Jaunumi

Metodiskā diena “Vērtības starpdisciplinārās stundās”

24. oktobrī Saldus vidusskolā notika Brocēnu un Saldus skolotāju metodiskā diena, kurā savā pieredzē dalījās abu novadu skolotāji. Mūsu novadu pārstāvēja Brocēnu vidusskolas un PII ‘’Mūsmājas” skolotājas, kas savu pieredzi prezentēja 5 darbnīcās. Bija iespēja iepazīties ar praktiskiem piemēriem no starpdisciplinārām nodarbībām un ārpusstundu aktivitātēm, kā arī praktiski darboties ar problēmuzdevumiem, saņemt starpdisciplināro stundu izdales materiālus. Skolotāji tika iepazīstināti ar stundu plāniem un skolēnu veikumu. Pieredzes darbnīcu “Funkcionālo sakarību grafisks attēlojums” vadīja Marika Ulmane, Vita Banzena un Margita Skrastiņa. Darbnīcā skolotājas iepazīstināja, kā attīstīt prasmi strādāt ar dažāda veida un satura problēmuzdevumiem, uztvert galveno domu, salīdzināt kopīgo un atšķirīgo, rosinot interesi par matemātiku, dabaszinībām un informātiku. Starpdisciplinārajā stundā par emociju lomu sākumskolas skolēnu ikdienā skolotājas Viviāna Grīnberga un Zaiga Serebrjakova dažādu emociju aspektus apskatīja humanitāro, sociālo un mākslas mācību priekšmetu kontekstā, dalībnieki varēja iepazīties, kā rosināt skolēnos izpratni par emocijām savstarpējās komunikācijas uzlabošanā. Darbnīcā “Starpdisciplinaritāte mācību un audzināšanas procesā” Laura Miķelsone un Daiga Barančane iepazīstināja ar starpdisciplināras stundas pamatprincipiem, kā arī parādīja praktiskus piemērus no savām stundām un ārpusstundu nodarbībām. Pieredzes darbnīcā “Veselīgs uzturs” PII “Mūsmājas” skolotājas Ieva Ostrovska un Evita Dešina dalībniekiem deva iespēju redzēt, kā bērni risina problēmu par veselīgu uzturu, plāno darbības un nonāk līdz risinājumam. Darbnīcā “Jūtas un prāts” Ļena Zvaigzne un Mairita Neilande iepazīstināja ar stundām, kurās savijas literatūra, valodas, matemātika, ekonomika un dabaszinību mācību priekšmeti. Sadarbība, organizējot starpdisciplināras stundas, mūsu novada skolās jau aktualizēta otro gadu, tādēļ metodiskajā dienā skolotāju veikums radīja interesi un tika augsti novērtēts. Informāciju sagatavoja Izglītības nodaļa

19.11.2019

Latvijas Republikas dzimšanas dienas svinīgais pasākums

18. novembrī Brocēnu novada kultūras un izglītības centrā svinējām Latvijas Republikas proklamēšanas 101. gadadienu. Kā dāvana novada iedzīvotājiem bija īsfilma par Brocēnu novadu, par mūsu ikdienu un to, cik mēs daudz darām un ražīgu veidojam savu ikdienu. Īsfilma ir stāsts par mūsu - ūdensrožu dzīvi Brocēnu novadā, tādēļ pasākumā sveicām Brocēnu novada jaunos ūdensrožu stāstus, tie ir stāsti, kuri mūsu novadam pievienojušies pavisam nesen, bet ar savu aktivitāti jau ir plaši pamanīti, jo Brocēnu novada baltā ūdensrozes ir talanta, radošuma un darbīguma simbols. Brocēnu novada pašvaldības apbalvojumus saņēma: A/S “Virši – A” (Brocēnu pilsēta)SCHWENK Latvija (Brocēnu pilsēta)Bistro “Ūdensrozes stāsts” (Brocēnu pilsēta)SIA “Karlsberg” (Brocēnu pilsēta)Biedrība “Brocēnu un Saldus jātnieku klubs” (Brocēnu pilsēta)SIA “BER food” (Brocēnu pilsēta)SIA “ZEZER” (Brocēnu pilsēta)Saimniecība "GRANTSKALNI" (Gaiķu pagasts)Lauku sēta “Taciņa” (Remtes pagasts) Mini ZOO “Silavas” (Remtes pagasts)Veikals “Mazais” (Blīdenes pagasts)Veikals “Lats” (Blīdenes pagasts) Arī šogad Valsts svētku pasākumā tika pasniegta laikraksta “Saldus Zeme” balva. Šogad balvu nominācijā “Sabiedrības dzirkstele” saņēma Brocēnu iedzīvotājs Ojārs Druvaskalns. Ar muzikāliem priekšnesumiem pasākuma dalībniekus priecēja Uldis Marhilēvičs, Aija Andrejeva, Ivo Fomins un pavadošā grupa. Jūs, mūsu iedzīvotāji ar saviem stāstiem veidojat mūsu kopīgo - Brocēnu novada stāstu. Mēs ar Jums lepojamies! Foto: Andrejs Sergejevs Vairāk foto: Galerija

19.11.2019

RAIBAIS OKTOBRIS GAIĶU PAMATSKOLĀ

Atskatoties uz oktobrī notikušajiem pasākumiem, tad tie ir bijuši tik dažādi un raibi. Mēnesis iesākās ar Skolotāju dienu, kad 9. klase, iejutušies skolotāju lomās, gatavoja pārsteigumus kopā ar pārējo klašu skolēniem, lai apsveiktu mūsu skolas skolotājus. Tad klāt 10. oktobris, kad tiek izgaršota ne tikai auzu pārslu putra Vislatvijas Putras dienā, bet arī katras klases gatavotie veselīgie kārumi. Kārumu gatavošana notika ESF projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/086 “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Brocēnu novadā” ietvaros. Skolēni paši gatavoja saldējumu, kokteili, augļu salātus, tortiljas maizītes, spieda dārzeņu sulu un cepa cepumus. Skaistā oktobra dienā, baudot sauli, iesaistoties Labo darbu nedēļas akcijā kā jau katru gadu, skolēni centās palīdzēt skolas dārzniecei savākt zeltainās lapas  skolas skvērā. Toties 18. oktobris bija ceļojumu diena visai skolai. Uz Botānisko dārzu Rīgā un kino devās 1.-5.kl. skolēni, bet 8.-9. klase apmeklēja Liepājā Karostas cietumu un apceļo Karostu, lai iepazītos ar tās Ziemeļu fortiem un Liepājas Svētā Nikolaja pareizticīgo Jūras katedrāli. Pēc brīvlaika turpinām gaidīt skolas jubileju. Atkal ir iespējas ikvienam piedalīties konkursa 2.kārtā  “Manai skolai-100”.  Šajā konkursā var piedalīties ikviens, kurš vēlas. Konkursa jautājumi  atrodami www.gaikuskola.lv un www.facebook.com (Gaiķu pamatskola). 30. oktobrī 8.-9. klases skolēni piedalījās "Latvijas skolas somas"  programmas aktivitātē un Brocēnu KIC noskatījās teātra izrādi "Viņš ir pliks", bet paši mazākie skolā- Spilvenu Fejas koncertu. Gatavojoties Gaiķu skolas salidojumam, skolas bibliotēkā top Gaiķu pamatskolas absolventu dzimtu pēctecības stends par visiem skolas absolventiem, bet “Gaiķu novadpētniecības krātuvi” 24. oktobrī apciemoja raidījuma cikla "Ceļojums pagātnē"  veidotāji. Mēs gribētu palepoties arī ar mūsu skolas 4. klases skolēnu Valteru  Stepiņu, kurš ne tikai apmeklē nodarbības, bet arī regulāri piedalās sacensībās kā Saldus džudo kluba dalībnieks. Brīvlaikā 26.oktobrī Daugavpilī norisinājās starptautiskais džudo turnīrs DINABURGA KAUSS 2019  Šajās sacensībās piedalījās kopskaitā 297 sportisti no Latvijas, Krievijas, Baltkrievijas, Lietuvas, Igaunijas. Mūsu Valters ieguva 3. vietu vecuma grupā U-11, -40 kg. Apsveicam! Foto: Gaiķu pamatskolas skolēns Valters Stepiņš 3. vietas ieguvējs (otrais no labās puses) Inese Gulbe-Rodionova, direktores vietniece    

19.11.2019