Jaunumi

Pieņemts ārkārtējās situācijas pagarinājums līdz 11. janvārim, ieviešot stingrākus drošības pasākumus un ierobežojumus

Mērķtiecīgākai Covid-19 ierobežošanai un cīņai pret vīrusa radīto apdraudējumu Latvijas iedzīvotāju veselībai un dzīvībai, tiek ieviesti stingrāki un precīzāki drošības pasākumi līdz 11. janvārim.  Otrdien, 1. decembrī, pieņemot lēmumu par Ārkārtējās situācijas pagarinājumu, Ministru kabinets lēma arī par drošības pasākumu vienkāršošanu, atvieglojot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu. Sabiedriskajā transportā un ārpus mājām telpās, kur ir vairāk par vienu cilvēku, visiem jānēsā sejas maska. Sejas maskas var nenēsāt bērni līdz septiņu gadu vecumam un cilvēki, kuri acīmredzamu funkcionālu traucējumu dēļ tās nevar lietot. Pulcēšanās No 3. decembra visā Latvijā ikvienam ikdienas gaitās jāievēro 2+2 princips – divi metri, divi cilvēki. Tātad jāievēro divu metru distance un tikšanās jāierobežo līdz diviem cilvēkiem. Līdz 11. janvārim ir pārtraukta visu kultūrvietu, izstāžu, kā arī gadatirgu, tai skaitā Ziemassvētku tirdziņu darbība. Bibliotēkas drīkst klātienē izsniegt grāmatas līdzņemšanai. Nedrīkst notikt privāti pasākumi, izņemot vienas mājsaimniecības ietvaros. Drīkst apciemot cilvēkus, kuri dzīvo vieni un ir nepieciešama aprūpe, ievērojot 2+2 principu. Bērēs un kristībās neatliekamos gadījumos drīkst pulcēties ārpus telpām ne vairāk kā 10 cilvēki (neskaitot ar to norisi tieši saistītos cilvēkus, piemēram, garīdznieku), ne vairāk kā no divām mājsaimniecībām, lietojot mutes un deguna aizsegus. Tikmēr reliģiskās darbības vietās vienlaikus drīkst atrasties ne vairāk kā 20% no maksimāli pieļaujamā cilvēku skaita. Joprojām drīkst notikt organizētās sapulces, piketus un gājienus, bet uz tiem var pulcēties ne vairāk kā 25 cilvēki, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības – divu metru fizisku distanci un ievērojot organizatora noteiktās prasības. Izglītība Stingrāki drošības pasākumi tiek ieviesti arī izglītības jomā. Klātienē mācību process drīkst notikt tikai bērnudārzos un 1.-4. klasēs. Skolās jānodrošina 3 kvadrātmetru platība vienam skolēnam. No 3. decembra bērnudārzos strādājošajiem visu laiku jānēsā maskas. No 4. janvāra skolās maskas jānēsā gan stundu laikā, gan ārpus mācību procesa gan skolēniem, gan skolotājiem. Augstākās izglītības, profesionālās izglītības un pieaugušo profesionālās tālākizglītības un neformālās izglītības process drīkst notikt tikai attālināti. Savukārt praktiskās iemaņas, kuras nav iespējams apgūt attālināti, drīkst klātienē apgūt tikai individuāli – viens pasniedzējs ar vienu audzēkni. Interešu izglītības praktiskās daļas var notikt klātienē tikai individuāli. Klātienē nav atļauti koru un pūšaminstrumentu kolektīvu mēģinājumi. Sports No 3. decembra klātienē telpās sporta treniņi drīkst notikt tikai Latvijas pieaugušo izlases, Olimpiskās vienības un Paraolimpiskās vienības sportistu un komandu sporta spēļu starptautisko un augstāko līgu komandu pilngadīgu profesionālo sportistu (profesionāļi, kuriem nodarbošanās ar sportu ir pamatdarbs) treniņi. Pārējie sporta treniņi telpās drīkst notikt tikai individuāli vai divatā ar treneri, savukārt grupu treniņi līdz 10 cilvēkiem drīkst notikt tikai ārpus telpām. Jāņem vērā, ka teltis vai citas pagaidu būves, ja tām ir sienas, arī tiek uztvertas kā iekštelpas, taču apjumti laukumi bez sienām tiek uzskatīti par ārtelpām. Veikali un pakalpojumi No 3. decembra veikalos un pakalpojumu sniegšanas vietās vienam apmeklētājam jānodrošina 15 kvadrātmetru platība. Informācijai par pieļaujamo cilvēku skaitu jābūt skaidri redzamai pie ieejas. Mazās telpās apmeklētāji drīkst iet pa vienam. Saimniecisko pakalpojumu sniedzējiem, veikaliem un pasākumu organizatoriem jānodrošina, ka cilvēki, kuri nelieto sejas masku, vai to dara nepareizi (neaizsedzot gan muti, gan degunu), netiek ielaista telpās un nesniedz pakalpojumu tiem, kuri neievēro epidemioloģiskās drošības prasības. Visi veikali un tirdzniecības centra neatkarīgi no kopējās tirdzniecības platības drīkst strādāt darbdienās no plkst. 6.00 līdz 20.00. Taču sestdienās, svētdienās un svētku dienās drīkst strādāt tikai aptiekas, tai skaitā veterinārās aptiekas, savukārt veikalos, drīkst tirgot tikai pārtikas preces (izņemot alkoholu un cigaretes), higiēnas preces un degvielu. Darbadienās strādā visi ar vienādiem kvadratūras ierobežojumiem. Sestdienās, svētdienās un svētku dienās tirdzniecības vietas nedrīkst strādāt, izņemot – aptiekas (arī veterinārās) un veikalus, kuros tirgo pārtiku (izņemot alkoholu un cigaretes), higiēnas preces, degvielu. Ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus drīkst darboties skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzēji – friziera un manikīra pakalpojumu sniedzēji.   Sabiedriskais transports Lai pasargātu cilvēkus sabiedriskajā transportā, no 7. decembra tajā pasažieru skaits nedrīkst pārsniegt 50% no transportlīdzekļa ietilpības. Ja nav iespējams kontrolēt pasažieru iekāpšanu un izkāpšanu, tad transporta līdzeklī jābūt norādēm par sēdvietu izmantošanu, nodrošinot fizisko distancēšanos. Papildu drošībai, lai gan Covid-19 izplatība lielākoties notiek valsts iekšienē un inficēšanās lielā daļā gadījumu nav izsekojama no 7. decembra sāksies stingrāka Latvijā ieceļojušo cilvēku kontrole, lai pārliecinātos par Covidpass.lv aizpildīšanu, tā atvieglojot infekcijas izplatības kontroli. https://www.mk.gov.lv/lv  

02.12.2020

SIA “Eko Kurzeme” informē par plānotajām izmaiņām sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu maksā

2020. gada 23. novembrī Saeima atbalstīja grozījumus Dabas resursu nodokļa likumā, kas paredz, ka turpmākajos gados tiks pakāpeniski palielināta dabas resursu nodokļa (DRN) likme. Tās paaugstināšanās ietekmēs arī maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu iedzīvotājiem un uzņēmumiem. „Liepājas RAS” poligons „Ķīvītes” atstāj nemainīgas izmaksas par vienas tonnas sadzīves atkritumu apglabāšanu (bez DRN), taču sakarā ar DRN likmes* ikgadējo pieaugumu kopējais tarifs (ar DRN) pieaugs proporcionāli likmes pieaugumam un no 2021. gada 1. janvāra būs 60,67 EUR bez PVN (iepriekš – 54,96 EUR) par tonnu. Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39. panta 12. daļa nosaka, ka atkritumu apsaimniekotājs ir tiesīgs iekļaut atkritumu apsaimniekošanas maksā poligona tarifu un dabas resursu nodokļa aktuālo likmi to izmaiņu gadījumā ar to spēkā stāšanās dienu.  Saistībā ar minētajām izmaiņām paaugstināsies maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Brocēnu novadā, un no 2021.gada 1. janvāra tā būs 19,60 EUR/m3 bez PVN, PVN 21 Brocēnu novada pašvaldība 4,12 EUR, kopā – 23,72 EUR/m3. Izmaksas par privātmājās visbiežāk izmantotā 0,24 m3 konteinera izvešanas reizi būs 5,69 EUR (ar PVN 21%) un par 1,1 m3 konteineru – 26,09 EUR (ar PVN 21%).  Ja Likuma grozījumi tiks izsludināti atbalstītajā redakcijā, minētās izmaiņas stāsies spēkā no 2021.gada 1. janvāra. Ja šajā publikācijas ietvertajā informācijā par plānoto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas pieaugumu būs izmaiņas, SIA “Eko Kurzeme” par to informēs. Lai sniegtu iespēju iedzīvotājiem un uzņēmumiem samazināt izmaksas par nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, SIA “Eko Kurzeme” piedāvā dažādas iespējas atkritumu šķirošanai, kā arī ik gadu investē publiskās infrastruktūras paplašināšanā, padarot to sabiedrībai vēl pieejamāku un ērtāku. Atgādinām, ka, šķirojot mājsaimniecībā vai uzņēmumā radītos atkritumus, iedzīvotājiem ir iespēja samazināt izmaksas par nešķiroto atkritumu izvešanu un apglabāšanu poligonā. Šķiroto atkritumu apsaimniekošanu SIA “Eko Kurzeme” savos apkalpotajos novados nodrošina bez maksas. Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar SIA “Eko Kurzeme” klientu apkalpošanas centru, tālrunis: 22022418, e-pasts: broceni@ekokurzeme.lv.  *Šobrīd likumā paredzēts, ka 2021. gadā dabas resursu nodokļa likme par vienas tonnas sadzīves atkritumu noglabāšanu poligonā - 65 eiro par tonnu, 2022. gadā – 80 eiro par tonnu, bet no 2023. gada 1. janvāra – 95 eiro par tonnu. Ar cieņu, Eko Kurzeme SIA www.ekokurzeme.lv

01.12.2020

Par Grozījumiem “Par pašvaldības ēdināšanas atbalstu vispārējās izglītības iestāžu 7.-12. klašu izglītojamajiem attālinātā mācību procesa laikā“

26.novembrī Brocēnu novada pašvaldības domes sēdē tika izskatīti un apstiprināti grozījumi lēmumprojektam “Par pašvaldības ēdināšanas atbalstu vispārējās izglītības iestāžu 7.-12. klašu izglītojamajiem attālinātā mācību procesa laikā”: 1. No pašvaldības budžeta līdzekļiem tiks sniegts atbalsts ēdināšanai 7.-12. klašu izglītojamajiem, kuru dzīvesvieta uz 2020. gada 26. oktobri  deklarēta Brocēnu novada administratīvajā teritorijā vai kuri mācās kāda no Brocēnu novada pašvaldības izglītības iestādēm, bet nav deklarēti Brocēnu novada administratīvajā teritorijā,  1,00 euro (viena euro) apmērā dienā par katru attālinātā mācību procesa dienu par laika periodu no 2020. gada 26.oktobra līdz 2020. gada 13. novembrim katram izglītojamajam, kas kopsummā ir 15,00 euro (piecpadmit euro, 00 centi).  Pabalsts izmaksājams uz vecāku (aizbildņa) iesnieguma pamata, ieskaitot to norādītajā bankas kontā.  Pabalsts izmaksājams, ja izglītojamais nesaņem atbalstu ēdināšanas izdevumu segšanai attālinātā mācību procesa laikā no citas pašvaldības. Iesniegums (.doc) Iesniegumu atbalsta saņemšanai var iesniegt Brocēnu valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, pašvaldības pagastu pārvaldēs (ievietojot pastkastītēs, kas atrodas pie ēku durvīm) vai nosūtot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu uz pašvaldības e-pastu: pasts@broceni.lv līdz 2020. gada 7. decembrim.

30.11.2020

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests 30.novembrī no plkst. 10.00 līdz 10.20 veiks trauksmes sirēnu pārbaudi!

Pirmdien, 30.novembrī, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) visā Latvijā veiks trauksmes sirēnu pārbaudi, iedarbinot tās uz trim minūtēm. “Trauksmes sirēnas ir paredzētas iedzīvotāju brīdināšanai gadījumos, kad notikusi dabas vai tehnogēna katastrofa, vai arī pastāv tās draudi. Ir būtiski regulāri pārbaudīt trauksmes sirēnas, lai, ja būtu nepieciešams tās izmantot reālā situācijā, tas nostrādātu bez aizķeršanās” norāda VUGD Civilās aizsardzības pārvaldes priekšnieks pulkvedis Ivars Nakurts. 30.novembrī no plkst.10.00 līdz plkst.10.20 visā valstī, tiks iedarbinātas trauksmes sirēnas uz trim minūtēm. Iedzīvotājiem nav pamata uztraukumam, jo tā ir kārtējā trauksmes sirēnu pārbaude. Gadījumā, ja trauksmes sirēnu pārbaudes laikā tās nedzirdat, nesatraucieties, jo ārkārtas gadījumos tiks izmantoti arī citi apziņošanas veidi, piemēram, informācijas nodošana pa skaļruņiem. VUGD aicina viesnīcu administrāciju informēt savus ārvalstu viesus par gaidāmo trauksmes sirēnu pārbaudi, lai nerastos lieki uztraukumi. Latvijā ir uzstādītas 164 trauksmes sirēnas, kuras ir izvietotas tā, lai  raidītais skaņas signāls būtu dzirdams apmēram 1,5 kilometru rādiusā (atkarībā no sirēnas izvietojuma augstuma, teritoriālās apbūves īpatnībām, pilsētas ikdienas trokšņiem, gaisa mitruma un vēja stipruma). VUGD atgādina, ka gadījumos, ja iedzīvotāji iepriekš nav brīdināti par sirēnu pārbaudi, izdzirdot trauksmes sirēnu signālu, iedzīvotājiem jāieslēdz televizori un radioaparāti vai citas ierīces, piemēram, mobilo telefonu radiouztvērēji, informācijas saņemšanai par to ieslēgšanas iemeslu un nepieciešamo rīcību. Saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 8.augusta noteikumu Nr.440 “Valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas izveidošanas, darbības un finansēšanas kārtība” VUGD veic trauksmes sirēnu gatavības pārbaudi, lai pārbaudītu trauksmes sirēnu tehnisko stāvokli un sadarbību ar plašsaziņas līdzekļiem (radio un TV).

29.11.2020

NOSKAIDROTI EKOSKOLU RĪCĪBAS DIENU 2020 KONKURSA UZVARĒTĀJI

Novembra sākumā visā Latvijā notika Vides izglītības fonda rīkotās Ekoskolu Rīcības dienas 2020 ar saukli “Labie darbi planētai!” Akcijā iesaistījās ap 42 000 skolēni un 4600 skolotāji no vairāk kā 150 skolām. Rīcības dienu dalībnieki piedalījās konkursā, vēstot par saviem paveiktajiem labajiem darbiem planētai kādā no četrām kategorijām: klimata pārmaiņas, bioloģiskās daudzveidības saglabāšana, aprites ekonomikas principi un izaicinājums vietējai kopienai. Žūrija un sociālo tīklu lietotāji ir noteikuši šī konkursa uzvarētājus. Ekoskolu Rīcības Dienu 2020 kampaņa atgādināja, ka divas lielas cilvēku radītas vides problēmas – klimata pārmaiņas un bioloģiskās daudzveidības izzušana – nekur nav pazudušas arī pandēmijas laikā. Tādēļ Ekoskolas Rīcības dienās ar savu piemēru rādīja, ko ikviens varam darīt vides labā. Konkursa žūrija, kuras sastāvā bija VARAM, Zerowaste Latvija, ZAAO/URDA, Pasaules Dabas Fonda un Vides izglītības fonda pārstāvji, izvērtēja skolu paveiktos labos darbus planētai un viņu rīcību ietekmi, redzamību, atbilstību tēmai un to ilgtspēju. Tradicionāli ekoskolu iesniegtie darbi tika apkopoti Vides izglītības fonda Facebook lapā, kur ikvienam bija iespēja līdz 20. novembrim nobalsot par savu favorītu. Paziņojam konkursa uzvarētājus! Kategorijā ”Klimata pārmaiņas” tika iesniegti 35 darbi, un žūrijas vērtējumā labākie ir:  - Ogresgala pamatskolas 9. klase (video), kuri nolēma mainīt savus ēšanas paradumus – neēst gaļu, nelietot uzturā sarkano gaļu vai pat izmēģināt būt vegānam. Kampaņā iesaistījās arī skolēnu ģimenes – gatavoja ēdienus tikai no pašu audzētiem vai vietējiem Latvijas produktiem, nepirka veikalā ūdeni PET pudelēs, bet uzpildīja ūdeni no vietējā avotiņa. Par paveikto jauniešiem balvā slēpošanas un aktīvā atpūtas parka “Ozolkalns” sagādāts piedzīvojums trašu parkā “Supervāvere”.          - Jelgavas pirmsskolas izglītības iestāde “Lācītis” (foto) Rīcības dienās izzināja, kas ir elektroenerģija, kur un kā tā tiek izmantota, kā  arī atgādināja sev un  citiem par enerģijas taupīšanu. Bērni arī izaicināja sevi un sabiedrību vienu stundu dienā iztikt bez elektrības un tehnoloģijām, bet doties dabā un spēlēt spēles. Par šo iniciatīvu bērniem balvā BeeBot robotiņš un balvu komplekts no dabīgo tīrīšanas līdzekļu ražotāja Purenn.    - Veicināšanas balvas – dāvanu komplektus no Purenn – šajā kategorijā saņem Irlavas pamatskola un Aknīstes vidusskola par aicinājumiem samazināt pārtikas atkritumus un pārvietoties ar riteni vai kājām.         - Facebook skatītāju simpātiju balva šajā kategorijā tiek Bauskas pirmsskolas izglītības iestādei “Zīlīte” par aicinājumu novada iedzīvotājiem pārvietoties kājām un ar velosipēdu, tā uzturot tīrāku vidi. Arī viņiem balvā BeeBot robotiņš un balvu komplekts no Purenn.       Kategorijā “Bioloģiskās daudzveidības saglabāšana” no 20 iesniegtajiem darbiem žūrijas vērtējumā labākie ir:         - Skola mazajiem Poga izveidotā kukaiņu māja, lai veicinātu bioloģisko daudzveidību un labāk izprastu un iepazītu apkārtnē esošās kukaiņu sugas. Balvā bērniem dāvanu karte no beziepakojuma veikala Turza un dāvanu komplekts no Purenn.  - Ropažu novada pirmsskolas izglītības iestāde “Annele” pētīja palmu eļļas ražošanas ietekmi uz vidi. Bērnu ģimenēs tika apkopots iegādāto produktu klāsts un pētīts, kuru ražošanā ir vai nav izmantota palmu eļļa. No apkoptās informācijas tapa informatīvi plakāti, kuru uzdevums ir palīdzēt izdarīt pareizo iepirkumu izvēli. Vecāki atzīst, ka šī Rīcības dienu aktivitāte ir nesusi augļus. Tagad vecākiem iepērkoties nākas rūpīgi izpētīt produkta sastāvu uz iepakojuma. Daži bērni jau esot atteikušies lietot uzturā kārumus, kuru sastāvā ir palmu eļļa. Malači, bērni! Viņiem balvā BeeBot robotiņš un dāvanu komplekts no Purenn.           - Veicināšanas balva – pārtikas spēle – tiek piešķirta Valkas pirmsskolas izglītības iestādei Ausekļa 44 par pļavas izpēti. Bērni iepazina augu lietderību cilvēku veselībai un aizsargāja pļavu no invazīvajiem augiem.              - Savukārt Facebook skatītāju simpātiju balvu izcīnīja Pļaviņu novada ģimnāzija par ķēdes izaicinājumu sociālajos tīklos #Trashtag, kurā skolēni sakopa novadam nozīmīgu vietu un izaicināja to darīt arī pārējos novada iedzīvotājus. Jaunieši balvā saņem dāvanu komplektu no Purenn. Kategorijā “Aprites ekonomikas principi” 22 darbu konkurencē žūrijas augstāko atzinību ir ieguvuši:   - Vecumnieku vidusskolas akcija “Uzdāvini puķei podu!”, kuras laikā no novada iedzīvotājiem tika savākts liels daudzums dažādu formu un izmēru plastmasas puķu podu, kas nu uzsāks savu otro dzīvi Nacionālajā botāniskajā dārzā Salaspilī. Tāpat tika savāktas noderīgas lietas un nogādātas Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā. Par šiem labajiem darbiem jaunieši balvā saņem Lucart pārsteiguma balvu un dāvanu karti 100 eiro vērtībā.   - Pļaviņu novada ģimnāzijas izveidotā lietu maiņas interneta vietne turpmāk ļaus skolēniem, skolotājiem, skolas darbiniekiem un vecākiem mainīties ar lietām, iegūstot vajadzīgo un atbrīvojoties no liekā. Viņi ieguvuši arī Facebook skatītāju simpātijas balvu, un balvā saņem Zeit sagādāto Tīklu parka dāvanu karti – iespēju izvēlēties pastaigu 4–7 m augstajos tīklos, sarīkot pikniku vai paēst Zeit Cafe, kā arī doties pārgājienā gar Līgatnes upi, atklājot tās krastos apslēptās alas.  - Savukārt veicināšanas balvas – dāvanu komplektus no Purenn – šajā kategorijā saņem Aizkraukles novada vidusskola un Andreja Upīša Skrīveru vidusskola.  Kategorijā “Izaicinājums vietējai kopienai” 41 darba konkurencē žūrija par labākajiem atzina trīs skolu veikumus:        - Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādes bērni Rīcības dienās iejutās labo darbu aģentu lomās, izveidojot labo darbu kartītes un izdalot tās sabiedrībai. Piecgadnieki ciemojās Gulbenes bibliotēkā, sešgadnieki – Gulbenes novada pašvaldībā, kur pastāstīja pieaugušajiem par savām aktivitātēm un aicināja izvēlēties sev vienu vai, vēlams, vairākus izaicinājumus un ievērot tos vienu dienu, nedēļu, mēnesi vai visu dzīvi un dalīties ar foto sociālajos tīklos. Par akciju bērni balvā saņem Beebot robotiņu un dāvanu komplektu no Purenn.     - Babītes vidusskolas akcija Pudeļdeja aicināja nomainīt vienreizlietojamu ūdens pudeli pret daudzreizlietojamo un uzpildīt dzeramo ūdeni atkārtoti, tā mazinot atkritumos nonākušo vienreizlietojamo pudeļu skaitu. Jauniešiem balvā dāvanas no beziepakojuma veikala “Zaļais kalns”.             - Māteru Jura Kazdangas pamatskolas Silto džemperu dienas izaicinājums iesaistīja arī Kazdangas pils un muižas parka kolektīvu. Par aktivitāti jaunieši dāvanā saņem atpūtas parka DabaLaba dāvanu karti, kas dod iespēju apgūt loka šaušanas pamatus un pēc aktīvas dienas cienāties ar loku šāvēju zupu.  - Facebook skatītāju simpātija šajā kategorijā ir Remtes pamatskola. Par video izaicinājumu Remtes pagasta pārvaldei un citām Rīcības dienu aktivitātēm, jaunieši balvā saņem dāvanu grozu no beziepakojuma veikaliņa Cēsīs “Ieber.lv”.  Visas skolas balvā saņem arī plakātus no RTU EIT Climate-KIC HUB Latvia.  “No sirds sveicam balvu ieguvējus un visus pārējos Rīcības dienu 2020 dalībniekus – jūs esat iedvesma pozitīvām pārmaiņām sabiedrībā! Kopīgi veicot labus darbus ne tikai Rīcības dienās, bet katru dienu, mēs visi esam uzvarētāji, jo saudzējam planētu, līdz ar to – paši sevi!” uzsver Ekoskolu Rīcības dienu kampaņas koordinatore Agnese Lorence. Ekoskolas ar augstāko žūrijas vērtējumu kategorijā “Izaicinājums vietējai sabiedrībai”, 20.novembrī tikās ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvjiem. Diskusijā ar jauniešiem par vides jautājumiem piedalījās VARAM valsts sekretāra vietniece vides aizsardzības jautājumos Alda Ozola un Vides aizsardzības departamenta direktore Rudīte Vesere, kā arī Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādes, Siguldas pirmsskolas izglītības iestādes “Ieviņa”, Remtes pamatskolas, Māteru Jura Kazdangas pamatskolas un Pļaviņu novada ģimnāzijas Ekopadomju pārstāvji. “Izglītības iestādes prezentēja savus paveiktos labos darbus planētai, un katra ekoskola bija sagatavojusi vienu jautājumu VARAM pārstāvjiem. Jaunieši jautāja, kas notiek ar tekstila atkritumiem pēc to nodošanas, kāda virzība ir jautājumos par autoriepu nodošanu un depozītsistēmas ieviešanu, un kādas sabiedrības informēšanas kampaņas klimata pārmaiņu jomā ir plānā VARAM?” par aizvadīto tikšanos vēsta Agnese Lorence.  Ministrijas pārstāves pateicās Ekoskolām par īstenotajām Rīcības dienu aktivitātēm, kā arī aicināja informēt VARAM par saviem sasniegumiem vides uzlabošanā arī turpmāk, jo tas var noderēt kā labā prakse nacionāla līmeņa iniciatīvām. Plašāk par pārējām Ekoskolu Rīcības dienu 2020 aktivitātēm Latvijas reģionos var aplūkot šeit: KARTE. Kampaņa notika jau astoto gadu. Vairāk informācijas par Rīcības dienām – Vides izglītības fonda mājas lapā. Informāciju sagatavoja: Sintija Lase, Ekoskolu Rīcības dienu kampaņas komunikācijas koordinatore sintija.lase@gmail.com; jaunumi@videsfonds.lv  Vides izglītības fonda darbību Latvijā atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds projekta “FEE International programmu īstenošana Latvijā 2020.gadā" ietvaros.

27.11.2020

Saldū tapuši jauni sociālie pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un personām ar garīga rakstura traucējumiem

Saldū 16.novembrī tika svinīgi atklāts daudzfunkcionālais sociālās rehabilitācijas  centrs “Jumis” sociālo pakalpojumu sniegšanai bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (FT) un specializētās darbnīcas pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem (GRT). Jaunie sociālie pakalpojumi nepieciešamā atbalsta sniegšanai Saldus novada iedzīvotājiem attīstīti deinstitucionalizācijas procesa ietvaros, investējot pašvaldības un ERAF līdzekļus, lai veicinātu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīves vietā pieaugušajiem un bērniem ar invaliditāti. Svinīgo atklāšanas lentu grieza Saldus novada domes priekšsēdētājs Māris Zusts un p/a “Saldus sociālais dienests” direktore Ina Behmane. Saldus novada domes priekšsēdētājs Māris Zusts uzsvēra, ka šīs centrs būs ļoti liels atbalsts mūsu novada iedzīvotājiem, kur tiks nodrošināti dažādi sociālie pakalpojumi un darbnīcas vienuviet. “Esam priecīgi, ka šis ir pirmais šāda veida centrs visā Kurzemē un tas izveidots tieši Saldū,” svinīgajā atklāšanā norādīja M.Zusts. Domes vadītājs iestādes darbiniekiem vēlēja neizsīkstošu enerģiju un veselību. “Ar Eiropas Savienības atbalstu Saldus novada pašvaldība, iesaistoties deinstitucionalizācijas procesā un projektā “Kurzeme visiem”, ir attīstījusi jaunus, mūsu iedzīvotājiem tik ļoti nepieciešamus sociālos pakalpojumus. Ļoti priecājos, ka Saldū un Saldus novadā dzīvojošajiem bērniem ar FT un personām ar GRT vajadzīgais atbalsts būs pieejams pēc iespējas tuvāk viņu dzīvesvietai. Projekta “Kurzeme visiem” ietvaros esam arī nodrošinājuši dažādus bezmaksas sociālos pakalpojumus bērniem ar FT, viņu vecākiem un personām ar GRT, un turpināsim rūpēties, lai mūsu iedzīvotājiem būtu pieejams pēc iespējas plašāks atbalsts,” stāsta Ina Behmane, Saldus novada p/a “Sociālais dienests” direktore. Jaunais daudzfunkcionālais sociālās rehabilitācijas centrs “Jumis”, kas atrodas  Saldū, Skrundas ielā 5, nodrošinās daudz plašākas sociālo pakalpojumu saņemšanas iespējas bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (FT). Jaunajā centrā par pašvaldības un ERAF līdzekļiem rekonstruētas un atbilstoši sociālā rehabilitācijas centra vajadzībām aprīkotas 7 telpas un vismaz 38 Saldū un Saldus novadā dzīvojošie bērni ar FT turpmāk varēs saņemt rehabilitologa, mūzikas terapeita, psihologa un montessori pedagoga konsultācijas, kā arī apmeklēt sensoro istabu. Šajā pašā ēkā iekārtotas arī specializētās darbnīcas, kur 27 pieaugušie ar GRT varēs iemācīties darba dzīves ritmu, jaunas prasmes un iemaņas, lai vēlāk veiksmīgāk iekļautos darba tirgū. Specializētajās darbnīcās atbilstoši savām interesēm, būs iespēja darboties šūšanas, aušanas un kokapstrādes darbnīcās. Kopumā Saldus novadā jaunu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveidē plānots investēt 651,1 tūkstoti eiro pašvaldības un ERAF finansējuma. Papildu tikko tapušajam daudzfunkcionālajam sociālās rehabilitācijas centram un specializētajām darbnīcām vēl tiek veidoti arī grupu dzīvokļi ar 24 vietām, kur personām ar GRT tiks nodrošināta mājvieta un individuāls ikdienā nepieciešamais atbalsts. Kopumā Saldus novadā tiks radītas jaunas sociālo pakalpojumu vietas vismaz 38 bērniem ar FT un 38 personām ar GRT. Sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi Saldus novadā tiek attīstīti atbilstoši projekta “Kurzeme visiem”  ietvaros izstrādātajam  “Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānam 2017. – 2020. gadam”, kas paredz, ka kopumā jauni pakalpojumi bērniem ar FT un to ģimenēm, personām ar garīga rakstura traucējumiem un ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem tiks radīti 10 Kurzemes pašvaldībās. Savukārt jau šobrīd projekta ”Kurzeme visiem” ietvaros, kura partneri ir visas Kurzemes reģiona pašvaldības, ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējumu, tiek kompensēti dažādi sociālie pakalpojumi bērniem ar FT un viņu ģimenēm, kā arī personām ar GRT.   Par projektu “Kurzeme visiem” Projekts “Kurzeme visiem”  tiek īstenots, lai palielinātu ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem. To no 2015. līdz 2023.gadam ar Eiropas Sociālā fonda un valsts finansējuma atbalstu īsteno Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar pašvaldībām, to bērnu sociālās aprūpes centriem un valsts sociālās aprūpes centru “Kurzeme”. Vairāk par projektu www.kurzemevisiem.lv un Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā. Informāciju sagatavoja: Laura Homka Projekta “Kurzeme visiem” sabiedrisko attiecību speciāliste Laura.homka@kurzemesregions.lv  

24.11.2020

JC "Kopā" piedāvā aktivitāti "Brocēni vingro kopā"

Aicinām svētdienu rītos, pēc veselīgām brokastīm, pievienoties Evijai un citiem vingrotājiem Zoom platformā un aizvadīt aktīvus, pozitīvus un ģimeniskus treniņus veselības veicināšanas nolūkos! Viss, kas Tev nepieciešams, ir dators vai telefons ar interneta pieslēgumu un kameru, bezmaksas Zoom aplikācija ierīcē un pats galvenais - vēlme izkustēties, kā arī brīva vieta uz grīdas, kur vingrot. Vingro visus 4 svētdienu rītus ar ieslēgtu kameru, un noslēguma nodarbībā izlozēsim 1 ģimeni, kas saņems dāvanu karti 20,00 EUR vērtībā no veikala “Sporta punkts” turpmāko sportisko aktivitāšu izpausmēm!  Treniņa intensitāte būs no zemas līdz vidējai intensitātei, lai ar prieku var sportot visi! Vai Tu piedalīsies?  *Saites uz katru nodarbību plkst. 11:00:  29.11. – https://zoom.us/j/97432438400?pwd=dWd1ellPbG82eVhMcE80VUhCL2VuQT09 Meeting ID: 974 3243 8400 Passcode: 0000 06.12. – https://zoom.us/j/98731689465?pwd=V0VJN1Z1dDlEek8rVUNoL0gyMmI0Zz09 Meeting ID: 987 3168 9465 Passcode: 0000 13.12. – https://zoom.us/j/98614617684?pwd=bXg3REpZMHlHUmJOTFJJUVNTMnFHUT09 Meeting ID: 986 1461 7684 Passcode: 0000 20.12. – https://zoom.us/j/92561446740?pwd=elFMeXg1dlQvd0VHS1B3U29VRWV3QT09 Meeting ID: 925 6144 6740 Passcode: 0000 ** Dāvanu karti izlozēsim 20.decembrī pēc treniņa (starp visiem dalībniekiem, kas būs vingrojuši ar ieslēgtām kamerām visas 4 reizes). *** Atceries lietotāja vārdā norādīt savu vārdu/uzvārdu, lai varam reģistrēt dalību un uzvaras gadījumā piešķirt balvu!

23.11.2020