Jaunumi

Izdota bezmaksas darba aizsardzības rokasgrāmata uzņēmējiem

Latvijas Darba devēju konfederācija oktobrī ir atjaunojusi informatīvu materiālu esošajiem un jaunajiem komersantiem „Darba aizsardzību uzņēmumā. Palīgs jaunajiem komersantiem”. Šis ir pēdējais 2010.gadā izdotā materiāla atjaunotais metiens. Tas bez maksas ir pieejams visiem uzņēmējiem Uzņēmumu reģistra, Nodarbinātības valsts aģentūras, Valsts ieņēmumu dienesta un Valsts darba inspekcijas reģionālajās nodaļās, biznesa inkubatoros un LDDK reģionālajās filiālēs. Materiāls pieejams arī elektroniski www.lddk.lv/da  Rokasgrāmata ietver aktualizētu un papildinātu informāciju par darba aizsardzību, tās reglamentējošiem normatīvajiem aktiem 17 uzņēmējdarbības nozarēs, kā arī par iespējamajiem darba vides riskiem, to novērtēšanu un novēršanu. Materiāls ir izdots 12 000 eksemplāros. Šīs ir pēdējais atjaunotā materiāla metiens.  Līga Menģelsone, Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore: „Nelaimes gadījumi darba vietās visbiežāk notiek mazajos un vidējos uzņēmumos, kuros vadītājiem ne vienmēr ir pietiekošās zināšanas un laiks, lai pievērstu pietiekoši lielu uzmanību darba drošībai. Mūsu mērķis, radot šo informatīvo materiālu, bija izskaidrot darba drošības normatīvo aktu piemērošanas nozīmi un procesu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem laikā, kad jaunais uzņēmējs sāk veidot drošu darba vidi sev un saviem darbiniekiem.”  Ieva Celmiņa, materiāla autoru grupas vadītāja, SIA „DDV” darba aizsardzības konsultante: „Šī materiāla tapšana bija izaicinājums un pagodinājums mums kā autoriem. Ceram, ka mums ir izdevies padarīt saprotamākas darba aizsardzības prasības un darba aizsardzības sistēmas nozīmi jaunajiem uzņēmējiem un ceram, ka izpratne par to palīdzēs samazināt nelaimes gadījumu skaitu darba vietās.”  „Darba aizsardzību uzņēmumā. Palīgs jaunajiem komersantiem” ir bezmaksas materiāls, kas pieejams gan elektroniskā, gan drukātā formātā. Gadījumos, kad tuvumā nav pieejama izplatīšanas vieta, to var pasūtīt pa pastu nosūtot pieprasījumu uz e-pastu info@comperio.lv. Vairāk informācijas par materiālu „Darba aizsardzība uzņēmumā. Palīgs jaunajiem komersantiem”, tā izplatīšanas vietām un pasūtīšanu var atrast LDDK mājas lapā www.lddk.lv vai SIA „Comperio” mājas lapā www.comperio.lv .

14.10.2013

Radošā un sporta diena Brocēnos

Jaunieši saliedē un iekustina kopienas sabiedrību? Jā, Brocēnos tā noteik!  Iesaistoties Izglītības attīstības centra (IAC) īstenotajā projektā “Skolu kā pilsoniskās sabiedrības resursu attīstība” 2012. gada pavasarī vairākas pārmaiņu skolas, tai skaitā arī Brocēnu vidusskola apguva darbības projekta “piedalies un ietekmē!” (Pilsonis) metodiku, kas ir vienkārša, saprotama un efektīva metode, kā paskatīties uz skolā un kopienā notiekošo redzīgākām acīm, atrast risinājumus, ja nepieciešami uzlabojumi vai jaunievedumi. Šī metode nepalika „ielikta noputējušā plauktiņā”, taču ar tās palīdzību tika apmācīti Brocēnu vidusskolas jaunieši, kuri izstrādāja savas idejas un iniciatīvas 5 projektos. Diviem no šiem projektiem : Kristīnes Sproģes, Ineses Šerpas un Evitas Šerpas projektam Sporta diena „Brocēni kustībā ”, kā arī Paulas Laurinovičas, Ilzes Svarenas izstrādātais projekts : radošā diena „Radi pats un dod citiem” tika atrasts finansējums „Atvērtās sabiedrības fondu Izglītības atbalsta programmā” un tie tika iekļauti projekta „Kā apvienot indivīda vajadzības un kopienas labsajūtas pieaugumu: atbalsts vietējo nevalstisko organizāciju lomas spēcināšanai ” apakšprojektā „BROCĒNOS: VIENS – OTRAM ”. Abi jauniešu izlolotie projekti tika veiksmīgi realizēti pašu jauniešu vadībā, papildus šī projekta realizēšanai tika piesaistīti vēl 35 Brocēnu novada jaunieši un Brocēnu novada jauniešu brīvprātīgā darba grupa: „Es savam novadam” . Abu šo projektu ieguvums ir ne tikai jauniešu pieredze projektu rakstīšanā, koordinēšanā un realizēšanā, bet arī visas Brocēnu novada kopienas ieguvums : radošās dienas apmeklējums bija tik liels, ka dažām no darbnīcām nācās papildus gādāt materiālus jau pēc pāris stundām...Radošums un sports ar šī projekta realizēšanas laikā ir aizsācis Brocēnos divas jaukas tradīcijas, kuras turpmāk plānots ieviest katru vasaras nogali. Radošajā dienā radītā gaisotne joprojām atbalsojas Brocēnos, jo viss darbnīcās saražotais, nonāca kādai konkrētai sabiedrības daļai: labo vārdu vēstules nonāca Remtes sociālā aprūpes centra vientuļajiem un vecajiem cilvēkiem, sveču lukturi, apgleznotie akmeņi un uzrakstītās idejas Pasta ēkas skvēra rekonstrukcijai 27. septembra pasākumā „Kafija ar politiķiem” nonāca kā dāvanas no kopienas sabiedrības Brocēnu novada pašvaldības domei, , kā arī ērmīgā paskata velosipēds „Džonis”, kuram vārdu deva jaunieši, pašlaik ceļo pa Brocēnu novada izglītības iestādēm un 7 atkritumu kastes ir nonākušas Brocēnu pilsētas pludmalē, kur tās bija ļoti nepieciešamas un vajadzīgas. Šie abi pasākumi ir lauzuši milzum daudz stereotipu un aizspriedumu par jauniešiem Brocēnos, ir veicinājusi sabiedrības un kopienas pašnovērtējumu par savu dzīvesvietu, radījusi jēgpilnu pasākumu ieviešanu Brocēnos, kā arī nenoliedzami stiprinājusi vietējās sabiedrības saliedētību, patriotismu, empātiju vienam pret otru un pozitīvas gaisotnes radīšanu pilsētā un visā novadā. Materiālu sagatavoja:Kristīne LieldaudzieteBrocēnu novada pašvaldībasJaunatnes lietu koordinatoreĢimeņu biedrības „Ligzda” vadītājaProjekta „BROCĒNOS:VIENS-OTRAM” koordinatoree-pasta adrese : lieldaudziete@tvnet.lvTālr.nr.: 26377580

03.10.2012