Jaunumi

Aicinām piedalīties Digitālajā Nedēļā 2021!

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) sadarbībā ar Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju asociāciju (turpmāk – LIKTA) no 2021. gada 22. marta līdz 28. martam organizē ikgadējo informatīvo kampaņu “Digitālā nedēļa 2021”, kas Latvijā norisināsies jau 12. reizi, un tā tiek organizēta Eiropas kampaņas ALL DIGITAL Week ietvaros. Digitālās nedēļas laikā VARAM sadarbībā ar LIKTA un Latvijas Valsts radio un televīzijas centru katru dienu rīkos diskusijas TV programmā TV24 raidījuma https://www.digituvi.lv/ ietvaros. VARAM nodrošinās divu pasākumu organizēšanu un īstenošanu – 22.martā Digitālās nedēļas 2021 Atklāšanas pasākumu un 23.martā Digitālo iespēju diskusiju.  Digitālās nedēļas 2021 galvenā tēma ir digitālās prasmes, kas nepieciešamas digitālās transformācijas  laikā ikvienam sabiedrības loceklim - strādājošiem, uzņēmējiem (MVU), IKT speciālistiem, jauniešiem, studentiem u.c. Digitālās transformācijas laiks nozīmē nepārtrauktu mācīšanos un savu zināšanu un prasmju pilnveidi, kas ļauj īstenot savas pamattiesības (tai skaitā būtiski – lai persona varētu saņemt valsts izstrādātos elektroniskos pakalpojumus un izmantot IKT platformas, kas izstrādāti no SAM 2.2.1. “Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” finansējuma, piemēram, oficiālā elektroniskā adrese u.c.), strādāt un mācīties, izmantojot mūsdienu tehnoloģijas. Zināšanas ir pieejamas viegli, ir daudz un dažādi zināšanu un prasmju apguves iespēju – var skatīties video pamācības Youtube kanālos (piemēram, mana.latvija.lv publicētās e-pakalpojumu video pamācības), mācies tiešsaistes platformās, apmeklēt tiešsaistē meistarklases u.c. Arvien populārākas ir kļuvušas mācības pēc pieprasījuma un pašvadītā mācīšanās. Tas nozīmē arī to, ka gan darba devējam ir jāatvēl laiks darbinieku mācībām, gan darbiniekam pašam jāgrib un jāprot apgūt ko jaunu. Digitālās nedēļas diskusiju ietvaros plānots nodrošināt dažādām iedzīvotāju grupām pielāgotu mērķtiecīgu un koncentrētu komunikāciju, kas veicinās ES fondu investīciju rezultātu izmantošanu. Izmantojot TV24 tiks sasniegta auditorija, kas ir TV skatītāji un iespējams tādi, kurus var sasniegt izmantojot TV raidījumu, nevis internetā. Pasākumiem varēs sekot līdzi arī interneta tiešraidēs. Detalizēta pasākumu programma būs pieejama vietnē: https://eprasmes.lv/.   Digitālās nedēļas 2021 tematiskās dienas: Pirmdiena, 22. marts Atklāšanas pasākums: Kā mainīt sabiedrības paradumus un izmantot esošās iespējas? Otrdiena, 23. marts Digitālās iespējas ikdienai. Trešdiena, 24. marts Digitālās prasmes uzņēmējiem Ceturtdiena, 25. marts Digitālās identitātes un drošības diena. Kibernakts 2021|KIBERNEATKARĪBA Piektdiena, 26. marts Tava profesija tehnoloģiju nozarē

21.03.2021

Valdība apstiprina drošības pasākumus Covid-19 izplatības kritumam līdz Lieldienām

Ministru kabinets piektdien, 12. martā, apstiprināja vairākus uzlabojumus epidemioloģiskās drošības pasākumos, lai līdz Lieldienām mērķtiecīgi nostiprinātu pašreizējo Covid-19 saslimstības krituma tendenci. Valdības apstiprinātais scenārijs primāri balstās attālinātā darba principos. No nākamās nedēļas epidemioloģiski drošākās pašvaldībās varēs nelielu daļu izglītības nodarbību īstenot ārpus telpām klātienē. Savukārt cilvēkiem, kuri par spīti aicinājumam neceļot, ierodas Latvijā no trešajām valstīm, būs par saviem līdzekļiem jātestējas un pozitīva testa gadījumā jāapmaksā pašizolācija viesnīcā. Attālinātais darbs No 16. marta klātienē strādāt drīkstēs tikai tie darbinieki, kuru darba specifikas dēļ pienākumus nav iespējams veikt attālināti un iestādes vai uzņēmuma vadītājs ir devis atļauju. Darba devēja pienākums ir noteikt tos darbiniekus, kuriem tiešām ir nepieciešams veikt pienākumus klātienē, lai nodrošinātu darba nepārtrauktību. Darba devējiem jau ir pienākums nodrošināt darbiniekiem attālinātā darba iespējas, ja darba specifika to ļauj, kā arī darbam klātienē nepieciešamos individuālos aizsardzības līdzekļus. Tāpat darba devējam ir jānosaka atbildīgais par Covid-19 ierobežošanas pasākumu īstenošanu kolektīvā. Ārkārtējās situācijas laikā darba devējs arī vienpusēji var noteikt darbiniekam attālināto darbu. Papildu drošības prasības darbam klātienē noteiktas valsts un pašvaldību institūcijām. Tiem darbiniekiem, kuriem iestādes vadītājs ir ļāvis strādāt klātienē, jo to pieprasa darba specifika, jānodrošina, ka kabinetā vienlaikus atrodas viens cilvēks. Ja telpā ir vairāk par vienu cilvēku, jānodrošina vismaz 15 kvadrātmetru platība vienam cilvēkam. Ja tas nav iespējams, tad klātienes darbs jāorganizē maiņās, piemēram, darbinieki mainās klātienē ik pārdienas. Izglītība Pirmskolas izglītības iestādēs no 16. marta darbu turpinās, uzņemot tikai tos bērnus, kuru vecākiem jāstrādā klātienē, kā arī tiem, kuru darba specifikas dēļ nav iespējams attālināti vienlaikus strādāt un nodrošināt bērnu pieskatīšanu. Pirmsskolas izglītības iestādēs gan mācību procesa laikā, gan ārpus tā darbiniekiem pareizi jālieto mutes un deguna aizsegs. Sargājot gan darbinieku, gan bērnu veselību, paredzēts, ka pirmsskolas izglītības iestādēs klātienē nodarbinātajiem reizi nedēļā tiek veikts Covid-19 tests. Garās diskusijās Ministru kabinets piesardzīgi pieņēma lēmumu no 16. marta ļaut pašvaldībās, kurās 14 dienu kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100000 cilvēkiem nepārsniedz 250, drīkst klātienē organizēt līdz piecām formālās izglītības nodarbībām un līdz divām neformālās izglītības nodarbībām nedēļā vienas klases grupai līdz 20 cilvēkiem ārpus telpām. Vienas nodarbības ilgums nepārsniedz 40 minūtes. Sabiedriskais transports Ņemot vērā Latvijas reģionu daudzveidību un atšķirības, Ministru kabinets vienojās, ka nav iespējams visā valstī regulēt noteiktas prasības sabiedriskajam transportam un aicina katru pašvaldību izvērtēt iespējas samazināt cilvēku skaitu tajā. Piemēram, palielinot reisu skaitu, izmainot biļešu atlaižu sistēmu, veicinot alternatīvu transportlīdzekļu izmantošanu. Tāpēc arī turpmāk ārkārtējās situācijas laikā saglabājas spēkā nosacījums, ka sabiedriskajā transportā nedrīkst atrasties vairāk par 50% no visa iespējamā pasažieru skaita. Tādēļ pasažieriem, izvēloties sēdvietu sabiedriskā transporta salonā, jāievēro marķējums un norādes. Nolemts arī pastiprināt Valsts policijas un pašvaldības policijas kontroles pasākumus. Iebraucēju, Covid-19 pozitīvo un kontaktpersonu uzraudzība No 17. marta visiem, kas Latvijā ierodas no nebūtiska ceļojuma trešajā valstī, par saviem līdzekļiem ir jāveic Covid-19 tests. Ja tā rezultāts būs negatīvs, tad jāievēro pašizolācija savā dzīvesvietā. Pozitīva rezultāta gadījumā pašizolācija jāpavada kādā no Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras noteiktajām tūristu mītnēm un tā arī jāapmaksā. Ja persona uz tūrisma mītni pēc pozitīva rezultāta saņemšanas nedosies brīvprātīgi, tad jāapmaksā būs arī Valsts policijas izdevumi par personas nogādāšanu uz viesnīcu. Cilvēki ar vieglu Covid-19 slimības gaitu, slimnieku kontaktpersonas un Covid-19 pacienti ar simptomiem pēc ārstēšanās stacionārā var izmantot iespēju pašizolācijas laiku pavadīt viesnīcā, kur lielāko daļu izmaksu sedz valsts – līdz 80% par izmitināšanu, nepārsniedzot 35 eiro un līdz 80% par ēdināšanu, nepārsniedzot 10 eiro. https://www.mk.gov.lv/lv

15.03.2021

AUTOMAZGĀTAVAS, LIELCIECERES IELA 2B, BROCĒNOS, BŪVNIECĪBAS IECERES PUBLISKĀ APSPRIEŠANA

Lielcieceres ielā 2B, Brocēnos, Brocēnu novadā paredzēts būvēt automazgātavu.  Saskaņā ar SIA "Brocēnu sporta centrs" pasūtījumu 2020.gada septembrī, pamatojoties uz topogrāfisko izpēti, projektēšanas uzdevumu un īpašumu apliecinošiem dokumentiem. Projekta mērķis ir jaunas automazgātavas būvniecība ar iespēju vienlaicīgi apkalpot 3 transporta līdzekļus. Pēc Brocēnu pilsētas teritorijas plānojuma vietā, kur paredzēta būvniecība zemes gabala atļautais lietošanas veids ir atbilstoša plānotajai iecerei. Aptaujas lapas un rakstiskas atsauksmes ir iesniedzamas Brocēnu novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā, Lielcieceres iela 3, Brocēnos, vai sūtot uz e-pastu pasts@broceni.lv .  Publiskā apspriešana ir uz laiku, ne mazāku par četrām kalendārajām nedēļām no dienas, kad pašvaldības mājas lapā publicēts lēmums par publiskās apspriešanas uzsākšanu.  Aptaujas lapa (.doc); Lēmums par publiskās apspriešanas uzsākšanu; Būvniecības iecere. Pamatojoties uz Ministru kabineta rīkojumā Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”,  Brocēnu novada būvvalde nolemj: • pagarināt objekta “Automazgātuves būvniecība, Lielcieceres iela 2B, Brocēni “ publisko apspriešanu līdz 2021.gada 19.februārim; • noteikt, ka ieceres prezentācijas sanāksme notiks 2021.gada 18. februārī plkst. 17:00 Lielcieceres ielā 2B, Brocēnos (datums var mainīties, ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī). Izskatot jautājumu par publiskās apspriešanas pagarināšanu objektam “Automazgātuves būvniecība, Lielcieceres iela 2B, Brocēni” Brocēnu novada būvvalde konstatēja: 2020. gada 26.novembrī Brocēnu novada būvvalde nolēma uzsākt būvniecības ieceres “Automazgātuves būvniecība, Lielcieceres iela 2B, Brocēni”(turpmāk – Būvniecības iecere) publisko apspriešanu ar apspriešanas laiku no 2020.gada 30.novembra līdz 7.janvārim un būvniecības ieceres prezentācijas sanāksme laiku 2020.gada 4. janvārī  plkst. 17:00 Lielcieceres ielā 2B, Brocēnos. Ar MK rīkojumu nr. Nr. 801, kas paredzēja ārkārtas situācijas pagarināšanu līdz 2021.gada 7. februārim, būvvalde nolēma rīkot Būvniecības ieceres prezentācijas sanāksmi 2021.gada 18. februārī plkst. 17:00 Lielcieceres ielā 2B, Brocēnos. Ministru kabineta rīkojumā Nr. 655 Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu 2020.gada 2. decembrī tika veikti grozījumi (Rīkojums Nr. 719) pagarinot ārkārtējo situāciju līdz 2021.gada 11. janvārim, un 2020.gada 30. decembrī tika veikti grozījumi (Rīkojums Nr. 801) pagarinot ārkārtējo situāciju līdz 2021.gada 7. februārim. Ministru kabineta rīkojumā Nr. 655. Ņemot vērā aizvien pieaugošos Covid-19 infekcijas izplatības riskus un mērķtiecīgākai infekcijas ierobežošanai, Ministru kabinets pagarinājis ārkārtas situāciju Latvijā līdz 2021. gada 6. aprīlim.  MK rīkojumā nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 2020.gada 30. decembra grozījumos iekļauts aizliegums rīkot publiskus pasākumus klātienē, kas ietver arī Būvniecības ieceres prezentācijas sanāksmi. Pamatojoties uz Ministru kabineta rīkojumā Nr. 655 Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu Brocēnu novada būvvalde nolemj: pagarināt objekta “Automazgātuves būvniecība, Lielcieceres iela 2B, Brocēni “ publisko apspriešanu līdz 2021.gada 2.martam. noteikt, ka Būvniecības ieceres prezentācijas sanāksme notiks 2021.gada 1. martā plkst. 17:00 ZOOM platformā tiešsaistē.  Pievienoties: https://zoom.us/j/9178865710?pwd=bm91TlpKSXlMRFQwQ3h4cEEwRjlhdz09 Meeting ID: 917 886 5710 Passcode: broceni Pārskats par publiskās apspriešanas rezultātiem būvniecības iecerei “Automazgātuves būvniecība, Lielcieceres iela 2B, Brocēni” Lēmums par būvatļauju.

15.03.2021

Formālajā un neformālajā izglītībā atļauj organizēt klātienes nodarbības ārtelpās

Nodrošinot epidemioloģiskās drošības prasības, ārtelpās drīkstēs īstenot formālās un neformālās izglītības programmu nodarbības grupās līdz 20 bērniem tajās administratīvajās teritorijās, kur 14 dienu kumulatīvā saslimstība uz 100 000 iedzīvotāju nepārsniedz 250. Vienlaikus nolemts, ka šis lēmums 30. martā tiek pārskatīts, izvērtējot iespēju klātienes nodarbības ārtelpās atļaut arī citās teritorijās.  To paredz 2021. gada 12. martā, valdībā apstiprinātie grozījumi Ministru kabineta rīkojumā “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”. Formālajā izglītībā skolas varēs īstenot līdz 5 nodarbībām, bet neformālajā izglītībā līdz 2 nodarbībām no konkrētajā nedēļā paredzēto nodarbību skaita. Nodarbības nav noteiktas kā obligāta mācību procesa sastāvdaļa - katra skola epidemioloģiski drošajās teritorijās varēs patstāvīgi pieņemt lēmumu par klātienes nodarbību īstenošanas veidu un kārtību ārtelpās. Ilgstoši saglabājoties epidemioloģiski sarežģītai situācijai, Izglītības un zinātnes ministrija rosināja valdību rast samērojamus risinājumus, lai būtu iespējas nostiprināt attālinātu mācību laikā iegūtās zināšanas, saņemot nepastarpinātu pedagoga atbalstu. Svarīgi arī uzsvērt, ka, ilgstoši mācoties attālināti, cieš arī bērnu emocionālais un psiholoģiskais stāvoklis, un tas rada papildu darba apjomu un psihoemocionālo slodzi visām iesaistītajām pusēm. 12.martā valdība pieņēma grozījumus saistībā arī ar reģionu principa īstenošanu klātienes mācību organizēšanā. Pirmās trīs nedēļas ir parādījušās būtiskas problēmas ar noteikto kritēriju piemērošanu – nepieciešamību  īsos termiņos pārslēgties no klātienes izglītības procesa uz attālinātajām mācībām, ja 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju vienas nedēļas laikā pieaug. Īpaši asi šo situāciju izjūt skolas tajās administratīvajās teritorijās, kur iedzīvotāju skaits ir zem 10 000. Tāpēc valdība nolēma, ka atsevišķos gadījumos mācību procesu klātienē 1.-4. klasē var turpināt, ja 14 dienu kumulatīvā saslimstība uz 100 000 iedzīvotāju nepārsniedz 250. Šādos gadījumos situācijas izvērtējums tiek balstīts uz vairākiem epidemioloģiskajiem kritērijiem, to skaitā jaunatklāto Covid-19 gadījumu ģeogrāfisko sadalījumu, to sasaisti ar konkrētām iestādēm, uzņēmumiem, mājsaimniecībām, pasākumiem un citiem kritērijiem, vienlaikus vērtējot tos kontekstā ar iespējamu ietekmi uz izglītības procesa organizāciju. Tāpat valdība nolēma, ka pirmsskolas izglītības iestādes turpina strādāt klātienē, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības un veicot izglītības iestādē klātienē nodarbināto iknedēļas testēšanu, kā arī nodrošinot, ka izglītības iestādē nodarbinātie mācību procesa laikā un ārpus tā lieto mutes un deguna aizsegus. Pirmskolas izglītības iestādēs no 16. marta darbu turpinās, uzņemot tikai tos bērnus, kuru vecākiem jāstrādā klātienē, kā arī tiem, kuru darba specifikas dēļ nav iespējams attālināti vienlaikus strādāt un nodrošināt bērnu pieskatīšanu.  Ar  valdībā apstiprinātajiem rīkojuma projektiem par grozījumiem Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumā Nr.655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"" var iepazīties MK tīmekļvietnē. https://www.izm.gov.lv/lv

14.03.2021

Uzsākta JAUNVEIDOJAMĀ Saldus novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrāde

Saldus novada pašvaldība informē, ka ir uzsākts darbs pie JAUNVEIDOJAMĀ Saldus novada (pašlaik Brocēnu novads un Saldus novads) attīstības plānošanas dokumenta – ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022. – 2038. gadam izstrādes.  Dokumentu plānots izstrādāt līdz 2022.gada aprīlim. Saskaņā ar iepirkumu procedūru dokumentu izstrāde notiek sadarbībā ar vienu no vadošajiem telpiskās plānošanas uzņēmumiem Latvijā – SIA “Reģionālie projekti”.   Ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir pašvaldības ilgtermiņa attīstības dokuments, kurā tiek noteikta ilgtermiņa vīzija, stratēģiskie mērķi, prioritātes un galvenās novada teritorijas attīstības perspektīvas. Dokumenta izstrāde nepieciešama, jo to nosaka normatīvie akti – tā izstrāde ir pašvaldības pienākums. Turklāt pašvaldības attīstības plānošanas dokumenti palīdz sabiedrībai būt labāk informētai par pašvaldības attīstības plāniem. Izstrādes gaitā tiks nodrošinātas sabiedrības līdzdalības iespējas, kuras iedzīvotāji un citi novada attīstībā ieinteresētie tiek aicināti izmantot, paužot savu viedokli un ierosinājumus novada attīstībai un izaugsmei. Plānoto sabiedrības līdzdalības aktivitāšu plāns: 1. Elektroniska iedzīvotāju aptauja (to iespējams aizpildīt līdz 11.04.2021. šeit: https://ej.uz/SaldusAptauja); 1. 2. Uzņēmēju aptauja (to iespējams aizpildīt līdz 11.04.2021. šeit: https://ej.uz/SaldusUznemeji); 1.3. Lejupielādē: Šeit 3. Tematiskās darba grupas (tiks organizētas, lai noskaidrotu dažādu pašvaldības jomu speciālistu vērtējumu un ierosinājumus, plānots organizēt tuvāko 2-4 mēnešu laikā); 4.  Publiskā apspriešana (laika posmā, kas ilgs vismaz 4 nedēļas, iedzīvotāji tiek aicināti paust viedokli par sagatavotajiem priekšlikumiem, kā arī aicināti piedalīties publiskās apspriešanās sanāksmēs, plašāka informācija par to tiks sniegta pēc lēmuma pieņemšanas par dokumenta nodošanu publiskai apspriešanai). Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar: • Saldus novada pašvaldības attīstības nodaļas vadītāju Gintu Andersoni, kontaktinformācija: tālrunis 26521488, e-pasts: ginta.andersone@saldus.lv • Brocēnu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieci Karīnu Ciesmani, kontaktinformācija: tālrunis 26400081, e-pasts: karina.ciesmane@broceni.lv  

12.03.2021