Jaunumi

Piedalies “Stikla šķiratlonā” un bez maksas atbrīvojies no liekās stikla taras

Vides apsaimniekošanas uzņēmums SIA “Eco Baltia vide” sadarbībā AS “Latvijas Zaļais punkts” un veikaliem “top!” aicina piedalīties Vislatvijas “Stikla šķiratlonā”. Katram, kuram privātajā vai lauku mājā sakrājušās izmantotas un vairs nevajadzīgas stikla burkas vai pudeles, tagad ir iespēja tās bez maksas nodot savā dzīvesvietā. Visi projekta dalībnieki piedalīsies arī izlozē, kur varēs laimēt veikala “top!” dāvanu kartes. Projekta ietvaros ikviens Brocēnu novada iedzīvotājs, neatkarīgi no dzīvesvietas, var pieteikt speciālo transportu, kurš konkrētā dienā piebrauks un pieņems izlietoto stikla iepakojumu. Pieteikties dalībai “Stikla šķiratlonā” Brocēnu iedzīvotāji var līdz 1.jūlijam un to izdarīt ir ļoti vienkārši: 1. Savāciet mājās visas izlietotās, vecās un nevajadzīgās burkas un pudeles. 2. Zvaniet SIA “Eco Baltia vide” pa tālruni 26154123 vai rakstiet vēstuli uz e-pasta adresi stikls@ecobaltiavide.lv un piesakiet savu adresi “Stikla šķiratlonam”, kā arī norādiet aptuveno stikla iepakojumu apjomu un atstājiet savu kontaktinformāciju. 3. 12.jūlijā speciālais transports pieteiktajās adresēs paņems stikla iepakojumu Brocēnos, kuram jābūt ievietotam maisos vai kastēs un tas jānovieto apsaimniekošanas uzņēmuma darbiniekiem pieejamā vietā. Pašiem atrasties klāt savākšanas laikā nav nepieciešams, bet jānodrošina, lai darbinieki var ērti piekļūt maisiem ar iepakojumu.  Stikla taras izvešanas laikā katra pieteiktā adrese tiks automātiski reģistrēta dalībai loterijā, kuras laikā tiks izlozētas 2 veikalu “top!” dāvanas 20 eiro vērtībā. Savukārt dāvanu karti 30 eiro vērtībā saņems akcijas dalībnieks, kurš būs sašķirojis visvairāk stikla pudeļu un burku (kg). “Pagājušā gada nogalē veicām pilotprojektu Pļaviņu novadā, kas apliecināja, ka  viensētu iedzīvotāju nevajadzīgā stikla iepakojuma “uzkrājums” ir ievērojams. Pļaviņās kopā pārstrādei iedzīvotāji nodeva 6,66 tonnas pudeļu un burku. Vidēji viena mājsaimniecība projekta laikā nodeva 148 kilogramus stikla. Tas ir ievērojams apjoms, no kura daudziem nav nemaz tik vienkārši atbrīvoties atkritumu šķirošanas infrastruktūras pieejamības un transporta trūkuma dēļ. Cilvēki bija priecīgi par iespēju ērti un dabai draudzīgā veidā atbrīvoties no liekās taras. Tāpēc SIA “Eco Baltia vide” šādu iespēju šogad piedāvās arī citām pašvaldībām, lai reģionu viensētu iedzīvotāji varētu ērti atbrīvoties no uzkrātajām burkām un pudelēm. Mums ir prieks un gandarījums, ka projektā iesaistījušies arī Brocēni,” norāda SIA “Eco Baltia vide” direktors Jānis Aizbalts.  AS “Latvijas Zaļais punkts” direktors Kaspars Zakulis: “Stikla iepakojums ir smagākā frakcija sadzīves atkritumos, ko var veiksmīgi pārstrādāt, saudzējot dabas resursus jauna iepakojuma ražošanai. Kopumā Latvijā tirgū gada laikā nonāk gandrīz 55 000 tonnas stikla pudeļu un burku, bet tikai 36 000 tonnas tiek sašķirotas un nonāk pārstrādē. Pagājušā gada nogalē sadarbībā ar SIA “Eco Baltia vide” veicām pilotprojektu Pļaviņu novadā, lai pārbaudītu, cik pieprasīta un efektīva būtu iedzīvotājiem nevajadzīgās stikla taras izvešana no privātmājām. Pārliecinājāmies, ka liekā stikla iepakojuma uzkrājumi privātmājās un lauku mājās ir ievērojami un cilvēki īsti nezina, kur no tiem atbrīvoties dabai draudzīgā veidā. Tāpēc nolēmām, šogad rīkot Vislatvijas “Stikla šķiratlonu”, iesaistot visas pašvaldības, lai palīdzētu cilvēkiem atbrīvoties no liekās taras. Tas ir vēl viens preventīvais darbs, lai saglabātu mūsu apkārtējo vidi tīru un lai dabā mēs arvien retāk redzētu atkritumu un stikla burku kalnus.” Līdz šim Vislatvijas “Stikla šķiratlonā” jau pieteikušās 24 pašvaldības. Vairākās no tām akcija jau noslēgusies. Pašvaldībā, kurā iedzīvotāji būs sašķirojuši un nodevuši lielāko apjomu stikla, norisināsies Vislatvijas šķiratlons ar treneri Viktoriju. “Stikla šķiratlons” jau ir noslēdzies vairākos novados: Tērvetes novadā tika savākta 5,81 tonna stikla, Vecumnieku novadā - 11,31 tonna, Salaspils novadā - 2,6 tonnas, Siguldas novadā - 10,07 tonnas, Olaines novadā -  2,25 tonnas, Lielvārdes novadā - 4,66 tonnas, Babītes novadā - 2,07 tonnas, Jēkabpils novadā - 9,52 tonnas, Bauskas novadā - 4,9 tonnas un Krustpils novadā – 7,56 tonnas stikla. Tādējādi kopumā “Stikla šķiratlonā” jau ir savāktas 60,75 tonnas stikla taras. Saskaņā ar Eiropas Savienības (ES) izvirzītajiem mērķiem Latvijai tāpat kā citām ES valstīm līdz 2020. Gadam ir jāsavāc un jānodod pārstrādei 68% no Latvijā novietotā stikla. Nereti stikla savākšanas konteineru trūkuma dēļ stikls nonāk kopējos sadzīves atkritumu konteineros, kas apgrūtina to atlasīšanu un nodošanu atkārtotai pārstrādei. Tāpēc SIA “Eco Baltia vide” sadarbībā ar AS “Latvijas Zaļais punkts” piedāvā pašvaldībām iespēju pieteikties bez maksas stikla šķirošanas konteineriem, kā arī piedāvā alternatīvus centralizētus risinājumus, lai pārstrādei derīgie atkritumi nenogultu šķūnīšos, netiktu aprakti kopā ar sadzīves atkritumiem un nenonāktu mežos vai grāvmalās. Plašāka informācija par “Stikla šķiratlonu” mājaslapā www.ecobaltiavide.lv.  Papildu informācija Daiga Buča Preses sekretāre Tālr.26588715 daiga.buca@ecobaltia.lv www.zalais.lv www.skiratlons.lv www.ecobaltiavide.lv

27.06.2019

Projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” aktivitātes

Brocēnu novada pašvaldībā noslēdzies pirmais posms projektam “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”. Projektu realizē Valsts izglītības satura centrs un Brocēnu novada pašvaldība ir sadarbības partneris. Aktivitātes tika realizētas divus mācību gadus. Blīdenes  pamatskolā  individuālajam atbalstam bija piesaistīti  3  pedagogu palīgi un darbojās šaha un prāta spēļu pulciņš, Brocēnu vidusskolā, sadarbībā ar SIA “Learn IT”, darbojās Jauno programmētāju skola, notika praktiskas nodarbības ar psiholoģi Artu Zepu, skolēniem bija iespēja apmeklēt interešu izglītības pulciņus – jogas nodarbības un prāta spēļu nodarbības. Šī mācību gada 2.semestrī  notika divas Talantu skolas nodarbības Brocēnu novada  4. un 5.-6.klašu skolēniem. Talantus skolas nodarbības vadīja SIA “Laboratorium Science theater” pārstāvji, nodarbību tēma – ķīmija un fizika ikdienas dzīvē. Nodarbību laikā dalībniekiem bija iespēja noskatīties zinātnes teātri, kā arī pašiem eksperimentēt – iepazīt dažādas ķīmiskas vielas - izzinot gaisa sastāvu, gatavojot kosmētikas līdzekļus.   Notika nodarbība “Eksperimenti laboratorijās” 1.-2.klašu skolēniem, kuras laikā bērni noskaidroja – kā uzturs ietekmē viņu labsajūtu un kā pārtikas ražošana ietekmē vidi.  Ar nodarbību “Pavasaris”, kuras laikā 6.-7.klašu audzēkņi praktizēja prasmes sadarboties dabā, noslēdzās nodarbību cikls dabā “Izdzīvošana 4 gadalaikos”.  Maijā projekta aktivitātes noslēdzās ar pasākumu 1.-2.klašu skolēniem “Matemātika dabā”. Jūlijā un augustā tiks sagatavoti plāni atbalsta pasākumiem nākošajiem diviem mācību gadiem. Projekta  otrajā posmā gan ir paredzētas finanses katrai no dalībskolām – Brocēnu vidusskolai un Blīdenes pamatskolai, tāpēc arī visi pasākumi galvenokārt notiks katrai skolai atsevišķi. Projektu vadītāja Rudīte Muraševa

26.06.2019

Informācija par elektrolīnijas trases tīrīšanu

Lai uzturētu elektrolīnijas drošā stāvoklī un nodrošinātu elektroenerģijas piegādi klientiem, AS "Sadales tīkls" regulāri novērtē elektrolīniju trašu stāvokli. Ja ir nepieciešams attīrīt trases no kokiem / koku zariem un krūmiem, tad šos darbus bez maksas veic AS "Sadales tīkls" vai sadarbības partneris, ar kuru ir noslēgts līgums. Informējam, ka elektrolīnijas trase, kas šķērso Jūsu īpašumu Cepļu ceļš, Gaiķu pagasts, Brocēnu novads (kadastra numurs 84520050165) tiks attīrīta no krūmiem un bīstamiem koku zariem. Darbu veikšanas laikā Jūsu klātbūtne īpašumā nav obligāta, bet ir jānodrošina piekļuve elektrolīnijai, ja tā nav brīvi pieejama. Plānotais darbu veikšanas laiks: 15.07.2019 – 31.08.2019 Darbu veicējs: AS "Sadales tīkls" Darbu identifikācijas Nr.: EPLA-21372 Ja pirms darbu uzsākšanas ir nepieciešams vienoties par iekļūšanu īpašuma teritorijā, INFORMĒJIET par to kontaktpersonu Gati Vilcānu, tālrunis 26448524.Tāpat ar kontaktpersonu variet vienoties, lai netiktu nozāģēts konkrēts elektrolīnijas trasē augošs dekoratīvais vai cits koks / krūms, vai nodot citu svarīgu informāciju (piemēram, ka īpašuma teritorijā aug dižkoks). Mums ir svarīga darbu izpildes kvalitāte, tāpēc ZVANIET kontaktpersonai vai uz AS "Sadales tīkls" klientu servisa tālruni 8403, ja konstatējat trūkumus pēc darbu pabeigšanas (piemēram, nav sakārtota teritorija) un ir nepieciešams tos novērst. Vairāk par elektrolīniju uzturēšanu un biežāk uzdotajiem jautājumiem lasiet www.sadalestikls.lv sadaļā Klientiem – Elektrolīniju uzturēšana.

20.06.2019

NO IDEJAS LĪDZ ELEKTRĪBAS PIESLĒGUMAM: AR KO SĀKT?

Ja esat iegādājies zemi un gatavojieties būvēt savu sapņu māju vai arī vēl tikai lūkojaties pēc nekustamā īpašuma, iespējams, apsverat domu par jauna elektrības pieslēguma ierīkošanu.  Kā pie tāda tikt? Cik laika un naudas būs vajadzīgs? – Lūk, atbildes uz šiem un vairākiem citiem jautājumiem, kas jums palīdzēs vienkārši un ērti īstenot ideju par jauna elektrības pieslēguma ierīkošanu jūsu īpašumā.   PIETEIKŠANA   Kā pieslēgt īpašumu elektrotīklam vai atjaunot elektrības piegādi? Ja nekustamajā īpašumā nav pieslēguma elektrotīklam, pieteikumu jauna pieslēguma ierīkošanai iesniedziet AS “Sadales tīkls” (ST) klientu portālā e-st.lv. Ja īpašums jau bijis apdzīvots, tajā ir saglabājies pieslēgums elektrotīklam un nepieciešams tikai atjaunot elektrības piegādi, vērsieties ar pieteikumu pie sava elektrības tirgotāja.   Cik jaudīgu elektrības pieslēgumu man vajag? Ar slodzes aprēķina kalkulatora palīdzību tiešsaistē nosakiet jaunam elektrības pieslēgumam nepieciešamo jaudu. Jūsu ērtībām slodzes aprēķina kalkulators pieejams sadalestikls.lv.   SAGATAVOŠANAS UN IERĪKOŠANAS DARBI   Vai man būs jāpiesaista vēl citi speciālisti un kas veiks elektrības pieslēguma tehniskos darbus? Jā, jums būs jāizvēlas sertificēts elektriķis, kas ierīkos ēkas iekšējo elektrotīklu. Atsevišķos gadījumos arī elektrotīkla izbūves projekta izstrādātājs. Izbūvi līdz sadalnei, veiks konkursa kārtībā ST atlasīts būvnieks. Par elektrotīklu no sadalnes līdz jūsu īpašumam un pašā īpašumā atbildīgs būs jūsu izvēlēts sertificēts elektriķis. Jūsu īpašuma elektrotīklu ar kopējo savienos, kā arī sadalni un skaitītāju uzstādīs ST speciālisti.   Cik daudz laika vajadzēs un kā zināšu, kādi darbi jau paveikti un kas vēl jādara? Atkarībā no projekta sarežģītības pakāpes, jauna elektrības pieslēguma ierīkošana vai slodzes palielināšana var aizņemt  no dažām dienām līdz vairākiem mēnešiem. Klientu portālā e-st.lv sekojiet līdzi visiem elektrības pieslēguma sagatavošanas darbiem, kā arī iesaistieties tajos. Reģistrējiet savu tālruņa numuru un saņemiet aktuālo informāciju arī SMS formā.   IZMAKSAS   Kā tiek aprēķinātas izmaksas? Jauna elektrības pieslēguma ierīkošanas vai slodzes palielināšanas izmaksas ir atkarīgas no pieprasītās jaudas un veicamo darbu apjoma. Tās sastāv no faktiskajām izmaksām, piemēram, maksas par sadalni, tās uzstādīšanu, kabeļa vai vada pievilkšanu līdz sadalnei u.c, un ieguldījumiem, kas nodrošina kopējā elektrotīkla pieejamību. Ja esat iegādājies zemi vai ēku, kurā nav pieslēguma elektrotīklam, vai vēl tikai plānojat to darīt, iesniedziet konkrētā īpašuma jauna elektrības pieslēguma ierīkošanas pieteikumu klientu portālā e-st.lv un saņemiet izmaksu aprēķinu par brīvu.   Vai varu atgūt izmaksas? Lai sekmētu uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides attīstību, klientiem, kuru elektrības pieslēgums vai pieslēguma jaudas palielinājums ir 0,4kV (kilovolti) elektrotīklā ar jaudu lielāku par 100A vai vidsprieguma elektrotīklā, ir iespēja piecu gadu laikā no jauna elektrības pieslēguma ierīkošanas vai slodzes palielināšanas brīža atgūt par pakalpojumu samaksāto 100% apmērā. Rūpīgi izvērtējiet elektrības pieslēgumam nepieciešamo jaudu, lai atgūstu investīcijas un arī vēlāk lietotu elektrību nepārmaksājot!   EFEKTIVITĀTE   Kādēļ atteikties no liekās elektrības pieslēguma jaudas? Ar slodzes aprēķina kalkulatora palīdzību tiešsaistē pārliecinieties, vai visa īpašumā pieejamā elektrotīkla jauda tiešām nepieciešama. Samazinot elektrības pieslēguma jaudu, atbilstoši šī brīža vajadzībām, samazināsies arī kopējās izmaksas par patērēto elektroenerģiju.   Kā varu samazināt īpašumā pieejamo elektrotīkla jaudu? Piesakiet pieslēguma jaudas samazināšanu klientu portālā e-st.lv un saņemiet šo pakalpojumu bez maksas. Rūpīgi izvērtējiet šī soļa nepieciešamību un ņemiet vērā, ka slodzes atjaunošana ir maksas pakalpojums. Jūsu ērtībām slodzes aprēķina kalkulators pieejams sadalestikls.lv.   CITI PIESLĒGUMI   Ko darīt, ja elektrība nepieciešama īslaicīgi? Ja organizējat pasākumu ārpus telpām, iekārtojat āra kafejnīcu vai plānojat būvdarbus īpašumā, kurā nav pieslēguma elektrotīklam, un šāds pieslēgums nepieciešams vien uz laiku, kas nepārsniedz 24 mēnešus, pieteikumu īslaicīga pieslēguma ierīkošanai iesniedziet klientu portālā e-st.lv.   Ko darīt, ja nav pieļaujams elektrības padeves pārtraukums? Ja īpašumā esošajām elektroietaisēm nav pieļaujami elektrības piegādes pārtraukumi, ar ģeneratora palīdzību izveidojiet autonomu elektroapgādi.   Vairāk informācijas SADALESTIKLS.LV

19.06.2019