Jaunumi

Brocēnu pilsētas svētku pirmā diena

Brocēnu novada pirmā svētku diena aizvadīta godam. Ieskandinājām "Latvisko dziesmu festivālu", kurā ar atraktīviem priekšnesumiem piedalījās aktīvie Brocēnu iedzīvotāji. Šogad Latvisko dziesmu festivālā 1. vietu ieguva Liene Melle ar dziesmu "Tava sirds".  Pēc Latviskā dziesmu festivāla izdzīvojām Vētras burvību un burvestību Brocēnu Vecajā estrādē. Pēc V. Šekspīra lugas "Vētra" motīviem un iespaidiem tapa vietai pielāgots iestudējums - performance. Šī izrāde tapa Latvijas valsts simtgades projekta “Latvijas stāsti Šekspīrs satiek Blaumani” ietvaros. Cilvēks, vara, dzimtene, svešums, ideālā pasaulē Brocēnos. Lai arī Šekspīrs savu darbu “Vētra” ir radījis vairākus gadsimtus atpakaļ, šajā darbā paustās idejas vēl joprojām ir aktuālas un dzīvas. Nodevība, maldi, kas šķiet patiesība, vilšanās, bet visam pāri mīlestība un piedošana. Performancē Šekspīra teksti mījās ar pašu Brocēnu un Saldus cilvēku patiesiem dzīvesstāstiem un notikumiem.  Izrādē piedalījās aktieri no Brocēnu teātra, Saldus Tautas teātra un vietējām kopienām. Performancē piedalījās arī vīru koris “Brocēni”.  Režisore Ilze Bloka, Mārtiņš Gūtmanis, režisore- horeogrāfe Eva Kronberga, režijas konsultants Jan Willem van den Bosch (UK) un producente Zanda Strogonova. Foto: Andrejs Sergejevs Vairāk bildes: Latvisko dziesmu festivāls: Galerija Iestudējums- performance: Galerija

29.06.2019

Piedalies aptaujā par Brocēnu novada piederību Latvijas Republikas administratīvi teritoriālajam iedalījumam

No šī gada 1. jūlija līdz 19. jūlijam Jums ir iespēja izteikt savu viedokli par administratīvi teritoriālās reformas ietvaros plānoto Brocēnu un Saldus novadu administratīvo teritoriju apvienošanu, anketu aizpildīšanas vietas būs Brocēnu novada pašvaldības administrācijas ēkā, Emburgas bibliotēkā, Gaiķu pagasta pārvaldes ēkā, Gaiķu pagasta bibliotēkā, Blīdenes pagasta pārvaldes ēkā, Remtes pagasta pārvaldes ēkā, Brocēnu tirgus laukumā sestdienās. Aptaujā aicināti piedalīties iedzīvotāji, kuriem Brocēnu novadā ir deklarēta dzīvesvieta, faktiskā dzīvesvieta, atrodas nekustamais īpašums, uzņēmums vai strādā Brocēnu novadā, kuri aptaujas brīdī ir sasnieguši 18 gadu vecumu. Lai aizpildītu aptaujas anketu, līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments – pase vai ID karte. Aptauja būs anonīma. Iepazīties ar nolikumu varat: Nolikums (.pdf) Anketa iesniegšanai ar drošu elektronisko parakstu: Anketa (.doc)  Ar savu reģistrāciju aptaujas veidlapā vai arī aizpildot aptaujas formu elektroniski un parakstot to ar drošu elektronisku parakstu, Jūs piekrītat savu personas datu apstrādei, tādā apjomā kāds nepieciešams, lai noskaidrotu Brocēnu novada iedzīvotāju viedokli par iespējamo Brocēnu novada pievienošanu citai administratīvajai teritorijai un Brocēnu novada pašvaldība veiktu anketas aizpildītāju uzskaiti. Pārzinis: Brocēnu novada pašvaldība,  adrese: Lielcieceres iela 3, Brocēni, LV-3851, E-pasts: pasts@broceni.lv; tālrunis: 63807300; Personas datu apstrādes ilgums: divi gadi Vairāk par personas datu apstrādi https://broceni.lv/fileadmin/user_upload/saistosie_noteikumi/Saistos_not_j/Privacy_Policy_Broceni.pdf

28.06.2019

Sporta aktivitātes Līgo svētku gaisotnē Gaiķu pagastā

Jau tradicionāli, ka Līgo dienā pagastā rīkojam Sporta svētkus. Šogad darbības norisinājās ezera pludmalē un jaunās estrādes apkārtnē. Pasākumā tiek aicināti piedalīties katrs, kurš vēlas aktīvi pavadīt brīvo laiku.  Dalībnieki savlaicīgi izveido komandu 4-5 cilvēku sastāvā. Šogad  pavisam piedalījās 9 komandas.  Ieskatam: kas tad bija jāveic komandu dalībniekiem:  1. Drosmes skrējiens apmēram 1 km garumā ar dažādiem šķēršļiem; 2.Virves vilkšana; 3. Volejbols; 4.Stafete. Sacensības izvērtās ļoti spraigas - azarts bija ne tikai dalībniekiem, bet arī katras komandas līdzjutējiem. Īpaši aktīvi bija komandas "Zona" līdzjutēji. Paldies  visiem, kuri atradās pludmalē un uzmundrināja dalībniekus. Spraiga cīņa norisinājās visās disciplīnās, bet īpaši tas bija vērojams volejbolā, kur tikai pēdējās sekundēs izšķīrās 1. un 2.vietas ieguvēji. Noslēgumā tika apbalvotas visas komandas ar diplomiem un Līgo dienas veltēm. Protams, viens nav karotājs! Tāpēc lielu paldies saku visiem, kuri man palīdzēja visu iecerēto realizēt dzīvē:  pagasta vadītājai Ingai, savai ģimenei, Stepiņu  ģimenei   (Anete, Uldis, Rinalds), Alisei, Naurim, Edgaram, Raimondam un visiem pārējiem Rūķīšiem, jo tādu atbalstu tiešām  nebiju gaidījusi! Paldies! Paldies arī mazajiem dalībniekiem (skolēniem), kuri nenobijās un drosmīgi stājās pretī pieaugušo komandām. Analizējot pasākumu, saskatījām arī kļūdas, ko ņemsim vērā, lai pasākums izdotos vēl labāk. Kā vienmēr esmu atvērta jaunām idejām un ierosinājumiem: zvaniet, rakstiet, nāciet un izsakiet savas idejas!   Lai jauka un piepildīta viesiem šī saulainā vasara! Liene Allere -Gaiķu pagasta sporta darba organizatore

28.06.2019