Jaunumi

Iniciatīvas projektu konkursa II kārtas izvērtētie projekti un piešķirtais pašvaldības līdzfinansējums

Brocēnu novada pašvaldības līdzfinansēto projektu pieteikumu izvērtēšanas un īstenošanas uzraudzības darba grupa, atbilstoši “Brocēnu novada pašvaldības līdzfinansēto iniciatīvas projektu izstrādes, vērtēšanas un īstenošanas nolikumam” (apstiprināts ar Brocēnu novada pašvaldības domes 28.02.2019. sēdes lēmumu Nr.2, 13.§), ir izvērtējusi un Brocēnu novada pašvaldības dome 26.09.2019. apstiprinājusi līdzfinansējumu iesniegtajiem projektiem: INICIATĪVAS PROJEKTU KONKURSĀ II KĀRTĀ PIEŠĶIRTAIS BROCĒNU NOVADA PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMSNr.IesniedzējsProjekta nosaukumsVid. specifisko vērtēšanas kritēriju punktu skaitsPiešķirtais pašvaldības līdzfinansējums, EUR1.Biedrība “Brocēnu un Saldus Jātnieku Klubs”"Telts - vieta, kur iepazīt zirgus no krēpju galiem līdz pakaviem!"18,831000,002.Biedrība “Brocēnu hokeja klubs”Ekspozīcijas “Brocēnu futbola vēstures zelta mirkļi” papildināšana18,17179,003.Biedrība “RažoJums”“Dari ko darīdams – dari no sirds”17,00986,004.Biedrība “Laikavots”“Svinīgs pasākums Latvijas audžuģimenēm 15 gadu jubilejā”16,831000,005.Biedrība "EB FITNESS"““Laiks sev” – veselības vingrošana māmiņām”16,83383,766.Biedrība “Brocēnu hokeja klubs”“Kāpsim kopā”16,83910,007.Blīdenes evaņģēliski luteriskā draudze“LAPENES atjaunošana”16,831000,008.Biedrība “Gaiķu varavīksne”“Atrodi savu talantu!”16,33998,009.Biedrība “Mantinieki”“Latvijas Neatkarības kara piezīmes Brocēnos”15,83380,0010.Biedrība “Saldus jauniešu dome “Es un Mēs””“Sakop un IERAUGI”15,20645,0011.Biedrība Novusa klubs ”Jaunpils”“Materiāli tehniskās bāzes uzlabošana Remtes pagasta sporta bāzei”13,17742,8812.Biedrība “VK Saldus”“Volejbola treniņu efektivitātes celšana”13,000,00Kopā:8224,64 Informāciju sagatavoja: Solvita Upmane Brocēnu novada pašvaldības projektu vadītāja solvita.upmane@broceni.lv Tālrunis: 63807306  

30.09.2019

Mērsragā pārrunā projekta “Kurzeme visiem” aktualitātes

Šī gada 17.septembrī uz tikšanos Mērsragā pulcējās projekta “Kurzeme visiem” vadības komanda un partneri, lai pārrunātu projekta ieviešanas aktualitātes, dalītos pieredzē un labajā praksē dokumentu noformēšanā. Sanāksmi atklāja projekta “Kurzeme visiem” vadītāja Inga Kalniņa, kura informēja par projekta aktualitātēm, paveikto vasaras periodā, kā arī  turpmāk plānoto. Projekta ietvaros nepieciešamo atbalstu un sociālos pakalpojumus turpināja saņemt projekta mērķa grupas – bērni ar funkcionāliem traucējumiem (FT) un viņu vecāki, kā arī personas ar garīga rakstura traucējumiem (GRT). Vasarā sekmīgi noslēgušās konsultācijas potenciālajiem aizbildņiem, adoptētājiem un audžuģimenēm, ko gada laikā vēlējās un saņēma 27 cilvēki, kas ir aizdomājušies par adopciju, kļūšanu par aizbildņiem vai audžuģimeni. Lai turpinātu veicināt ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu nonākšanu ģimenēs, projekta ietvaros potenciālo aizbildņu, adoptētāju un audžuģimeņu iedrošināšanai no septembra līdz pat nākamā gada vasarai visās Kurzemes reģiona pašvaldībās tiks organizēti sarunu rīti un vakari. Augusta sākumā, lai veicinātu bērnu ar FT un viņu ģimeņu integrāciju sabiedrībā, tika organizēta nometne visai ģimenei – “Piedzīvojumu akadēmija”, kur aktīvi, radoši un vērtīgi laiku pavadīja kopumā 30 nometnes dalībnieki no visas Kurzemes.  Turpinājumā par komunikācijas ar pašvaldības iedzīvotājiem nozīmību atgādināja projekta sabiedrisko attiecību speciāliste Laura Homka, savukārt ar labo praksi iepirkumu, līgumu un dokumentu noformēšanā iepazīstināja projekta “Kurzeme visiem” juriste Līga Neilande. Tikšanās laikā dalībnieki iepazinās arī ar Ventspils un Liepājas pilsētu un Mērsraga novada pašvaldības pieredzi projekta aktivitāšu ieviešanā un labo praksi dokumentu glabāšanā. Projekts “Kurzeme visiem” tiek īstenots, lai palielinātu ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem. Tā ietvaros sociālos pakalpojumus var saņemt bērni ar invaliditāti un to vecāki, kā arī personas ar garīga rakstura traucējumiem (GRT). 2018.gadā “Kurzeme visiem” ietvaros sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus 14 Kurzemes pašvaldībās saņēmušas 50 personas ar GRT, 154 bērni ar FT un 47 bērnu vecāki. Pasākuma dienas kārtība un prezentācijas pieejamas tiešsaistē. Par projektu “Kurzeme visiem” Projektu “Kurzeme visiem” no 2015. – 2023.gadam ar Eiropas Sociālā fonda un valsts finansējuma atbalstu gandrīz 6,6 miljonu eiro apmērā īsteno Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar pašvaldībām, to bērnu sociālās aprūpes centriem un valsts sociālās aprūpes centru “Kurzeme”. Informāciju sagatavoja: Laura Homka, projekta “Kurzeme visiem”  sabiedrisko attiecību speciāliste, Laura.homka@kurzemesregions.lv

23.09.2019

Akcija "Iestādi savu rododendru Brocēnu Mežaparkā"

Atbalstot akciju "World Cleanup Day” jeb Pasaules talku, lieliskā gaisotnē 21. septembrī Brocēnu Mežaparkā tika iestādīti 42 laimes koki - rododendri. Akcijā aicinājām ikvienu iestādīt savu rododendru un iesūtīt vēlējumu Brocēnu novadam, kurš tiek uz plāksnītes un pievienots pie rododendra. Atsaucība bija tiešām pārsteidzoši liela, kopā rododendru stādīšanā piedalījās  28 dalībnieki (15 uzņēmumi, 2 reliģiskas organizācijas, 3 biedrības, 8 iedzīvotāju grupas, iestādīti tika  42 rododendri).  Pasākums izvērtās darbīgi draudzīgs un pozitīvs. No sirds pateicamies ikvienam, kurš piedalījās, un ar savu darbu stiprināja Brocēnu novada spēcīgās saknes. Īpašu paldies sakām Brocēnu novada dārzniecei un viņas lieliskajai komandai, kura nedēļu gatavoja auglīgu augsni rododendru stādīšanai, un arī turpmāk rūpēsies par šo rododendru krāšņumu. Paldies sakām arī Cannelle Bakery par gardo cienastu, kurš pēc labi padarīta darba priecēja dalībnieku garšu kārpiņas. Paldies visiem dalībniekiem: SIA "SCHWENK", SIA "Brocēnu Siltums", SIA ‘’Balex Metal’’, SIA ‘’Reserv Inc’’, SIA ‘’EkoDeal’’,SIA ‘’ASEG’’, SIA’’Lanos’’, SIA’’Karlsberg’’, SIA ‘’EKO Kurzeme’’, SIA ‘’Compositeline’’, A/S ‘’Būvmateriālu transports’’, SIA ‘’Zezer’’, SIA ‘’AZ Inter’’, SIA ‘’Laipa Spa’’, SIA ‘’Stādaudzētava Blīdene’’, Brocēnu Baptistu draudzei, Blīdenes ev.lut.draudzei, Biedrībai ‘’Kamols’’, Biedrībai ‘’Saldus un Brocēni RažoJums’’, Saldus rajona attīstības biedrībai, Purmaļu ģimenei, Dakteriem Jānim un Svetlanai Sergejenko, Aija Lauriņai ar radu saimi, Zaharkeviču dzimtai,Sērmolu ģimenei, Mateusu ģimenei, BNP darbiniekiem, Gaiķu pagasta pārvaldei un viesiem, kuri bija ieradušies! Ikvienu aicinām baudīt pastaigas Brocēnu Mežaparka burvībā…  Foto: Andrejs Sergejevs

23.09.2019