Jaunumi

Rīcības dienas 2020 “Labie darbi planētai”

Latvijas Ekoskolas ik gadus piedalās nedēļu ilgā starptautiskā kampaņā ar mērķi uzrunāt sabiedrību, vērst uzmanību nozīmīgām vides problēmām un ikvienu rosināt uz rīcību, kas var palīdzēt šīs problēmas mazināt. Nedēļas laikā tiek organizēti dažādi izglītojoši un interaktīvi pasākumi, kuru mērķis ir piedāvāt risinājumus, kā iespējams iesaistīties globālās problēmas risināšanā ar vietēja mēroga rīcībām. Šogad Rīcības dienas bija veltītas labiem darbiem vides labā, kur varēja atspoguļot jau paveikto līdz šim, kā arī darīt labos darbus kopā ar vietējiem iedzīvotājiem vides aizsardzības jautājumos, kas saistīti ar globāliem vides aizsardzības izaicinājumiem. Ieteicamie tematiskie virzieni: klimata pārmaiņas, bioloģiskās daudzveidības izzušana un aprites ekonomikas principu ieviešana mūsu ikdienā. Gan Latvijā, gan pasaulē teju visu negatīvo ietekmi uz klimatu rada tikai trīs mūsu dzīves jomas: enerģija, transports un pārtika. Lai novērstu piesārņojumu, mums vajadzētu citādāk audzēt pārtiku, ražot enerģiju un citādāk pārvietoties. Pirmais solis uz to būtu samazināt mūsu izšķērdību šajās trīs jomās. Mēs Rīcību dienu ietvaros visas nedēļas garumā veidojām plakātus, kurus izmantojām gājienam pa Remtes pagastu, meitenes šuva maisiņus, kurus dāvināt satiktiem Remtes pagasta iedzīvotājiem gājiena laikā. Trešdien mums bija lieliska iespēja klausīties Veselīga dzīvesveida vēstnesi Aritu Krēsliņu, kura dalījās ar saviem 12 padomiem, kā dzīvot videi draudzīgāk, kā piemēram, pirkt tikai to, kas ir nepieciešams, dot lietām otro iespēju, mazāk pirkt lietas iepakojumos, kas arī bija mūsu šī gada mērķis, informēt iedzīvotājus par plastmasu maisiņu kaitīgumu, tādēļ ar sagatavotiem plakātiem devāmies informēt satiktos Remtes iedzīvotājus un jautājām: Vai viņi izmanto auduma maisiņus, vai zina, kā labāk un videi draudzīgāk iepirkties, kā arī vai šķiro atkritumus un citus aktuālus jautājumus. Par sniegtajām atbildēm dāvinājām jau iepriekš minētos meiteņu šūtos auduma maisiņus. Jāatzīst, ka Remtes pagasta iedzīvotāji ir diezgan draudzīgi videi, jo ikdienā šķiro atkritumus, bīstamos atkritumus nodod atsevišķi, lieto auduma maisiņus un daudz laika pavada svaigā gaisā. Nedēļu pirms Rīcības dienām izaicinājām Remtes pagasta pārvaldi arī iesaistīties un veikt labos darbus planētai. Remtes pagasta pārvalde aicinājumam atsaucās un padalījās ar saviem labajiem darbiem. Viens no tiem – lapas nededzināt, bet veidot kompostu, kurš pēc gadiem ir laba augsne puķu dobēm un istabu augu pārstādīšanai. Mūsuprāt, Rīcību dienas būtu nepieciešams organizēt biežāk, lai vairāk informētu iedzīvotājus par videi draudzīgām rīcībām. Jau iepriekšējo gadu laikā esam izvietojuši pie namu durvīm atgādinājumus, kā būt vides draugam un ļoti ceram, ka iedzīvotāji šos noteikumus ņem vērā un ievēro, jo tikai visiem kopā mums izdosies ilgāk pasauli noturēt “zaļu”. Par labiem darbiem! Ekoskolas koordinatore Anete Bērtaite, “Zaļā rakstvede” Evita Rusmane

12.11.2020