Jaunumi

Vēl līdz 31. maijam var pieteikties lauksaimnieku konkursam “Sējējs 2019”

Zemkopības ministrija (ZM) aicina lauku uzņēmējus, jaunos zemniekus, kā arī ģimenes laukos pieteikties lauksaimnieku vidū iecienītajam konkursam “Sējējs 2019”. Izvirzīt pretendentus konkursam aicinātas ne tikai pašvaldības, lauksaimnieku un pārtikas ražotāju nevalstiskās organizācijas, bet arī lauku attīstības konsultanti. Konkursa dalībniekus šogad vērtēs deviņās nominācijās un tiks pasniegta arī balva par mūža ieguldījumu lauksaimniecībā. Šogad konkurss “Sējējs” notiek 26. reizi.   Ministrs Kaspars Gerhards: “Lauksaimniecības nozare ir svarīga valstij ne tikai pārtikas ražošanā, radot kvalitatīvus un veselīgus produktus vietējam tirgum un eksportam, bet arī nodarbinātības nodrošināšanā Latvijas valsts reģionos. Tā sniedz iespēju Latvijas iedzīvotājiem dzīvot un strādāt reģionos, kā arī uzturēt un veidot valsts ainavas. Ikviens lauksaimniecības nozarē nodarbinātais sniedz valstij daļu no tā ieguldījuma, ko ik dienu valsts iedzīvotāji redz laukos, ko redz savos pārtikas grozos, kā arī valsts tautsaimniecības veicināšanā. Latvieši ir čakla un prasmīga tauta, kas nebaidās strādāt, atlocīdami piedurknes. Tieši tādēļ lauksaimnieku vidū augsti vērtētā gada balva “Sējējs” ir iespēja, kuru aicinu izmantot ikvienam – lai paslavētu čaklākos cilvēkus, kā arī izceltu pozitīvos piemērus lauksaimniecības nozarē. Aicinu pašvaldības aktīvi iesaistītes šajā konkursā, piesakot sava novada labākos saimniekus!”   Dalībnieki konkursā “Sējējs 2019” tiks vērtēti nominācijās – “Gada lauku saimniecība”, “Gada uzņēmums pārtikas ražošanā”, “Ģimene lauku sētā”, “Jaunais veiksmīgais zemnieks”, “Gada veiksmīgākā kopdarbība”, “Bioloģiskā lauku saimniecība” un “Gada LEADER projekts vietējā rīcības grupā”. Pieteikumi dalībai šajās nominācijās jāiesniedz SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” konsultāciju birojos vai Lauku atbalsta dienesta (LAD) reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs, vai LAD Centrālajā aparātā Klientu apkalpošanas daļā, Rīgā, Republikas laukumā 2 līdz 2019. gada 31. maijam.   Tāpat šogad dalībniekus vērtēs arī nominācijās “Rītdienas sējējs – mazpulks” un “Zinātne praksē un inovācijas”. Nominācijā “Rītdienas sējējs – mazpulks” pieteikumus jāiesniedz biedrībā “Latvijas Mazpulki”, Rīgā, Ezermalas ielā 28-2, LV-1014 līdz 2019. gada 9. jūnijam, savukārt nominācijā “Zinātne praksē un inovācijas” – Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijā (LLMZA), Rīgā, Akadēmijas laukumā 1, 204. kabinetā līdz 2019. gada 31. maijam.   Jau trīspadsmito gadu tiks pasniegta balva par mūža ieguldījumu lauksaimniecībā. Pretendentus šai balvai var izvirzīt ZM un tās padotībā esošās iestādes, lauksaimnieku un pārtikas ražotāju nevalstiskās organizācijas un LLMZA. Lai pieteiktu pretendentus balvai par mūža ieguldījumu lauksaimniecībā, ZM Preses un sabiedrisko attiecību nodaļā, Rīgā, Republikas laukumā 2, 23. stāvā 2302. kabinetā jāiesniedz rakstisks pieteikums (brīvā formā) līdz 2019. gada 26. jūlijam.   Konkursa laureāti saņems Gada balvu “Sējējs” (bronzas statuja), diplomu un naudas balvu, tiks apbalvoti arī veicināšanas balvu saņēmēji. Konkursa dalībniekus godinās konkursa noslēguma pasākumā 2019. gada rudenī.   Iepazīties ar konkursa nolikumu, vērtēšanas kritērijiem, pieteikuma veidlapām un citu ar konkursu saistīto informāciju var “Sējējs” tīmekļvietnē www.sejejs.lv. ______________________________ Informāciju sagatavoja: Dagnija Muceniece, Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja tālrunis: 67027070, mob.: 26534104; e-pasts: Dagnija.Muceniece@zm.gov.lv

14.05.2019

Sadraudzība ar Igaunijas skolu Tostamā

1.maijā devāmies garā braucienā apmaiņas programmas ietvaros uz Igaunijas skolu Tostamā. Pērnavā mūs laipni sagaidīja divas meitenes – Kertu un Everita, kopā ar viņām braucām uz Tostamā. Pirmās dienas vakarā mēs devāmies izbraukumā ar velosipēdiem, meitenes mums izrādīja Tostamā apkārtni, kaut bija vēss vakars, brauciens bija izdevies! Nākamajā dienā mums bija jādodas uz skolu mācīties. Interesanti tika pavadīta katra stunda, bijām gan uz matemātikas, gan vēstures, gan arī angļu un krievu valodas stundām. Skolēni un skolotāji bija ļoti atsaucīgi. Pēc skolas braucām uz Igaunijas vasaras galvaspilsētu – Pērnavu. Kertu un Everita mūs aizveda uz atrakcijām, kur jautri pavadījām laiku. Vēlāk izmēģinājām spēkus Kertutreniņā vieglatlētikā, sapratām, ka šis sporta veids nav nemaz tik viegls. Kopā ar Kertu attīstījām savas angļu valodas zināšanas, raisījās sirsnīgas sarunas. Everita prata latviešu valodu, tāpēc sarunāties bija vieglāk. Trešajā, tāpat kā otrajā dienā devāmies uz skolu, mācījāmies ģeogrāfiju, ekonomiku, angļu un krievu valodu. Pēc skolas pacietīgi gaidījām savus skolas biedrus no Brocēniem. Satikšanās bija ļoti mīļa. Visi kopā devāmies pusdienās, bet pēc tam bija sportiskas aktivitātes - volejbols, stafetes , un visbeidzot kopā ar direktoru sacentāmies basketbola soda metienos. Vakars pagāja Ermistu, kur uzstājās mūsu 9.klase ar savu priekšnesumu, ko izpildīja skolas pasākumā “Izklausies redzēts”. Bija ieradies arī Ibrahims no Brocēnu jauniešu centra un iesaistīja skolēnus deju apmācībās. Arī Igauņi bija sagatavojuši muzikālus priekšnesumus. Dienas noslēguma bija ballīte. Ceturtās dienas rītā paēdām brokastis un devāmies ekskursijā pa skolu, uzzinājām daudz interesantu faktu par skolas vēsturi. Pēc skolas apskatīšanas atvadījāmies no Kertu. Kopā ar Everitu un Igaunija skolas direktoru devāmies nākamajās aktivitātēs, arī tur jauki pavadījām laiku. Paldies Tostamā skolai par jauko uzņemšanu, bija prieks būt kopā ar šiem cilvēkiem! Informāciju sagatavoja Zita Dženifera Ziediņa un Artūrs Ezerlīcis, Brocēnu vidusskolas 11.a klases skolēni

12.05.2019

Atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma līguma slēgšana Brocēnu novadā

Brocēnu novada pašvaldība ir veikusi sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma iepirkumu novadā uz turpmākajiem septiņiem gadiem. Saskaņā ar iepirkuma rezultātiem turpmāk ar 2019.gada 1.jūniju Jūs apkalpos personu apvienība, ko veido SIA “ Eco Baltia vide ” un  SIA “ Eko Kurzeme “ , ko pārstāvēs SIA “Eko Kurzeme”. Pakalpojuma cenrādis pieejams   ŠEIT. Informējam, ka pašreizējie līgumi ir spēkā līdz šī gada 31.maijam. Pēc šī datuma personām, kuras līgumu nebūs noslēgušas, atkritumu izvešana netiks veikta, jo nebūs tiesiska pamata šādu pakalpojumu sniegt.   Līgumu iespējams noslēgt: Interneta vietnē www.ekokurzeme.lv, sadaļā “Klientu serviss” izvēloties sadaļu “Jauna līguma noslēgšana Brocēnu novadā”, spiežot uz zaļās pogas un autorizējoties ar internetbankas starpniecību. Šobrīd pakalpojums pieejams Swedbank, SEB banka un Luminor banku klientiem. Līgumu noslēgšanu elektroniski nodrošina SIA “Eco Baltia vide”.  Līgumu slēgšana Brocēnu novadā elektroniski: http://www.ekokurzeme.lv/lv/klientu-serviss/ligumu-slegsana-brocenu-novada/  Līguma formu ir iespējams lejupielādēt ŠEIT. Klātienē: Aizpildot līguma veidlapas Brocēnu novada pagasta pārvaldēs un Brocēnu novada pašvaldības Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā  no šī gada 29. aprīļa.  Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki, kuru mājām nav izvēlēts apsaimniekotājs, līgumus varēs noslēgt tikai pagastu pārvaldēs no 29. aprīļa.  Noderīga informācija Informējam, ka adresē esošie atkritumu konteineri no š. g. 1. jūnija pāries SIA “Eko Kurzeme” īpašumā, kas veiks atkritumu apsaimniekošanu norādītājā  adresē pēc līguma noslēgšanas. Tas neattiecas uz klientiem, kuriem konteiners ir savā īpašumā. Vēršam uzmanību,  ka saskaņā ar Brocēnu novada saistošajiem noteikumiem par atkritumu apsaimniekošanu, konteinera tukšošana ir jāveic ne retāk kā vienu reizi 4 nedēļās.Ja norādītājā pakalpojuma sniegšanas adresē atrodas konteineri atkritumu šķirošanai, aicinām ar mums sazināties par šo konteineru izvešanas kārtību. Aicinām pievērst uzmanību šādiem līguma punktiem: Nosacījumi par konteinera atrašanās vietu un pieejamību, konteinera saturu un papildus apjomiem;Rēķinu piegādes veids - saņemot rēķinu pa pastu, būs jāsedz pasta pakalpojumi 1.50 EUR plus PVN apmērā. Rēķinu piegāde bez maksas tiek nodrošināta izsūtot elektroniski uz e-pastu. Norādot e-pastu, informāciju saņemsiet elektroniskā veidā.  Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūgums, vērsties SIA “Eko Kurzeme” Klientu apkalpošanas centrā pa tālr. 22022418. Aktuālākā informācija par SIA “Eko Kurzeme” pieejama - mājas lapā www.ekokurzeme.lv.

10.05.2019