Jaunumi

Brocēnu novada pašvaldība izsludina BROCĒNU NOVADA PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒTO INICIATĪVAS PROJEKTU konkursa 2019.gada 2.kārtu

Brocēnu novada pašvaldības līdzfinansēto iniciatīvas projektu mērķis ir uzlabot dzīves vides kvalitāti Brocēnu novadā, veicināt novada iedzīvotāju iniciatīvu un atbildību par savu dzīves vidi, finansiāli atbalstīt reliģisko organizāciju, biedrību un nodibinājumu sabiedriska labuma aktivitātes, paredzot iedzīvotāju iesaistīšanos un līdzdalību sabiedriski nozīmīgu un inovatīvu projektu īstenošanā, kā arī veicināt  Brocēnu novada tēla popularizēšanu. ·      • 2.kārtas prioritāte - publiski pieejamu telpu un āra teritoriju iedzīvināšana ar sabiedriskām aktivitātēm un pasākumiem ·        • Projektu īstenošanas laiks - 12 mēneši ·        • Iesniedzējs - biedrība, nodibinājums, reliģiska organizācija ·    • Projekta īstenošanas vieta - Brocēnu novada administratīvā teritorija ·     • Pieejamais finansējums EUR 8224,64 (vienam projektam ne vairāk kā EUR 1000) ·   • Pieteikumu iesniegšanas termiņš: no 1. augusta līdz 2.septembrim (pasta zīmogs) vai 2. septembris plkst. 17:00 (iesniedzot personīgi) vai 2. septembris plkst. 23:59 (drošs elektroniskais paraksts) Brocēnu novada pašvaldības līdzfinansēto iniciatīvas projektu izstrādes, vērtēšanas un īstenošanas nolikums (.pdf); Iesniegums dalībai projektu konkursā (.docx); Pieteikuma veidlapa (.docx); Budžeta izmaksu veidlapa (.xls); Atskaites veidlapa (.docx); Kontaktpersona - Brocēnu novada pašvaldības projektu vadītāja Solvita Upmane e-pasts: sovita.upmane@broceni.lv mob. +371 63807306

18.07.2019

LPS iestājas par iedzīvotāju tiesībām uz dažādiem saziņas veidiem ar VID

Vakar, 11. jūlijā, Valsts sekretāru sanāksmē (VSS), izskatot likumprojektu “Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām””, atbalstu guva vairāki Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) iesniegtie priekšlikumi. LPS ierosinājumi vērsti uz to iedzīvotāju pasargāšanu, kas ikdienā neizmanto elektronisko saziņu ar Valsts ieņēmumu dienestu (VID), bet tādēļ, paši to nezinot, var nonākt sodāmo lomā. Savā atzinumā LPS norādīja, ka atbalsta valsts pārvaldes procesu elektronizāciju, atbalsta arī iedzīvotāju motivēšanu sazināties ar publisko pārvaldi un Valsts ieņēmumu dienestu elektroniski, tomēr vērsa uzmanību uz vairākām problēmām, kuras likumprojekts nerisina. LPS uzskata, ka iedzīvotājiem, kuri nav saimnieciskās darbības veicēji un kuriem nav katru mēnesi vai katru ceturksni jāiesniedz deklarācijas VID elektroniskās deklarēšanās sistēmā, nedrīkst uzlikt par pienākumu saziņai ar VID izmantot tikai EDS. Valsts ieņēmumu dienestam savas ziņas un lēmumi šādiem iedzīvotājiem būtu jāsūta tādā veidā, lai adresātu tie patiesi sasniegtu bez apgrūtinājumiem, tajā skaitā papīra formā uz personas deklarēto dzīvesvietu. Tāpēc LPS lūdza likumprojektu papildināt ar jaunu 7.2 pantu, izsakot pirmās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā: “Valsts ieņēmumu dienests izdoto administratīvo aktu (arī nelabvēlīgu administratīvo aktu) un citus lēmumus, dokumentus un informāciju nodokļu maksātājiem – juridiskai personai vai fiziskai personai, kas reģistrējusies kā saimnieciskās darbības veicējs un ir Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas lietotājs, – paziņo, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmu, vienlaikus par to nosūtot informāciju uz nodokļu maksātāja elektroniskās deklarēšanas sistēmā norādīto elektroniskā pasta adresi un oficiālo elektronisko adresi, ja nodokļu maksātājam ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts.” LPS pauž gandarījumu, ka vakar Valsts sekretāru sanāksmē šis Pašvaldību savienības priekšlikums konceptuāli atbalstīts. Tas paredz, ka fiziskām personām, kas nav saimnieciskās darbības veicēji, ir jābūt tiesībām jebkuru VID viņiem adresēto dokumentu saņemt ne tikai elektroniski VID elektroniskās deklarēšanas sistēmā, bet arī savā dzīvesvietā papīra formā, uz ko LPS norādīja savā atzinumā. Tomēr jāuzsver, ka visām fiziskajām personām, kuras ir kaut reizi pieslēgušās VID EDS sistēmai, tādējādi automātiski kļūstot par VID EDS lietotājiem (arī tiem, kuri gada ienākumu deklarāciju, lai saņemtu iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu, ir iesnieguši ar palīgu starpniecību, piemēram, klientu apkalpošanas centros, jo paši nemāk lietot datoru), lai viņiem adresētos VID dokumentus saņemtu savā dzīvesvietā papīra formā, nevis elektroniski EDS sistēmā, sava vēlme ir jāpaziņo Valsts ieņēmumu dienestam iesniegumā. Tāpat sanāksmē atbalstu guva LPS ierosinājums par iedzīvotāju tiesībām arī turpmāk iesniegt iesniegumu papīra formā atbilstoši Iesniegumu likumam. Jāpiebilst gan, ka administratīvajā procesā iesniegumus VID pēc šā likuma “Par nodokļiem un nodevām” grozījumu pieņemšanas paredzēts iesniegt tikai elektroniski VID EDS sistēmā. LPS arī ierosināja, ka gadījumā, ja fiziskā persona aktivizējusi oficiālo elektronisko adresi, VID dokumenti būtu jānosūta uz oficiālo elektronisko adresi (tieši paši dokumenti, nevis tikai ziņa par dokumentu esību VID EDS sistēmā). Tomēr šis lūgums netika atbalstīts. “LPS atzīst Valsts ieņēmumu dienesta centienus modernizēt darbu un pāriet uz elektronisku saziņu ar iedzīvotājiem, tā taupot papīru un laiku, tomēr VID ir jārespektē fakts, ka ne visiem Latvijas iedzīvotājiem ir dators un ne visi Latvijas iedzīvotāji spēj lietot VID elektronisko sistēmu. Savukārt nodokļu reforma ir radījusi situāciju, kurā pienākums iesniegt gada ienākumu deklarāciju var rasties gandrīz jebkuram iedzīvotājam. Tāpat ļoti daudziem iedzīvotājiem diferencētā neapliekamā minimuma dēļ var rasties (un jau ir radies) pienākums piemaksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli. Par parāda esību iedzīvotājiem, kas nemāk lietot elektroniskās sistēmas, pat ja viņi kādreiz ar konsultantu palīdzību ir aizpildījuši deklarāciju elektroniski, ir jāpaziņo papīra formā uz viņu dzīvesvietu, nevis ievietojot VID lēmumu VID EDS sistēmā,” uzskata LPS padomniece finanšu un ekonomikas jautājumos Sanita Šķiltere. Pilns LPS atzinuma teksts pieejams LPS vietnē: https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/4906-lps-iestajas-par-iedzivotaju-tiesibam-uz-dazadiem-sazinas-veidiem-ar-vid.   Plašāka informācija: Sanita Šķiltere, Latvijas Pašvaldību savienības padomniece finanšu un ekonomikas jautājumos Tālrunis: +371 67326633 Tālrunis: +371 26313528 E-pasts: sanita.skiltere@lps.lv     Informāciju sagatavojušas: Jana Bunkus un Gunta Klismeta, Latvijas Pašvaldību savienības Komunikācijas nodaļa Tālrunis: +371 67508530 E-pasts: jana.bunkus@lps.lv; gunta.klismeta@lps.lv www.lps.lv   Twitter: @lps_lv; @BRUXLps Facebook: @PasvaldibuSavieniba

12.07.2019

Pasākums „Matemātika dabā”

Meža skolā pavasarī darba netrūkst! 14.maijā Brocēnu vidusskolā pulcējās 1.-2.klašu skolēnu komandas no novada skolām. Ežuks ar saviem draugiem aicināja saskatīt apkārtnē matemātikas gudrības un mudināja risināt dažādus praktiskus uzdevumus. Zaķēns un Ežuks darbojas arī ESF projektā „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, tādēļ jāmācās izmantot jaunās tehnoloģijas. Komandām bija gan jānofotografē ģeometriskās figūras dabā, gan jāprot izmantot elektroniskie svari. Lai pārvarētu šķēršļu joslu bija ne tikai jāatrisina pareizi izteiksmes, bet arī jāatrod noteiktā augstumā karodziņš ar pareizo rezultātu. Pie viltīgās lapsas varēja izmēģināt laimi makšķerēšanā. Katrai izvilktai zivtiņai bija skaitlis, kuru summu noteica katra komanda kopīgi. Matemātika ir visapkārt, un to saredzēt aicināja putniņi un pelīte skaitļošanas takā. Pelīte Garastīte pārbaudīja bērnu zināšanas par debespusēm, ģeometriskām figūrām, varavīksnes krāsām un sasaistīja ar matemātiskām darbībām. Vārna Klāra aicināja izveidot ģeometriskas figūras. Burtnīcā ar zīmuli un lineālu to izdarīt ir vienkāršāk! Bet komandas atbalsts un kopīgs darbs palīdzēja! Katra komanda no pasākuma ieguva balvu- kliņģeri cipariņa formā. Šoreiz mazajiem matemātiķiem tika uzdots arī mājas darbs. Dāvinātais cipars jāpārvērš un jāuzzīmē neparastā tēlā. Lai veicas!   Projekta koordinatore Brocēnu vidusskolā Vivita Ķezbere     Pasākums tiek organizēts ESF projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” projekta ietvaros.

12.07.2019