Jaunumi

AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē ar augšupejošu soli pārdod neizīrētus valsts dzīvokļa īpašumu: Nr.2 “Deģi 2”, Emburgā, Cieceres pagastā

AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdod neizīrētus valsts dzīvokļa īpašumu: -Nr.2 “Deģi 2”, Emburgā, Cieceres pagastā, Brocēnu novadā, kadastra Nr.84259000249. Izsoles sākumcena EUR 700.00. Izsoles solis - EUR 50.00. Nodrošinājums – EUR 70.00. Izsoles sākums – 27.03.2020., izsoles noslēgums – 27.04.2020. plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 16.04.2020. jāiemaksā nodrošinājums AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem: https://www.possessor.gov.lv/upload/uploads/132-1062_pielikums.pdf.  Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002. Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.  Saskaņot objektu apskates laiku var AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”, tālrunis uzziņām 67021300, 67021413, 67021348.

27.03.2020

Informācija par "Cieceres ezera un Dūņupes teritorijas labiekārtošana un dabas taku izveide"

Brocēnu novada pašvaldība plāno uzsākt būvdarbus, lai ierīkotu turpinājumu pastaigu takai gar Cieceres ezeru, īstenojot projektu “Cieceres ezera un Dūņupes teritorijas labiekārtošana un dabas taku izveide”. Pasūtītājs: Brocēnu novada pašvaldība Būvdarbus veic: SIA "KCE". Projektā paredzēts izbūvēt 1,5 metrus platu dabas taku no laivu ielaišanas vietas (slipa) līdz Lielcieceres/Krasta ielas krustojumam, kas būs kā loģisks turpinājums pastaigu takai no pludmales. Plānots izbūvēt nesaistītu minerālmateriālu seguma gājēju celiņu; koka tiltiņu mitrajā daļā pie Lielcieceres ielas; atpūtas platformu ar soliņiem, atkritumu urnu un velosipēdu statīvu; āra apgaismojumu visā takas garumā; gājēju pāreju pār Lielcieceres ielu takas noslēguma posmā, kas uzlabos pilsētas infrastruktūru atbilstoši mūsdienu prasībām gan vizuāli, gan funkcionāli un nodrošinās ērtu un drošu pārvietošanos gan velobraucējam, gan gājējam. UZMANĪBU!!! Informācija Brocēnu iedzīvotājiem. Lūdzam būvdarbu teritoriju (Brocēnu novada pašvaldības zemi) atbrīvot no nelikumīgi novietotajām metāla būvēm ("būdiņām") - skatīt attēlus. Parūpējieties arī par savu laivu pārvietošanu, lai izvairītos no iespējamiem bojājumiem būvdarbu laikā. Lūdzu informējiet savus radus, draugus, kaimiņus, kam varētu piederēt šīs lietas.

27.03.2020

Pāreja uz vasaras laiku notiks 29. martā

Latvijā pāreja uz vasaras laiku notiks svētdien, 29. martā, plkst.03:00 (naktī no sestdienas uz svētdienu), pulksteņa rādītājus pagriežot vienu stundu uz priekšu. Pāreja atpakaļ no vasaras laika notiks šā gada 25. oktobrī.   Tā kā Eiropas Savienības līmenī vienots redzējums par jauniem nosacījumiem attiecībā uz laika maiņu divas reizes gadā nav vēl panākts, šobrīd ir spēkā iepriekš apstiprinātā kārtība. Pāreju uz vasaras laiku un atpakaļ Latvijā nosaka 2010. gada 26. oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr.1010 “Par pāreju uz vasaras laiku”. Noteikumos minēts, ka Latvijā pāreja uz vasaras laiku notiek šādā kārtībā: marta pēdējā svētdienā plkst.03:00 atbilstoši otrās joslas laikam pulksteņa rādītājus pagriež par vienu stundu uz priekšu un attiecīgi oktobra pēdējā svētdienā plkst.04:00 – vienu stundu atpakaļ.   Savukārt, Eiropas Savienības ietvaros pāreju uz vasaras laiku nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 19. janvāra direktīva 2000/84/EK par noteikumiem attiecībā uz vasaras laiku. Direktīva nosaka vasaras laika sākumu un beigas vienoti visām Eiropas Savienības dalībvalstīm.   Vasaras laiks Latvijā pirmo reizi tika ieviests 1981. gadā. Sākot no 1997. gada, vasaras laiks ir spēkā no marta pēdējās svētdienas līdz oktobra pēdējai svētdienai. Papildu informācija par pāreju uz vasaras laiku un atpakaļ pieejama Ekonomikas ministrijas tīmekļa vietnē: https://em.gov.lv/lv/nozares_politika/vasaras_laiks/.   Kā zināms, 2018. gadā Eiropā aktualizējās jautājums par nepieciešamību pārskatīt pašreizējo pulksteņa pārregulēšanas kārtību. Tāpēc Eiropas Komisija (EK) veica Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu iedzīvotāju aptauju, kurā lielākā daļa iedzīvotāju pauda viedokli, ka pastāvošā kārtība būtu atceļama. 2018. gada 12. septembrī EK iepazīstināja ES dalībvalstis ar jaunas direktīvas projektu, rosinot pārtraukt sezonālo laika maiņu visā ES teritorijā. Tomēr, tā kā dalībvalstīm bija nepieciešams papildu laiks nacionālajām konsultācijām un savu iedzīvotāju vēlmju apzināšanai, ES līmenī vienots redzējums par jauniem nosacījumiem attiecībā uz laika maiņu divas reizes gadā nav vēl panākts. Latvijas valdība lēmusi, ka Latvija kopumā atbalsta atteikšanos no sezonālās laika maiņas.   Evita UrpenaEkonomikas ministrijasSabiedrisko attiecību nodaļas vadītājaTālrunis 67013193E-pasts: Evita.Urpena@em.gov.lv; prese@em.gov.lvWeb: www.em.gov.lv

26.03.2020

Vietnē covid19.gov.lv vienuviet būs pieejama aktuālā informācija par Covid-19

Lai iedzīvotāji varētu ērtāk rast atbildes uz jautājumiem saistībā ar Covid-19 infekcijas uzliesmojumu un tā radīto ietekmi dažādās jomās, Valsts kanceleja veido tīmekļvietni covid19.gov.lv. Šajā vietnē būs apkopota informācija no atbildīgo iestāžu mājaslapām, statistikas dati, kā arī biežāk uzdotie jautājumi un atbildes uz tiem. Pirmais darba posms pie tīmekļvietnes izstrādes tiek noslēgts 25. martā un, apmeklējot covid19.gov.lv, vienuviet redzami nozīmīgie tālruņa numuri, uz kuriem zvanīt, lai uzdotu jautājumus par slimības simptomiem, profilaksi, pieteikšanos analīzēm. Tāpat pieejami kontakti, kur gūt atbildes uz jautājumiem, kas skar patērētāju tiesību aizsardzību, izglītību, robežu šķērsošanu un citas jomas. Apkopoti arī biežāk uzdotie jautājumi un atbildes. Informācija pieejama latviešu un krievu valodā. Vietnes izstrāde turpinās, lai jau tuvākajās dienās šeit ikviens interesents varētu uzzināt nozīmīgākos valdības lēmumus, kas saistīti ar ārkārtējo situāciju valstī, detalizētu Latvijas un pasaules statistiku, iepazīties ar skaidrojošiem materiāliem, uzzināt par atbalsta iespējām. Vietnes izstrādātāji vērš uzmanību, ka COVID-19 infekcijas uzliesmojums radījis būtisku ietekmi uz visām nozarēm, tāpēc iedzīvotāji aicināti sekot līdzi aktuālajai informācijai arī atbildīgo valsts iestāžu oficiālajās mājaslapās. Atbildes uz jautājumiem, kas skar Covid-19 un tā dēļ izsludināto ārkārtējo situāciju valstī, iespējams gūt arī pa vienoto informatīvo tālruni 8345. Zvani uz šo numuru tiek pieņemti bez maksas visu diennakti; jautājumus iespējams uzdot gan latviešu, gan krievu valodā. Santa Jirgensone Komunikācijas departamenta konsultante Tālrunis: 67082922 E-pasts: santa.jirgensone@mk.gov.lv

26.03.2020

Par pašvaldības pakalpojumu pieejamību no š.g. 16.marta

Pamatojoties uz izsludināto ārkārtas situāciju valstī saistībā ar COVID-19 izplatību, no 16.marta Brocēnu novada pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs,  pašvaldības speciālisti un pagasta pārvalžu vadītāji iedzīvotājus nepieciešamības gadījumā klātienē pieņems PIRMDIENĀS no plkst. 8:00 līdz 17:00 un CETURTDIENĀS no plkst. 8:00 līdz 18:00. Par pieņemšanas laiku klātienē pirms tam sazināties ar speciālistu pa tālruni vai e-pastu. Pārējā laikā lūdzam ar speciālistiem sazināties elektroniski: Brocēnu valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs: +371 63807300 Dzimtsarakstu nodaļa: +371 63807303 Būvvalde: +371 63807601  Īpašumu pārvaldes nodaļa: +371 63807291  Nodokļu administratore: +371 63807602 E-pasts: pasts@broceni.lv Gada ienākumu deklarācijas klātienē netiks aizpildītas! Par deklarāciju aizpildīšanu konsultēties pa tālruni:  +371 63807300 Visu speciālistu kontaktinformācija pieejama pašvaldības mājaslapā: https://broceni.lv/kontakti.html  Dzimtsarakstu nodaļa informē, ka no 16.marta klātienē (pēc iepriekšēja pieraksta) veiks tikai: • bērna dzimšanas reģistrāciju (laulātos pārus lūdzam uz bērna dzimšanas reģistrāciju nākt vienam no vecākiem); • miršanas reģistrāciju.  Tālrunis: +371 63807303 vai +371 29336306  Pašvaldības policija informē, ka sadarbībā ar Valsts policiju patrulēs novada teritorijā, pārbaudot, vai iedzīvotāji nepulcējas grupās sabiedriskās vietās. Brocēnu novada pašvaldība aicina iedzīvotājus ziņot Pašvaldības policijai par neapzinīgiem pilsoņiem, kuri neievēro pieņemtos MK rīkojumus Nr.104, Nr.105 (MK noteikumi). Tālruņi: +371  28805121, +371  28805123, +371  28805127.  Izglītības nodaļa informē, ka apmeklētāju pieņems tikai galējas nepieciešamības gadījumā, iepriekš sazinoties pa tālruņiem: +371 63807307, Mob: +371 20151185. Iesniedzamos dokumentus ievietot Izglītības nodaļas kastītē Brocēnu novada pašvaldības 1. stāvā.  Iesniegumu pirmsskolas izglītības bērnu rindai lūdzam iesniegt TIKAI elektroniski (parakstītu un ieskenētu vai elektroniski parakstītu)- pasts@broceni.lv.  Iesniegums pieejams šeit!  Jaunāko informāciju skatīt Brocēnu novada pašvaldības mājas lapas sadaļā: šeit! Brocēnu novada sociālais dienests informē, ka iestāde “Sociālais dienests” no 13. marta ierobežo apmeklētāju apkalpošanu klātienē, komunikācija notiek attālināti. Aicinām iedzīvotājus izmantot iespēju nepieciešamos pakalpojumus saņemt elektroniski vai zvanot pa tālruni +371 63807296  sociālā palīdzība- Ineta Spirģe, +371 26435856 sociālais darbs: Lāsma Kalniņa +371 28317850 Kristīne Pelce +371 22012751 Inese Pērkone +371 26435856 Laika periodā no 16.03. līdz 14.04.2020. klientu iesniegumus un citu dokumentāciju pieņem 1. stāvā;konsultācijas sniedz pa telefonu vai e- pastā: soc.dienests@broceni.lvsociālais darbinieks, izvērtējot situāciju, dosies mājas apmeklējumos;pakalpojums “Aprūpe mājās” tiks nodrošināts pilnā apmērā;pabalstus izmaksā, pārskaitot uz bankas vai pasta kontu. Sociālais dienests aicina klientus ievērot savu un darbinieku drošību. Brocēnu novada bāriņtiesa informē, ka no 17. marta ierobežo apmeklētāju pieņemšanu klātienē. Saziņai ar bāriņtiesu izmantot elektroniski pieejamos pakalpojumus, interesējošos jautājumus ieteicams skaidrot attālināti. Sazināties, izmantojot e-pastu:  barintiesa@broceni.lv  vai tālruni: +371 63807299. Iesniegumus bāriņtiesai ir iespējams nosūtīt pa pastu vai izmantot pasta kastīti, kas novietota pie ieejas bāriņtiesā. Informējam, ka notariālie apliecinājumi šajā laikā tiks veikti tikai pēc iepriekšējā pieraksta pa tālruni, izvērtējot pakalpojuma steidzamības nepieciešamību. Ārkārtas situācijā sazināties pa tālruni Brocēnos +371 63807299, +371 29423289,  +371 29555943, Blīdenē +371 20285086, Gaiķos, Remtē  +371 20275457.   Brocēnu novada bibliotēkas informē, ka no 16.marta līdz 14.aprīlim visas bibliotēkas apmeklētājiem ir slēgtas.  Neskaidrību gadījumos zvanīt darba dienās pa tālruņiem: Remtes pagasta bibliotēka: +371 63846634 Brocēnu pašvaldības bibliotēka: +371 63865955 Cieceres pagasta Emburgas bibliotēka: +371 63824165 Blīdenes pagasta bibliotēka:+371 63865502 Gaiķu pagasta Satiķu bibliotēka: +371 63846336, +371 26011065 Gaiķu pagasta bibliotēka: +371 63846440 Brocēnu novada kultūras (tautas) nami informē, ka no 16. marta līdz 14. aprīlim iestādes ir slēgtas.  Publiskie pasākumi Brocēnu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā tiek pārcelti. Informācijai par konkrētiem datumiem un pasākumiem sekot līdzi Brocēnu novada mājas lapā. Neskaidrību gadījumā sazināties ar kultūras (tautas) namu vadītājiem: Brocēnu novada kultūras un izglītības centrs: +371 29339614 Gaiķu pagasta Tautas nams: +371 26638076, +371 29437578 Blīdenes kultūras nams: +371 26370815 Remtes kultūras nams: +371 29404823 SIA “Brocēnu Siltums” informē, ka klienti klātienē netiks apkalpoti līdz 2020. gada 14. aprīlim.   Lūgums sazināties pa telefonu:  Dispečere (avārijas gadījumā) – +371 29116297 Klientu apkalpošanas nodaļas vadītāja – +371 63865544 Grāmatvedība – +371 63865555 Parādu piedziņas speciālists – +371 26446628 Namu pārvaldniece – +371 28662272 – vai elektroniski, sūtot e-pastus: (http://www.brocenusiltums.lv/lapa/kontakti)  Pašvaldības atbildīgo personu tālruņi:  Brocēnu novada pašvaldības izpilddirektors Tālivaldis Bērtulsons: +371 20600022 Blīdenes pagasta pārvaldes vadītāja Ligita Berga: +371 29358799  Remtes pagasta pārvaldes vadītājs Krišjānis Valters:  +371 26338243 Gaiķu pagasta pārvaldes vadītāja Inga Dreija- Uzule:   +371 29198001 Pašvaldības policija:  +371  28805121, +371  28805123, +371  28805127, e-pasts: policija@broceni.lv Bāriņtiesa: +371 63807299, e-pasts: barintiesa@broceni.lv Sociālais dienests: +371 63807296, e-pasts: soc.dienests@broceni.lv Informācijai!  Slimību profilakses kontroles centrs:  https://arkartassituacija.gov.lv/ Tālrunis: +371 67501590, +371 67387661. (no plkst. 8:30 līdz 17:00). Konsultāciju gadījumos nezvanīt uz Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta tālruni 113, lai to lieki nenoslogotu.

26.03.2020

Covid-19 skartie uzņēmēji no šodienas var pieteikties ALTUM atbalsta programmām

Krīzes skartie uzņēmumi no šodienas, 25. marta, var pieteikties pagājušajā nedēļā valdībā apstiprinātajiem Attīstības finanšu institūcijas ALTUM jaunajiem atbalsta instrumentiem – garantijām banku kredītu brīvdienām un apgrozāmo līdzekļu aizdevumiem. Abi atbalsta instrumenti izstrādāti sadarbībā ar Ekonomikas ministriju un to īstenošanu saskaņojusi Eiropas Komisija. Garantijas banku kredītu brīvdienām ļaus  bankām atlikt pamatmaksājumu summas uz laiku līdz diviem gadiem, un apgrozāmo līdzekļu aizdevumi ar atvieglotiem nosacījumiem, kas paredzēti uzņēmējiem, kuriem būtiski samazinājies darbības apjoms.  “Mēs, ALTUM, kopīgi ar valdību un bankām esam gatavi operatīvi palīdzēt uzņēmumiem pārvarēt grūtības, kuras radušās Covid-19 negatīvās ietekmes dēļ. Kopējā abu jauno finanšu instrumentu pozitīvā ietekme uz Latvijas tautsaimniecību pārsniegs 900 miljonus eiro. Domājot par klientu ērtībām un pielāgojoties jaunajiem apstākļiem, esam izveidojuši zvanu centru, lai attālināti nodrošinātu konsultācijas par abām jaunajām ALTUM atbalsta programmām Covid-19 skartajiem uzņēmumiem. Vienlaikus uzņēmējiem joprojām ir pieejami arī visi pārējie ALTUM piedāvātie atbalsta instrumenti, tai skaitā finansējums biznesa uzsācējiem, finansējums dažāda kalibra MVU, aizdevumi lauksaimniecības zemes iegādei, Zemes fonda pakalpojumi un citi,” skaidro ALTUM valdes priekšsēdētājs Reinis Bērziņš. Kredītu garantijām paredzētais finansējums 50 miljonu eiro* apmērā ļaus bankām restrukturizēt aizdevumus par kopējo summu, kas pārsniedz 700 miljonus eiro. Tikmēr apgrozāmo līdzekļu programma aizdevumos uzņēmumiem, kuriem šā brīža krīzes apstākļos mazinājušies ikdienas darbības nodrošināšanai nepieciešamie līdzekļi,  piešķirs kopumā 200 miljonus eiro. Svarīgi: ·         Garantijas banku kredītu brīvdienām un krīzes apgrozāmie līdzekļi paredzēti tikai vīrusa Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem. ·         Lai saņemtu ALTUM atbalstu, uzņēmumam jābūt ilgtermiņā dzīvotspējīgam un jāpierāda, ka atbalsts palīdzēs pārdzīvot krīzi un sekmīgi turpināt saimniecisko darbību. ·         Par garantiju kredīta brīvdienām jāinteresējas pie savas bankas, līdzīgi arī ar apgrozāmo līdzekļu aizdevumiem – primāri par apgrozāmajiem līdzekļiem jākonsultējas ar banku. Ja banka aizdevumu nepiešķir, jāvēršas ALTUM. ·         ALTUM zvanu centrs darbosies katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 18.00, tālr. nr. 26655309, e-pasts: info@altum.lv. ·         Zvanu centrs konsultē tikai par ALTUM piedāvātajām atbalsta programmām. Par citiem atbalsta veidiem saistībā ar Covid-19 iespējams sazināties pa Valsts kancelejas sadarbībā ar Tet izveidoto vienoto diennakts tālruni 8345. Par ALTUM kredīta brīvdienu garantiju: -       Garantiju piešķirs, ja uzņēmums ir ekonomiski dzīvotspējīgs, kā arī kredītiestāde ir apliecinājusi, ka likviditātes atbalsts ir nepieciešams Covid-19 ietekmes rezultātā. -       Finansējums pieejams MVU, kā arī lieliem komersantiem, tai skaitā lauksaimniecības un zivsaimniecības nozarēs. -       Tā segs līdz 50 % no finanšu pakalpojuma summas (atlikuma garantijas piešķiršanas brīdī). -       Maksimālais termiņš – investīciju aizdevumiem un līzingam – 6 gadi; apgrozāmiem līdzekļiem - 3 gadi. -       Finanšu pakalpojuma summa, ko sedz garantija, nepārsniedz 25% no saimnieciskā darbības veicēja 2019.gada kopējā apgrozījuma, bet maksimālā garantijas summa nepārsniedz 5 miljoniem eiro. -       Garantija tiks sniegta par jauniem vai esošiem apgrozāmo līdzekļu aizdevumiem, ja kredītiestāde pagarinās līgumu darbības termiņu, kā arī par esošiem investīciju aizdevumiem un finanšu līzingu, ja kredītiestāde atliks pamatsummas maksājumus līdz diviem gadiem un, ja nepieciešams pagarinās finanšu pakalpojumu līguma darbības termiņu. -       Garantija paredzēta visām uzņēmējdarbības nozarēm, vienlaikus ievērojot noteiktos valsts atbalsta nozaru ierobežojumus (piemēram, azartspēles, finanšu starpniecība, ieroču tirdzniecība u.c.) -       Garantijas tiks sniegtas līdz 2020. gada 31.decembrim Par ALTUM aizdevumu apgrozāmajiem līdzekļiem: -  Aizdevumu piešķirs, ja uzņēmums ir ekonomiski dzīvotspējīgs, kā arī uzņēmums var pierādīt, ka  atbalsts ir nepieciešams Covid-19 ietekmes dēļ, kā arī to, ka papildu finansējums palīdzēs atgūties un sekmīgi turpināt saimniecisko darbību. - Finansējums pieejams MVU, kā arī lieliem komersantiem, tai skaitā lauksaimniecības un zivsaimniecības nozarēs. -          Aizdevuma summa ir līdz 1 miljonam eiro, bet ne vairāk kā 1) 25% no saimnieciskā darbības veicēja 2019.gada kopējā apgrozījuma, vai 2) divkāršs uzņēmuma izmaksātais kopējais atalgojuma apjoms (t.sk. sociālās iemaksas) 2019. gadā,  vai 3) pamatots nepieciešamais likviditātes apjoms darbības nodrošināšanai turpmākiem 12 mēnešiem. -   Aizdevuma termiņš ir līdz 3 gadiem, aizdevuma atmaksas uzsākšanu var atlikt līdz 12 mēnešiem. -  Aizdevumam ir būtiski samazinātas nodrošinājuma prasības, ņemot vērā uzņēmuma aktīvus, kā arī samazināta % likme. -   Aizdevumi tiks izsniegti līdz 2020. gada 31.decembrim. Pieteikumus valsts atbalsta programmu finansējuma saņemšanai un nepieciešamos dokumentus klienti varēs iesniegt tikai elektroniski portālā mans.altum.lv. Konsultācijas pieejamas pa tālruni 26655309, zvanot darba dienās no plkst. 9.00-18.00. Aktuālā informācija par visiem ALTUM piedāvātajiem finanšu instrumentiem un īstenotajām atbalsta programmām ir aplūkojama gan ALTUM interneta vietnē www.altum.lv, gan ALTUM sociālo tīklu kontos: Facebook, Twitter, LinkedIn un YouTube.  Papildu informācijai: Sandra Eglīte ALTUM sabiedrisko attiecību speciāliste T: 26577810 sandra.eglite@altum.lv   Par ALTUM Attīstības finanšu institūcija ALTUM ir Latvijas valstij piederoša kapitālsabiedrība, kas ar valsts atbalsta finanšu instrumentu palīdzību sniedz atbalstu noteiktām mērķa grupām finanšu instrumentu veidā (aizdevumi, garantijas, ieguldījumi riska kapitāla fondos u.c.), konkrētu programmu ietvaros papildinot to arī ar nefinanšu atbalstu (konsultācijas, mentorings), kā arī realizējot citas valsts deleģētas funkcijas. 2017. gada jūnijā ALTUM saņēma starptautiskās kredītreitingu kompānijas Moody’s ilgtermiņa kredītreitingu Baa1 valsts kapitālsabiedrībai, kas apliecina ALTUM stabilo finanšu situāciju. Savukārt 2017. gada 24. oktobrī ALTUM obligācijas tika iekļautas regulētajā tirgū - biržas Nasdaq Riga Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā. ALTUM saņēma Nasdaq Baltic Awards 2019 balvu nominācijā “Biržas gada notikums Latvijā”.

25.03.2020