Jaunumi

Garantētās atlīdzības izmaksas AS "PNB Banka" klientiem tiks uzsāktas 22. augustā

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (turpmāk – FKTK) ir pieņēmusi lēmumu par garantēto atlīdzību izmaksu kārtību AS "PNB Banka" klientiem, sākot ar š. g. 22. augustu, uzticot garantēto atlīdzību izmaksu veikt AS "Citadele banka". Tādējādi garantēto atlīdzību izmaksas AS "PNB Banka" klientiem tiks uzsāktas piektajā darbadienā kopš noguldījumu nepieejamības iestāšanās, kuru FKTK konstatēja ar 15.08.2019. lēmumu. Saskaņā ar likumu garantētajai atlīdzībai ir jābūt pieejamai bankas klientiem, sākot ar astoto darbdienu pēc dienas, kad konstatēta noguldījumu nepieejamība. Katram AS "PNB Banka" klientam tiks izmaksāta garantētā atlīdzība līdz 100 000 eiro. Garantēto atlīdzību izmaksai AS "PNB Banka" klientiem ir nepieciešami aptuveni 279 miljoni eiro. Garantētās atlīdzības izmaksas pilnībā veiks no Latvijas Noguldījumu garantiju fonda (NGF), un šim mērķim nebūs nepieciešami līdzekļi no valsts budžeta. 99,2% AS "PNB Banka" klientu garantētās atlīdzības veidā saņems savus noguldījumus pilnībā. No tiem 95% ir iekšzemes klientu, savukārt tikai 4,2% - ārvalstu klientu. FKTK Noregulējuma un garantiju fondu daļas vadītāja Jeļena Ļebedeva: “Latvijas banku klienti ir valsts aizsardzībā, tas attiecas gan uz iekšzemes, gan ārvalstu klientiem Latvijā. Valstī izveidotā noguldījumu garantiju sistēma šādā situācijā sniedz risinājumus, kā nodrošināt klientu noguldījumu aizsardzību. Esam pielikuši visas pūles, lai atrastu banku, kas var piedāvāt klientu interesēm atbilstošāko risinājumu un izstrādājuši kārtību, kā tiks organizēta garantētās atlīdzības izmaksas, kā arī piesaistījuši Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru, lai AS "PNB Banka" klientiem sniegtu iespēju ātrāk un ērtāk saņemt pabalstus un pensijas.” Ņemot vērā, ka ievērojama daļa AS "PNB Banka" ir pensiju un pabalstu saņēmēji, FKTK un AS "Citadele banka" strādā ciešā sadarbībā ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru (VSAA), lai klientiem nodrošinātu pēc iespējas ātru un ērtu pensiju un pabalstu saņemšanu. FKTK ir izvēlējusies uzticēt garantēto atlīdzību izmaksu veikt AS "Citadele banka", izvērtējot bankas klientu interesēm atbilstošāko risinājumu un ņemot vērā tās tehnisko nodrošinājumu pēc iespējas ātrākai garantēto atlīdzību izmaksu sākšanai. AS "Citadele banka" ir apliecinājusi gatavību veikt garantēto atlīdzību izmaksu.   Garantētās atlīdzības izmaksas kārtība AS “PNB Banka” klientiem Privātpersonām, VSAA maksājumu (pabalstu/pensiju) saņēmējs ar jau esošu kontu AS "Citadele banka": Nav nepieciešams doties uz AS "Citadele banka" filiāli. Jūsu garantētā atlīdzība tiks automātiski pārskaitīta uz AS "Citadele banka" kontu. Bankas konsultants informēs VSAA par turpmāko maksājumu saņemšanu uz AS "Citadele banka". 6 mēnešu laikā no atlīdzību izmaksu sākuma Jums nepieciešams apstiprināt VSAA, vai turpināsiet saņemt maksājumus AS "Citadele banka". Privātpersona, VSAA maksājumu (pabalstu/pensiju) saņēmējs, bez konta AS "Citadele banka": No 22.08.2019. dodieties uz noteiktām AS "PNB Banka" filiālēm, dokumentu parakstīšanai līdzi ņemot pasi vai ID karti. Jums tiks automātiski atvērts konts AS "Citadele banka" un ieskaitīta garantētā atlīdzība. Internetbanka Jums būs pieejama uzreiz pēc dokumentu parakstīšanas. Norēķinu karti saņemsiet pa pastu 2 darba dienu laikā, un turpmāk varēsiet to izmantot norēķiniem un skaidras naudas izņemšanai. Turpat aizpildiet iesniegumu VSAA par turpmāko pabalstu/pensiju saņemšanu AS "Citadele banka" vai paziņojiet VSAA par vēlmi to saņemt citas bankas kontā. Privātpersona, rezidents ar jau esošu kontu AS "Citadele banka": Aizpildiet pieteikumu par garantēto atlīdzību saņemšanu internetbankā vai AS "Citadele banka" filiālē. Jūsu garantētā atlīdzība tiks pārskaitīta uz pieteikumā norādīto kontu – jau esošu kontu AS "Citadele banka" vai kontu jebkurā citā finanšu iestādē. Privātpersona, rezidents bez konta AS "Citadele banka": Dodieties AS "Citadele banka" filiāli, identificējieties un saņemiet garantēto atlīdzību ar pārskaitījumu uz savu kontu jebkurā finanšu iestādē. Privātpersonas – ārvalstu rezidenti: Zvaniet uz AS "Citadele banka" un vienojieties par tikšanos. Dodieties uz AS "Citadele banka" filiāli Republikas laukumā 2A, Rīgā, identificējieties un saņemiet garantēto atlīdzību ar pārskaitījumu uz savu kontu jebkurā finanšu iestādē. Juridiskās personas un to pārstāvji: Zvaniet uz AS "Citadele banka" informatīvo tālruni 67010000 un vienojieties par tikšanos. Dodieties uz norādītajām AS "Citadele banka" filiālēm, identificējieties un atveriet kontu AS "Citadele banka" vai saņemiet garantēto atlīdzību ar pārskaitījumu uz savu kontu jebkurā finanšu iestādē. Ievērībai klientiem, kuriem jādodas uz AS "Citadele banka": Lai izmaksu process noritētu raiti, aicinām klientus pirms doties uz AS "Citadele banka", pārliecināties, ka spēkā esošie klienta personu apliecinošie dokumenti ir AS "PNB Banka" rīcībā jeb ir aktualizēta klienta identifikācijas informācija. Latvijas Noguldījumu garantiju sistēma paredz līdz 100 000 eiro garantēto atlīdzību katram noguldītājam. To izmaksā gan fiziskām, gan juridiskām personām par visu veidu noguldījumiem jebkurā valūtā. Garantētā atlīdzība attiecas uz bankas klientu noguldījumiem, uz noguldījumu procentiem, kas uzkrāti līdz noguldījumu nepieejamības iestāšanās dienai.  Izmaksu kārtība grafiski Turpmākai informācijai mediju pārstāvjiem: FKTK Komunikācijas daļa Tālruņi: +371 67774807; + 371 67774808 Mob.: +371 28386601; + 371 26148001 E-pasts: medijiem@fktk.lv; dace.jansone@fktk.lv

23.08.2019

Projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

  Brocēnu novada pašvaldībā turpinās aktivitātes projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros. Projektu realizē Izglītības kvalitātes valsts dienests un Brocēnu novada pašvaldība ir sadarbības partneris.   Noslēdzies jaunatnes iniciatīvu projektu konkurss “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos”. Vērtēšanai tika saņemti 4 projekti. Vērtēšanas komisija apstiprināja 3 projektus, katru 4600 EUR apmērā, kuru realizācijas sāksies 2019.gada septembrī. Novada pagastos, sadarbībā ar skolām, jaunatnes darbiniekiem un Jauniešu centru “Kopā” tiks realizēts  biedrības  “Latvijas Mazpulki” projekts Soli pa solim  un biedrības “Pēdas” projekts  Informēts un iesaistīts, Brocēnu vidusskolā tiks realizēts biedrības Brocēnu vidusskolas parlaments projekts Kas meklē, tas atrod!.  Skolas septembrī sāks veidot individuālos plānus izglītojamajiem, kuriem nepieciešams atbalsts. Projektā iesaistītas visas Brocēnu novada skolas.   Projekts “PuMPuRS” turpināsies līdz 2022.gada 31.decembrim un projekta kopējais finansējums ir atkarīgs no projektā iesaistīto izglītojamo skaita. Eiropas Savienības struktūrfondu  projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (Nr.8.3.4.0/16/I/001)  norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus”  ietvaros.  Informāciju sagatavojusi projektu vadītāja Rudīte Muraševa

20.08.2019

Projekts “Informācijas komunikācijas tehnoloģijas Brocēnos”

Brocēnu novada pašvaldības Brocēnu vidusskola no 2019.gada jūnija ar Eiropas Savienības Erasmus+ programmas atbalstu ir uzsāktas aktivitātes projektā “Informācijas komunikācijas tehnoloģijas  Brocēnos “ (2019-1-LV01-KA101-062071) Projekta mērķis  ir - attīstīt modernajās informācijas komunikāciju tehnoloģijās (IKT) balstītu skolas piedāvājumu, pilnveidojot pedagogu prasmes ieviest un pielietot inovācijas mācību darbā, veicinot starpdisciplināro sadarbību un izglītojamo motivāciju un interesi.  Projekta laikā 10 Brocēnu vidusskolas pedagogi apmeklēs tālāk izglītības kursus kuros tiek apgūtas IKT pieejas, metodes un rīki.  No 22.jūlija līdz 27.jūlijam Marika Ulmane un Dita Dubulta apmeklēja kursus “ICT as a tool for a student centered clasroom” Itālijā, no 18.augusta – 24.augustam pedagogi Inga Rozalinska, Irēna Birgersone, Olita Ļitvinova un Digna Gūtmane apmeklēja kursus “Using Tchnology in the Classroom” Horvātijā un vēl četri pedagogi septembrī dosies uz Prāgu – Čehijā, lai apmeklētu kursus “ICT in Education”.  Pēc kursu apmeklējuma pedagogi praktizēs jaunapgūtās metodēs un dalīsies iegūtajā ar saviem kolēģiem.  Projekta noslēguma pasākums plānots 2020.gada martā, kad notiks Brocēnu novada pedagogu konference “IKT izmantošana mūsdienīga skolas vidē” .  Projekta vadītāja Rudīte Muraševa  Projekts Nr.2019-1-LV01-KA101-062071 tiek  īstenots Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr. 1 (KA1) skolu sektora finansējuma ietvaros

20.08.2019