Jaunumi

NVA tīmekļvietnē izveidota sadaļa ”Ja vēlies atgriezties Latvijā”

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) tīmekļvietnes (www.nva.gov.lv) galvenajā lapā ir izveidota sadaļa ”Ja vēlies atgriezties Latvijā” , kurā ir apkopota noderīga informācija tiem Latvijas valsts piederīgajiem, kas dzīvo un strādā ārvalstīs, bet plāno vai apsver iespējas atgriezties Latvijā. NVA direktora vietniece Kristīne Stašāne: “Pirms pieņemt lēmumu atgriezties Latvijā, cilvēkiem ir jāzina, kas viņus sagaida - kāda situācija ir darba tirgū, kā viņi var realizēt savas profesionālās zināšanas un prasmes, kādas vakances un algas piedāvā darba devēji, kādi ir dzīves un sadzīves apstākļi. Aicināt atgriezties Latvijā ir liela atbildība - lai cilvēki atgrieztos, viņiem ir jābūt pārliecībai par savu nākotni dzimtenē. Latvijas valsts piederīgie, kuri dzīvo un strādā ārzemēs, vienmēr ir bijuši NVA uzmanības lokā. Mūsu mērķis - informēt tautiešus ārvalstīs, lai viņi būtu zinoši par situāciju nodarbinātības jomā. Tāpat nozīmīga loma ir citu valsts institūciju, pašvaldību, NVO, diasporu organizāciju, uzņēmējdarbības sektora un sabiedrības kopumā atbalstam. Sadarbojoties ar citām mūsu valsts institūcijām, pašvaldībām, darba devējiem, vēstniecībām un latviešu kopienām Apvienotajā Karalistē, Īrijā, Zviedrijā un citās valstīs, esam rīkojuši un rīkosim arī turpmāk īpašus informatīvos pasākumus, lai Latvijas valsts piederīgos ārvalstīs klātienē informētu par situāciju un pieprasījumu Latvijas darba tirgū, iespējām un valsts atbalstu tiem, kas vēlas atgriezties un strādāt Latvijā. Taču ir ļoti svarīgi, lai noderīgā informācija par valsts atbalstu būtu pieejama jebkurā diennakts laikā un jebkurā pasaules valstī, tāpēc nolēmām šādu informāciju apkopot un ievietot vienuviet, izveidojot NVA mājaslapā īpašu sadaļu ar vairākām apakšsadaļām.”  Jaunajā NVA tīmekļvietnes sadaļā ”Ja vēlies atgriezties Latvijā” tiek piedāvāta informācija par NVA un EURES* atbalstu remigrācijas jautājumos, NVA EURES konsultantu darba laikiem un kontaktiem, NVA e-pakalpojumiem, NVA reģistrētajām vakancēm, NVA CV un vakanču portāla iespējām, šeit ir atrodami vairāki bukleti un informatīvie materiāli, tostarp par valsts sociālās apdrošināšanas pakalpojumiem un pieejamo valsts atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai, noskatāma video instrukcija “Kā pieteikties vakancei NVA CV un vakanču portālā”, izlasāmas atbildes uz visbiežāk uzdotajiem jautājumiem EURES konsultantiem, ievietotas saites uz citu noderīgu Latvijas institūciju un organizāciju tīmekļvietnēm. *EURES – Eiropas nodarbinātības dienestu tīkls, kas ietver Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu nodarbinātības dienestus, kā arī Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstis Lihtenšteinu, Islandi, Norvēģiju un Šveici.

15.01.2019

Projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

Brocēnu novada pašvaldībā turpinās aktivitātes projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros. Projektu realizē Izglītības kvalitātes valsts dienests un Brocēnu novada pašvaldība ir sadarbības partneris.   Projekta mērķis ir – novērst iespējamu priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus pasākumus. Galvenās plānotās aktivitātes – individuālo plānu izstrāde un realizācija izglītojamajiem, atbalsts NVO jauniešu iniciatīvas projektiem un pasākumi pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei.   No 2018.gada oktobra projektā iesaistītas visas Brocēnu novada skolas. Šī mācību gada 1.semestrī tika realizēti 39 individuālie plāni izglītojamajiem, kuru ietvaros skolēni saņēma individuālas konsultācijas galvenokārt matemātikā un angļu valodā, bet, pēc nepieciešamības arī citos mācību priekšmetos, kā arī logopēda, pedagoga un psihologa konsultācijas.  Janvārī ir uzsākta jaunu individuālo plānu izstrāde. Projekts turpināsies līdz 2022.gada 31.decembrim un projekta kopējais finansējums ir atkarīgs no projektā iesaistīto izglītojamo skaita.  Eiropas Savienības struktūrfondu  projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (Nr.8.3.4.0/16/I/001)  norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus”  ietvaros.  Informāciju sagatavojusi projektu speciāliste Rudīte Muraševa

14.01.2019

Latvijas Zemnieku savienība ir pret mehānisku pašvaldību skaita samazināšanu

Trešdien, 9. janvārī, notika Latvijas Zemnieku savienības (LZS) valdes sēde, kurā tika skatīts jautājums par administratīvi teritoriālo reformu, kura, veidojot Krišjāņa Kariņa valdību, ir izvirzīta kā viena no prioritātēm. Par atbildīgo ministru izraudzītais Juris Pūce ir publiski paudis apņemšanos samazināt pašvaldību skaitu vismaz uz pusi. “Mehāniska pašvaldību skaita samazināšana nedrīkst būt pašmērķis un tā nav nekāda reforma. Prakse “griezt”, “samazināt” bez funkcionāla izvērtējuma noved pie sekām, ka iedzīvotājam netiek sniegts kvalitatīvs pakalpojums, vai tas netiek sniegts vispār,” norāda LZS priekšsēdētājs Augusts Brigmanis LZS valdes locekļi ir vienisprātis, ka jebkurai Administratīvi teritoriālā reformai ir jābalstās uz daudzpusīgu ekonomisku analīzi, iedzīvotāju viedokļa uzklausīšanu un tikai ar pavēļu došanu no augšas un mehānisku pieeju reformas īstenošanā, tā ir lemta neveiksmei un iedzīvotāju dzīves līmeņa pasliktināšanai reģionos. Pašvaldības savas funkcijas īsteno savu iedzīvotāju labā, uz vietas vislabāk redzot, kādi pakalpojumi iedzīvotājiem ir nepieciešami. Pēc pēdējām sabiedrības aptaujām ir skaidri redzams, ka uzticība pašvaldībām ir ļoti augsta, tāpēc šādi paziņojumi nav atbalstāmi. Informāciju sagatavoja: LZS birojs tālr.: 67323628 e-pasts: info@lzs.lv

11.01.2019