Jaunumi

Brocēnu novada pašvaldības līdzfinansēto projektu konkursa 1.kārtas rezultāti

Brocēnu novada pašvaldība apstiprinājusi līdzfinansējumu 7 iniciatīvas projektiem, 3 sporta pasākumu projektiem un 2 bērnu un jauniešu nometņu projektiem. ATBALSTS BROCĒNU NOVADA IEDZĪVOTĀJU INICIATĪVĀM 1. Biedrība “Brocēnu vidusskolas skolēnu parlaments”, projekts “Brocēnu novada skolēns- prasmīgs un zinošs velobraucējs”, līguma summa 714,00 euro; 2. Biedrība “CSK Kurzemnieks”, projekts “Brocēnu novada Stiprās rokas”, līguma summa 1000,00 euro; 3. Biedrība “EB FITNESS”, projekts “Rīta vingrošana Brocēnu pludmalē”, līguma summa 452,61 euro; 4. Biedrība “Brocēnu hokeja klubs”, projekts “Brocēnu hokeja vēstures zelta mirkļi”, līguma summa 862,00 euro; 5. Biedrība “Laikavots”, projekts “Veloceliņa izveide Blīdenes pagastā”, līguma summa 1000,00 euro; 6. Biedrība “LAIKSNE”, projekts “Brocēnu novada sieviešu kora “LAIKSNE” vizuālā tēla veidošana 2.kārta”, līguma summa 1000,00 euro; 7. Biedrība “Vīru koris BROCĒNI”, projekts “Grāmata “Zīlītes Brocēnos””, līguma summa 394,00 euro. ATBALSTS BROCĒNU NOVADA BĒRNU UN JAUNIEŠU NOMETNĒM 1. Biedrība “CSK Kurzemnieks”, projekts “Grieķu- romiešu cīņas vasaras nometne bērniem un jauniešiem Remtē”, līguma summa 1500,00 euro; 2. Ģimeņu biedrība “Ligzda”, projekts “Dienas nometne “Sprīdītis Latvijas tradīciju izzinātājs” bērniem vecumā no 6-10 gadiem”, līguma summa 1500,00 euro. ATBALSTS BROCĒNU NOVADA SPORTA PASĀKUMIEM 1. Biedrība “AKVA VITAMĪNS”, projekts “Atklātā ūdens peldēšanas sacensības CIECERNIEKS”, līguma summa 1589,15 euro; 2. Biedrība “CSK Kurzemnieks”, projekts “Pludmales cīņas Brocēnos”, līguma summa 930,00 euro; 3. Biedrība “Mx Kuba”, projekts “Latvijas Reģiona kauss- Kurzemes GP”, līguma summa 2426,59 euro.   Informāciju sagatavoja: Ginta Andersone Brocēnu novada pašvaldības projektu vadītāja ginta.andersone@broceni.lv Tālrunis: +371 25737360, +371 63807306

08.05.2017

Gaidāmas jaunas metodes darbā ar jauniešiem pašvaldībās

Brocēnu novada pašvaldības jaunatnes lietu speciāliste Aneta Rulle  03. maijā piedalījās konferencē "Jaunas metodes darbā ar jaunatni pašvaldībās". Pēdējo gadu laikā pašvaldību darbā ar jauniešiem ir notikušas ievērojamas izmaiņas. Latvijā pašvaldībās ir izveidoti jau 148 jauniešu centri, tiem piesaistot jaunus un zinošus speciālistus, taču ir jāsper nākamie soļi, lai darbs ar jauniešiem pašvaldībās kļūtu kvalitatīvāks un stratēģiskāks. Kā to panākt, – par šo jautājumu tika diskutēts Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras organizētajā konferencē “Jaunas metodes darbā ar jaunatni pašvaldībās”, kas norisinājās šā gada 3. maijā. “Jauniešiem ir jāiesaistās un jāīsteno savas idejas, jo tieši jaunieši ir tie, kuri veic pozitīvas pārmaiņas Eiropā. Jo vairāk jaunieši iesaistīsies, jo vairāk pārmaiņu varam sagaidīt un būt gandarīti par to, ka dzīvojam vienotā Eiropā. Tajā pašā laikā zinām, ka iesaistīt jauniešus un pamudināt viņus līdzdarboties nav no vieglākajiem uzdevumiem, taču šajā ziņā liela loma jāuzņemas pašvaldībām,” komentē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras direktore Daina Sproģe. Identificējot izplatītākās problēmas pašvaldību darbā ar jauniešiem, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas vadītāja Vladislava Šķēle atzīmē, ka vienas no biežākajām problēmām pašvaldībās ir vietas un finanšu trūkums, kas ietekmē gan darbinieku algas, gan vietējo iniciatīvu un projektu finansēšanu. Tāpat arī zināms izaicinājums ir darbinieku apmācīšana, jo lielai daļai jaunatnes darbinieku joprojām trūkst kompetences un zināšanu, lai strādātu ar jauniešiem. Viens no šiem iemesliem ir jaunatnes speciālistu mainība – šogad pašvaldībās nomainījušies 32% darbinieku. Lai uzlabotu pašvaldību darbu ar jauniešiem, 2017. gadā Jaunatnes starptautisko programmas aģentūra nolēmusi likt lielāku uzsvaru uz sistemātisku un ilgtermiņa darbības plānošanu, izveidojot projektu “Jaunatnes darba kvalitātes celšana savā pašvaldībā”. Jaunā projekta ietvaros Saulkrastu, Brocēnu, Auces, Kocēnu, Limbažu, Valmieras un Dagdas pašvaldībām tiks sniegts individuāls atbalsts, lai izveidotu kvalitatīvu stratēģiju turpmākam darbam ar jaunatni. Taču uz konsultācijām un īpašām apmācībām par to, kā veiksmīgāk strādāt ar jauniešiem, tiek laipni aicināti pieteikties arī citu pašvaldību speciālisti. Šajā konferencē, kuru apmeklēja aptuveni 80 pašvaldību pārstāvji, piedalījās eksperti no Somijas, Austrijas un Lietuvas, kā arī pārstāvji no Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras, Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā, Latvijas Pašvaldību savienības un lielākajām Latvijas biedrībām.     Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra darbojas kopš 1999. gada. Tā ir izglītības un zinātnes ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir veicināt jauniešu aktivitāti un mobilitāti, līdzdalību jaunatnes brīvprātīgajā darbā, neformālās izglītības un jaunatnes informācijas programmās un projektos, kā arī veicināt jauniešu neformālo izglītību saistībā ar mūžizglītību. Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra administrē dažādas starptautiskas un nacionālas programmas: “Erasmus+: Jaunatne darbībā”; Annas Lindes fondu, Eiropas Komisijas informācijas tīklu jauniešiem “Eurodesk”, Latvijas–Šveices sadarbības programmu, eTwinning, Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmu, Jauniešu garantijas projektu “PROTI un DARI!”.   Papildus informācija: Marita Kroiča Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Komunikācijas daļas vadītāja Tālr.nr. 67356257 e-pasts: marita.kroica@jaunatne.gov.lv Zane Ieviņa P.R.A.E. Sabiedriskās attiecības Projektu vadītāja Tālr.nr. 28714968 e-pasts: zane.ievina@prae.lv 

08.05.2017