Jaunumi

Jauno mācību gadu uzsākot

27. augustā Brocēnu novada skolotāji pulcējās Brocēnu kultūras un izglītības centrā savā kārtējā svinīgajā pasākumā. Šie satikšanās svētki skolotājiem bija īpaši, jo patiess prieks pēc vairākiem mēnešiem būt kopā klātienē. “Iepriekšējā mācību gadā pavisam negaidīti piedzīvojām kardinālas izmaiņas savā ikdienas dzīvē, ārkārtas situācija  lika mums visiem zibenīgi pārkārtot savu darba ritmu, apgūt jaunas digitālās prasmes, mēs visi mācījāmies dzīvot, strādāt un komunicēt  attālināti”- tā Izglītības darba speciāliste Inesa Role, sakot paldies skolotājiem par  ieguldīto darbu attālinātā mācību procesa laikā un vēlot, lai skolotājiem pietiek iedvesmas, enerģijas un mīlestības katrai dienai un katram bērnam šajā mainīgajā un dinamiskajā laikmetā, kad aizsākusies jaunā kompetenču pieeja mācību procesā.  Apsveikuma vārdus skolotājiem teica  Brocēnu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Ārijs Sproģis, akcentējot, ka, neskatoties uz skolu  reorganizācijas un likvidācijas procesu Latvijā, novadā visas izglītības iestādes ir saglabātas un turpinās  darbu, mācības notiks klātienē. Pašvaldība gādās par visu nepieciešamo klātienes mācību procesam, arī šajā mācību gadā tiks piešķirts līdzfinansējums izglītojamo pusdienām 1euro apmērā (5,6 – gadīgajiem pirmsskolu audzēkņiem un 1.-12. klašu skolēniem). Jaunais mācību gads solās būt izaicinājumiem bagāts, lai gudrība drosmīgiem risinājumiem, lai radošs un veiksmīgs ikdienas darbs! Svētku pasākuma dalībniekus priecēja izglītojoši izklaidējoša saruna  ar radio, televīzijas un skatuves personību Valdi Melderi – “Ceļā- mūžizglītības pieredze” un mākslinieks Varis Vētra. Šajā dienā skolotāji tikās arī mācību  jomu sanāksmēs, lai pārrunātu jaunā mācību gada aktualitātes un plānotu metodisko darbu. Šajā mācību gadā ir svarīgi un aktuāli vairāki kvalitatīvas izglītības nosacījumi – jaunā mācību satura ieviešana, jaunas izglītības programmas, digitalizācija, jauna pieeja formatīvai un summatīvai vērtēšanai, pozitīva mācīšanās iedziļinoties, sadarbība visos līmeņos un mūsdienīga mācību vide. Turpināsim darbību projektos  "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai – PuMPuRS”, ”Izglītojamo atbalsts individuālo kompetenču attīstībai” un “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, piedalīsimies  iniciatīvā “Latvijas skolas soma”, kā arī gatavosimies XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. Novada izglītības iestādēs  šajā mācību gadā ir palielinājies audzēkņu skaits -  pirmsskolas iestādes  un skolas apmeklēs 1048 izglītojamie, no tiem 322 pirmsskolā, pamatskolas posmā – 671, vidusskolā 55. Mācības 1. klasē uzsāks 79  pirmklasnieki (tai skaitā 22 skolēni tālmācības programmā). Izglītības nodaļa

31.08.2020

PIESAKI KANDIDĀTU BROCĒNU NOVADA APBALVOJUMIEM

Ieskaties, kas saņēmuši Brocēnu novada apbalvojumus no 2015. gada līdz 2018. gadam un piesaki kandidātu Brocēnu novada apbalvojumiem 2020. gadā.  Brocēnu novada apbalvojumu saņēmēji 2015 - 2018 Apbalvojumu "Goda pilsonis" drīkst piešķirt vienai personai vienu reizi mūžā. Apbalvojumu "Gada cilvēks" atkārtoti drīkst piešķirt ne agrāk kā pēc 5 gadiem. Piesaki kandidātu Brocēnu novada apbalvojumiem līdz 2020.gada 2. septembrim Brocēnu novada GODA pilsonis Brocēnu novada Jauniešu balva "Pumpurs" Brocēnu Gada cilvēks KULTŪRĀ Brocēnu Gada cilvēks IZGLĪTĪBĀ Brocēnu Gada cilvēks SPORTĀ Brocēnu Gada cilvēks SOCIĀLĀ DARBĪBĀ Brocēnu Gada cilvēks SAIMNIECISKAJĀ DARBĪBĀ Brocēnu Gada cilvēks UZŅĒMĒJDARBĪBĀ Brocēnu Gada cilvēks SENIORS IESNIEGUMUS VAR IESNIEGT: -Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (Lielcieceres ielā 3, Brocēnos) - Iesnieguma veidlapu varat iesniegt arī elektroniski (www.eparaksts.lv) sūtot uz e-pastu: pasts@broceni.lv -Pagastu pārvaldēs KANDIDĀTUS NOMINĀCIJĀM VAR IZVIRZĪT: - Brocēnu novada domes deputāti - Valsts un pašvaldības iestāžu vadītāji - Sporta kluba vai NVA vadītāji - Uzņēmuma vadītāji - Iedzīvotāju grupa (ne mazāk kā 10 pilngadīgas personas, atšifrējot parakstu, kontakttālruni) NOLIKUMS UN IESNIEGUMA VEIDLAPA PIEEJAMA: - Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (Lielcieceres ielā 3, Brocēnos) - Bodnīcā, Brocēnos - Pagastu pārvaldēs NOLIKUMS (.pdf) IESNIEGUMA VEIDLAPA (.doc) IESNIEGUMA VEIDLAPA (.pdf) *Lai iesniegums tiktu izvērtēts komisijā, obligāti aizpildāmas visas iesnieguma sadaļas. 

31.08.2020