nodarbinātības valsts aģentūras, Uzņēmumu reģistra, Valsts zemes dienesta, Lauksaimniecības datu centra un Lauku atbalsta dienesta pakalpojumus. Tāpat centros var saņemt konsultācijas par e-pakalpojumiem un praktisku palīdzību darbam ar datoru, internetu, jautājumos par e-adreses izveidi u. c. VPVKAC darbiniekiem pastāvīgi tiek nodrošinātas mācības, lai darbinieki spētu iedzīvotājiem nodrošināt valsts un pašvaldību pakalpojumus arvien kvalitatīvāk un plašāk. VPVKAC darbinieki ir iesaistīti arī VARAM īstenotās programmas „Mana Latvija. Dari digitāli” digitālo aģentu mācībās, kuru laikā apgūst epakalpojumu, e-paraksta un e-adreses lietošanas nianses, kā arī jautājumus, kas saistīti ar drošu darbošanos internetā. Visas šīs zināšanas digitālie aģenti — centru darbinieki — vēlāk izmanto savā ikdienas darbā. Informāciju par programmu un sev tuvāko digitālo aģentu meklē vietnē mana.latvija.lv Digitālo aģentu kartē. VITA KRIEVIŅA, VARAM Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

21.05.2019

Par sociālās aprūpes centros esošo vēlētāju piedalīšanos Eiropas Parlamenta vēlēšanās

Šā gada 25. maijā Latvijā norisināsies Eiropas Parlamenta vēlēšanas, kurās vēlētāju uzskaitei izmanto vēlētāju sarakstus, un vēlēšanu dienā katram vēlētājam jābalso noteiktā vēlēšanu iecirknī, kura sarakstā vēlētājs iekļauts. Tajā pašā laikā pirmo reizi iepriekšējās balsošanas dienās – 22., 23. un 24. maijā –  vēlētājiem nepieciešamības gadījumā būs iespēja balsot arī citā vēlēšanu iecirknī, ja starp vēlētāja iecirkni un iecirkni, kurā vēlētājs balsos, būs iespējams nodrošināt tiešsaistes datu apmaiņu.  Centrālās vēlēšanu komisijas rīcībā ir informācija, ka šogad daudzi vēlētāji, tai skaitā vēlētāji, kuri uzturas sociālās aprūpes centros (turpmāk – centri) nav saņēmuši Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes sūtītās vēstules par to, kurā iecirknī jābalso. Vēlamies informēt, ja vēstule nav saņemta, vēlēšanu iecirkni, kurā balsot, iespējams noskaidrot pa tālruni 67049999 darba dienās no pl. 8.00 līdz 20.00 (24. un 25. maijā tālrunis strādās no pl. 7.00 līdz 24.00) vai internetā, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes mājaslapas e-pakalpojumā “Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana”. E-pakalpojums pieejams: https://ej.uz/kurbalsot. Vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nespēj nokļūt vēlēšanu iecirknī, ir iespēja pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā, no 20. maija iesniedzot attiecīgu pieteikumu vēlēšanu iecirknī, kura vēlētāju sarakstā vēlētājs iekļauts. Vienlaikus šajās vēlēšanās ir iespēja pieteikt balsošanu atrašanās vietā arī vēlētāja atrašanās vietai tuvākajā iecirknī, ja vēlētājs nav iekļauts attiecīgā vēlēšanu iecirkņa vēlētāju sarakstā (piemēram, vēlētāja dzīvesvieta ir citā pašvaldībā vai iecirknim nepiekritīgā adresē). Lai izmantotu šo iespēju, Centrālā vēlēšanu komisija aicina vēlētājus centros (ja nepieciešams, ar centra vadības starpniecību) laikā no 20. maija līdz 23. maijam iecirkņu darba laikā iesniegt iecirkņa komisijai, kurai piekritīga balsošanas organizēšana centrā, iesniegumus par balsošanu atrašanās vietā. Šajā gadījumā tiem centra vēlētājiem, kuri nav reģistrēti attiecīgā iecirkņa vēlētāju sarakstā, iecirkņa komisija iepriekšējās balsošanas dienās veiks iecirkņa maiņu, un vēlēšanu dienā vēlētājiem tiks organizēta balsošana attiecīgajā atrašanās vietā. Iesnieguma paraugs pievienots pielikumā. Vēlēšanu iecirkņu darba laiks Latvijā: pirmdien, 20. maijā – no pulksten 17.00 – 20.00; otrdien, 21. maijā – no pulksten 9.00 – 12.00; trešdien, 22. maijā – no plkst. 17.00 – 20.00 (iepriekšējā balsošana) ceturtdien, 23. maijā – no plkst. 9.00 – 12.00 (iepriekšējā balsošana) piektdien, 24. maijā – no plkst. 10.00 – 16.00 (iepriekšējā balsošana) sestdien, 25. maijā – no plkst. 7.00 – 20.00 (vēlēšanu diena) To, kura vēlēšanu iecirkņa komisija organizēs balsošanu centrā, iespējams noskaidrot, sazinoties ar savas pašvaldības vēlēšanu komisiju.  Lai piedalītos Eiropas Parlamenta vēlēšanās, vēlētājam nepieciešama derīga pilsoņa pase vai personas apliecība (eID). IESNIEGUMS (.doc)

20.05.2019

Vēlēšanu iecirkņu darba laiki un atrašanās vietas

Vēlēšanu iecirkņu darba laiks Eiropas parlamenta vēlēšanu dienā, 25.maijā no plkst.7.00 - 20.00               Vēlēšanu iecirkņu darba laiks pirms vēlēšanu dienas Latvijā:       •  Pirmdien, 20.maijā: no plkst. 17.00 - 20.00       •  Otrdien, 21.maijā: no plkst. 9.00 - 12.00       •  Trešdien, 22.maijā: no plkst. 17.00 - 20.00       •  Ceturtdien, 23.maijā: no plkst. 9.00 - 12.00       •  Piektdien, 24.maijā: no plkst. 10.00 - 16.00 Vēlēšanu iecirkņi Brocēnu novadā. •  Iecirknis Nr. 805 Brocēnu kultūras centrs - Lielcieceres iela 10, Brocēni, Brocēnu novads.; •  Iecirknis Nr. 806 Pārvaldes ēka – “Ievas”Blīdenes pag., Brocēnu novads; •  Iecirknis Nr. 807 Kantora ēka – “Kantora ēka”, Remtes pag., Brocēnu novads.; •  Iecirknis Nr. 809 Tautas nams – “Tautas Nams”, Satiķi, Gaiķu pag., Brocēnu novads. Balsošana vēlētāja atrašanās vietā No 20. maija līdz vēlēšanu dienai, 25. maijam, vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar nokļūt vēlēšanu iecirknī, varēs pieteikt balsošanu savā dzīvesvietā.  Vēlēšanu dienā šo iespēju var izmantot, ja vēlētājs  atradīsies sava vēlēšanu iecirkņa teritorijā.  Ja vēlētājs nedzīvo deklarētajā dzīvesvietā un nav mainījis iecirkni līdz 7. maijam, šogad pirmo reizi, pilotprojekta ietvaros, būs iespēja mainīt iecirkni iepriekšējās balsošanas dienās, un pieteikt balsošanu dzīvesvietai tuvākajā iecirknī. Šajā gadījumā vēlētājam balsošana dzīvesvietā obligāti jāpiesaka līdz 24. maijam (piektdienai, vēlams plkst. 15.00).  Lai pieteiktu balsošanu dzīvesvietā jāuzraksta iesniegums, kurā jānorāda: -  vēlētāja vārds, uzvārds, personas kods, -  adrese, kur jāierodas vēlēšanu komisijai, ēkas ārdurvju kods, ja tāds ir, un kontakttālrunis. Iesniegums jānogādā iecirknī, kurā vēlētājs reģistrēts, vai ja vēlētājs neatrodas sava iecirkņa teritorijā iepriekšējās balsošanas dienās- vēlētāja dzīvesvietai tuvākajā iecirknī.    Iesniegumu iecirknī var nogādāt jebkura vēlētāja uzticības persona. Vēlētāja uzticības persona iesniegumu vēlētāja vārdā var aizpildīt arī uz vietas vēlēšanu iecirknī. Vēlēšanu iecirkņi iesniegumus pieņems šādos laikos: -  pirmdien, 20. maijā: no plkst. 17.00 līdz 20.00, -  otrdien, 21. maijā: no plkst. 9.00 līdz 12.00, -  trešdien, 22. maijā: no plkst. 17.00 – 20.00, -  ceturtdien, 23. maijā: no plkst. 9.00 – 12.00, -  piektdien, 24. maijā: no plkst. 10.00 – 16.00, -  sestdien, 25. maijā: no plkst. 7.00 - 12.00. Pieteikt balsošanu vēlētāja atrašanās vietā var arī vēlēšanu dienā pēc pulksten 12.00, taču jāņem vērā, ka šajā gadījumā vēlēšanu komisija izbrauks pie vēlētāja, ja varēs paspēt ierasties vēlētāja atrašanās vietā līdz balsošanas beigām, pulksten 20.00. Pieteikt balsošanu vēlētāja dzīves vietā var arī vēlētāja aprūpētājs. Lai izmantotu šo iespēju, aprūpētājam jābūt iekļautam aprūpējamā vēlēšanu iecirkņa sarakstā.  Ja vēlētājs atrodas slimnīcā Vēlētāji slimnīcā var pieteikt balsošanu atrašanās vietā slimnīcai tuvākajā iecirknī. Iecirkņu saraksts pieejams te. Balsošana slimnīcā tiks organizēta vēlēšanu dienā, 25.maijā. Ja vēlētājs atrodas ieslozījuma vietā vai īslaicīgās aizturēšanas izolatorā Balsot savā atrašanās vietā var arī aizdomās turētās un apsūdzētās personas, kurām kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums. Šiem vēlētājiem balsošana jāpiesaka ieslodzījuma vietas administrācijai līdz 23.maijam. Balsošana ieslodzījuma vietās tiks rīkota iepriekšējās balsošanas dienās – 22., 23. un 24.maijā.   *Ja Jums ir elektroniskais paraksts, iesniegumu var sūtīt elektroniski vietnē Latvija.lv, adresējot to pašvaldībai.     Noderīgi! Iesniegums balsošanai vēlētāja atrašanās vietā Word , PDF Iesniegums balsošanai ieslodzījuma vietā Word , PDF    https://www.cvk.lv/lv/velesanas/eiropas-parlamenta-velesanas/eiropas-parlamenta-velesanas-2019/balsosana-veletaja-atrasanas-vieta

20.05.2019

BROCĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA ŠOGAD PIEDĀVĀ IZGLĪTOJAMAJIEM VASARĀ 27 DARBA VIETAS

Svarīga informācija jauniešu vecākiem un izglītojamajiem, kuri vēlas piedalīties pasākumā „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”  Pasākuma mērķis ir veicināt izglītojamo (vecumā no 15 līdz 20 gadiem) nodarbinātību vasaras brīvlaikā valsts līdzfinansētās darba vietās, nodrošinot iespēju iegūt darba prasmes, iemaņas un pieredzi. Pieteikties vasaras darbam var visi Brocēnu novadā deklarētie jaunieši no 15- 20 gadiem, kuri iegūs izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs nākamajā mācību gadā.  Elektroniska pieteikuma reģistrācija dalībai Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) īstenotajā izglītojamo nodarbinātības pasākumā vasaras brīvlaikā Kurzemes reģionā šogad notiek no  15. maija.  Reģistrēties izglītojamie varēs patstāvīgi NVA mājaslapā www.nva.gov.lv līdz 22. maijam, tās kreisajā pusē uzmeklējot baneri ar uzrakstu “Skolēnu vasaras darbs". Personai jāreģistrējas tajā NVA filiālē, kuras apkalpošanas teritorijā viņš vēlas strādāt. Mūsu gadījumā tā ir Saldus filiāle. Izglītojamajam ir nepieciešams derīgs personu apliecinošs dokuments - pase vai ID karte. Pēc reģistrēšanās NVA tīmekļa vietnē izglītojamie līdz 22. maija plkst. 17.00 iesniedz  Brocēnu novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā ( Lielcieceres ielā 3, Brocēnos) vai Blīdenes pagasta pārvaldē (Ievas, Blīdenes pagasts), Gaiķu pagasta pārvaldē (Tautas nams, Satiķi, Gaiķu pagasts), Remtes pagasta pārvaldē ( Kantora ēka, Remte, Remtes pagasts) pieteikumu ( pielikums Nr.1). Atbilstoši 2019. gada 9. maijā apstiprinātajiem iekšējiem noteikumiem “Kārtība, kādā organizējama dalībnieku pieteikumu izvērtēšana un atlase Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) īstenotā pasākumā ”Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” Brocēnu novadā 2019. gadā (pielikums Nr.2), pieteikumus izvērtēs ar pašvaldības izpilddirektora rīkojumu izveidota komisija. Piedāvātās darba vietas:  Dārznieka palīgs  Remtes pagastā – 3 darba vietas (jūnijā-1, jūlijā-1, augustā-1); Gaiķu pagastā - 3 darba vietas (jūnijā-1, jūlijā-1, augustā-1); Blīdenes pagastā - 3 darba vietas (jūlijā-2, augustā-1); Brocēnu pilsētā - 9 darba vietas (jūnijā-3, jūlijā-3, augustā-3). Atrakciju iekārtas uzraugs (no 18 gadu vecuma) Brocēnu Mežaparka virvju trasē- 3 darba vietas (jūnijā-1, jūlijā-1, augustā-1)  Skolotāja palīgs Brocēnu PII “Mūsmājas” - 3 darba vietas ( jūnijā -1, augustā – 2); Brocēnu PII “Varavīksne” - 3 darba vietas ( jūlijā -2, augustā - 1). Darba alga mēnesī 430 euro pirms nodokļu nomaksas. Neskaidrību gadījumā var sazināties ar Brocēnu novada izglītības darba speciālisti  Inesu Roli pa tālruni: 20151185  vai e-pastā: inesa.role@broceni.lv .

17.05.2019

Remtē atklāti divi jauni tūrisma objekti

Brocēnu novada Remtes pagastā nepilnu divu nedēļu laikā atklāja divas lauku sētas. Lauku sēta “Taciņa” savu darbību sāka otrajās Lieldienās, bet mini zoodārzs ‘Silavas” atklāšanu sarīkoja 1. maijā. Lauku sētas “Taciņa” saimniece Marala Šampiņa vairākus gadus lolojusi ideju par savu mini zoodārzu, kurā varētu apskatīt dažādus dzīvniekus lauku vidē. Zemnieku saimniecībā ir slaucamās govis un citi mājdzīvnieki, taču saimniece gribēja kaut ko eksotiskāku. Pamazām esošajiem dzīvniekiem pievienojušies divi strausu bērni, pāvu pāris, pundurkaziņas, fazāni, pat baloži un melnais gailis ar savu saimi. Tieši pirms atklāšanas dienas ķēvītei atskrējis kumeliņš Dastins. Tā laba zīme. Sēta sakārtota tā, lai atbraukušie viesi varētu nesteidzīgi apskatīt dzīvniekus, ugunskurā uzcept desiņas. Ir arī nojume, kur lietus laika patverties. Sētā darba vēl daudz, lai visu iekārtotu tā, lai viegli varētu piekļūt visiem lauku sētas iemītniekiem. Saimniecei nākotnē vēl daudz kas padomā. Atklāšanas dienā ieradās daudzas ģimenes ar bērniem. Bērniem ļoti gribas gan redzēt, gan samīļot dzīvniekus, viņiem vajadzīga vieta, kur iepazīt dzīvniekus dabīgā vidē. Pavisam netālu no lauku sētas “Taciņa“ atrodas zemnieku saimniecība “Silavas”. Saimnieka dēls Didzis Dreimanis sapņojis par saviem dzīvniekiem jau no 13 gadu vecuma. 2018. gadā Didzis piedalījās LLKC rīkotajās mācībās jauniešiem “Laukiem būt”. Jaunietis atzīst, ka mācības bijušas ļoti noderīgas. Labi lektori. Iemācījies plānot un rēķināt. Sapratis, ko nozīmē mārketings. Saticis jaunus draugus un izveidojis sadarbību ar citiem jauniešiem. Tēva zemnieku saimniecībā viss sakārtots tā, lai apmeklētājiem būtu ērti. Vēl plānots spēļu laukums bērniem. Atklāšanas dienā Didzis gribēja ar visiem sasveicināties, atbildēt uz visiem jautājumiem. Tas bija viens liels maratons, jo cilvēku bija daudz, pat ļoti daudz. Didzis darbojas vietējā pagasta folkloras kopā “Virši,” un dziedošās kolēģes ieskandināja atklāšanas dienas pasākumu. Bērniem patika mazie cālīši, zoslēniņi, kaziņas. Blakus mazajiem cālīšiem strausu pāris likās ļoti lieli. Jaunā saimnieka mīluļi ir divi poniji, kuri prot reizēm arī iekost. Kad saimnieks parādās pie kazu aploka un pasauc, tad visas kaziņas skrien klāt un gaida gardumus, kādu maizes doniņu. Sarunā Didža tēvs Arnis stāsta, ka vēl plānā ir pie dīķa izveidot kempinga mājiņas, lai apmeklētāji varētu pilnībā izbaudīt lauku mieru. Jau tagad lauku sēta ir gaumīgi, pārdomāti iekārtota un laika gaitā tiks papildināta ar citiem dzīvniekiem un atpūtas vietām pie ezera, jo īpašumā ir daļa Remtes ezera krasta. Abas lauku sētas ir tuvu blakus, un apmeklētājiem ir pa ceļam iegriezties katrā no šīm saimniecībām, jo apskatei katrā sētā ir kaut kas cits, atšķirīgs. Dodoties tālāk, ir Remtes ezers, parks ar mīlestības ozolu, medību torni, lāču būdu uz grāfa Medema pili. Tūristiem ir izvēle, ko apskatīt, un mēs, remtenieki, lepojamies ar saviem uzņēmīgajiem cilvēkiem. Informāciju sagatavoja Ilze Tomanoviča, Brocēnu novada Lauku attīstības konsultante

15.05.2019