Jaunumi

SIA "Enviroprojekts" paziņojums par iesniegumu A kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas saņemšanai

Paziņojums Par iesniegumu A kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas saņemšanai Operators: “Viduskurzemes AAO” SIA, reģ. Nr. 58503015521, adrese: “Vibsteri”, Remtes pagasts, Brocēnu novads, LV-3871, tālr. 63864244, e-pasts: vaao@vaao.lv. Piesārņojošā darbība: Cietā reģenerētā kurināmā ražotne “Vibsteri”, Remtes pagasts, Brocēnu novads, kadastra Nr. 84805050003. Esošās un paredzētās piesārņojošās darbības veids ir: 1)Saskaņā ar likuma “Par piesārņojumu” 1.pielikumu: 31) iekārtas nebīstamu atkritumu reģenerācijai, kā arī iekārtas nebīstamu atkritumu reģenerācijai un apglabāšanai ar jaudu virs 75 tonnām dienā (izņemot darbības, kas ietvertas normatīvo aktu regulējumā par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī), ievērojot šā pielikuma astotajā daļā minēto nosacījumu, kurās tiek izmantota viena vai vairākas šādas darbības: b)atkritumu sagatavošana sadedzināšanai vai līdzsadedzināšanai, 3) saskaņā ar MK 30.11.2010. noteikumu  Nr.1082 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību  veikšanai” 2. pielikumu: 6.3. notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu no 5 līdz 20m3 diennaktī, ja notekūdeņus novada vidē. Paredzētā darbība ir jau astoto gadu notiekošās darbības turpināšanās, tikai ar pakāpeniski pieaugušiem ražošanas apjomiem, līdz tie pārsnieguši A kategorijas slieksni- 75 tonnas diennaktī. Ražošanas apjomu paredzēt turpināt palielināt līdz 65 tūkst. t gadā. Liepājas reģionālajā vides pārvaldē 28.02.2019. ir pieņemts atbilstošs iesniegums. Ar tajā ietverto informāciju iespējams iepazīties: “Viduskurzemes AAO” SIA, “Vibsteri”, Remtes pagasts, Brocēnu novads, LV-3871 (darbdienās 9:00-16:30);Brocēnu novada pašvaldībā, Lielcieceres ielā 3, Brocēni, LV-3851, pasts@broceni.lv (darbdienās 8:00-17:00);Liepājas reģionālajā vides pārvaldē, Jaunā ostmala 2a, Liepāja, LV-3401, liepaja@liepaja.vvd.gov.lv (darbdienās 8:30-12:30 un no 13:00 līdz 18:00 pirmdienās, 16:00 piektdienās un 17:00 pārējās)www.vvd.gov.lv: “sabiedrības līdzdalība”- “A un B atļauju iesniegumi”- “Viduskurzemes AAO”tīmekļa vietnē vaao.lv/informativi-materiali/ Piesārņojošas darbības sabiedriskā apspriešana notiks Brocēnu novada pašvaldības zālē 2019. gada 27. martā plkst. 17:00. Sabiedrība līdz 2019. gada 12. aprīlim var rakstiski iesniegt Liepājas reģionālajā vides pārvaldē savus priekšlikumus vai viedokli par atļaujas izsniegšanu vai tās nosacījumiem. 

14.03.2019

Līdz 1. aprīlim veicams kārtējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums

Atgādinām, ka līdz 2019. gada 1. aprīlim veicams kārtējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums. Saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli”, nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 1.aprīlī, 15. maijā, 15. augustā un 15. novembrī - vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas vai arī reizi gadā - avansa veidā. Nomaksāt NĪN iespējams pašvaldības norēķinu punktos, bankā, internetbankā, portālā www.epakalpojumi.lv un www.latvija.lv. Veicot maksājumu internetbankā, būtiski ir pārliecināties, vai pārskaitījums adresēts pašvaldībai, kas izsūtījusi paziņojumu par NĪN nomaksu. Ja persona nav saņēmusi paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu, lūgums vērsties savā pašvaldība. Pārskaitījums veicams uz kādu no tiem pašvaldības kontiem, kas norādīti sagatavotajā maksāšanas paziņojumā.  Droši un ērti NĪN ir nomaksāt portālā www.epakalpojumi.lv vai www.latvija.lv. Abos portālos pieejami pašvaldību banku konti NĪN samaksai, kā arī nodokļa maksātājam automātiski uzrādās visa nepieciešamā informācija maksājuma veikšanai. Portālā www.epakalpojumi.lv iespējams veikt nomaksu arī par citas fiziskas vai juridiskas personas īpašumiem.  Lietotāju ērtībām turpmāk pakalpojumu portālā www.epakalpojumi.lv  lietotāji savā profilā var ielogoties ar eParaksts mobile rīku. Tas ir mūsdienīgs, ērts un drošs rīks, kurš bez maksas ir pieejams kā iOS tā Android operētājsistēmu viedtālruņiem. Aicinām nodokli samaksāt laicīgi, jo saskaņā ar likumu par laikā neveiktu maksājumu tiek aprēķināta nokavējuma nauda 0,05% apmērā no nesamaksātās summas.  Lai nerastos pārpratumi saistībā ar nodokļa apmaksas termiņu, portālā www.epakalpojumi.lv iespējams pieteikties atgādinājumu saņemšanai e-pastā vai īsziņas veidā uz mobilo tālruni (SMS) par NĪN apmaksas termiņa tuvošanos. Atgādinājuma vēstule uz norādīto e-pastu tiks izsūtīta septiņas dienas pirms maksāšanas termiņa, bet SMS veidā – maksāšanas termiņa samaksas dienā.

13.03.2019