Jaunumi

Pieteikšanās skolotāju izglītības projektam „Mācītspēks” noslēgsies 1.martā

Ikvienas nozares speciālists var pieteikties vērienīgajā skolotāju izglītības projektā „Mācītspēks”, lai apgūtu skolotāja profesiju un vienlaikus uzsāktu darbu skolā, nākamajā mācību gadā pievienojoties Latvijas izglītības sistēmai kā viens no 100 jaunajiem pedagogiem. Projekta kandidāti var pieteikties līdz 1. martam. Anna Peipiņa, projekta „Mācītspēks” dalībnieku piesaistes vadītāja: „Daudzi no projekta dalībniekiem par skolotāja profesiju domājuši jau ilgāku laiku. Kādam tā reiz palikusi kā otrā studiju prioritāte, citam bijusi pieredze neformālajā izglītībā, un ir vēlme savu artavu sniegt daudz lielākā apjomā. Īstais "grūdiens" daudziem nācis tad, kad viņi uzzinājuši par projektu "Mācītspēks" un iespēju mācīt un mācīties reizē. Ļoti ceru, ka arī šī ziņa par jauno pieteikšanos sasniegs tos, kas vēl lemj par savu karjeras attīstību pedagoģijā un nebaidīsies šo iespēju izmantot!” Pieteikšanās norisinās tiešsaistē www.macitspeks.lv, aizpildot anketu. Projekta komanda īpaši uzsver šīs pieteikuma anketas nozīmi, aicinot to aizpildīt rūpīgi – tā ir ļoti būtiska atlases procesa daļa un nav tikai formalitāte. „Izmantojiet šo iespēju analizēt un aprakstīt savu līdzšinējo sniegumu, parādīt mums, ko esat darījuši un sasnieguši, jo novērtēt varam tikai to, ko zinām,” kandidātus aicina Marta Voicehoviča, projekta atlases vadītāja. Projekts „Mācītspēks” tiek īstenots visā Latvijā, un dalībnieki varēs izvēlēties starp studijām Latvijas Universitātē, Daugavpils Universitātē un Liepājas Universitātē, savukārt prakses īstenošanas skola tiks piemeklēta sadarbībā ar „Mācītspēks” komandu, izvēloties no tām Latvijas skolām, kas būs pieteikušas vakances. Topošie skolotāji jomas profesionāļu un pieredzējušu mācībspēku vadībā apgūs nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai uzsāktu darbu skolā un savu personīgo attīstības ceļu. Projekta dalībnieki saņems skolotāja darba algu un stipendiju studijām, kā arī atbalstu savai profesionālajai izaugsmei. Aktīvi norisinās kandidātu atlase Marta Voicehoviča, projekta atlases vadītāja: „Esam priecīgi redzēt kandidātu rindās plaša spektra jomu pārstāvjus – biologus, fiziķus, ekonomistus, matemātiķus un daudzus citus, kuriem bieži vienojošā motivācija ir vēlme darīt ko jēgpilnu, dot savu ieguldījumu valsts attīstībā, apzinoties, ka izglītības kvalitāte ir tās fundamentāls pamats.” Jau iepriekš ziņots, ka pirmajā pieteikšanās posmā, kas norisinājās no oktobra līdz decembra vidum, interesi izrādīja 524 cilvēki, no kuriem jau 183 uzsākuši atlases procesu. „Izskatās, ka arī šoreiz gaidāma sīva konkurence uz 100 projekta vietām, kas ļaus mums atlasīt vismotivētākos dažādu nozaru speciālistus, kuri jau nākamā mācību gada sākumā dosies uz Latvijas skolām,” paredz M. Voicehoviča. Projekta kandidātu atlasē tāpat kā iepriekš tiek ņemti vērā akadēmiskie, sabiedriskie un profesionālie sasniegumi, komunikācijas un sadarbības prasmes, mērķtiecība, neatlaidība, gatavība mācīties un motivācija dalībai programmā. Tāpat būtiski, lai kandidāti ir zinoši viņu izvēlētā mācību priekšmetā – obligāta prasība ir noteikta studiju satura apguve vismaz 12 kredītpunktu apmērā.   Par projektu „Mācītspēks” Jauno skolotāju izglītības projekta „Mācītspēks” mērķis ir spējīgu un motivētu dažādu jomu profesionāļu piesaiste skolotāja darbam, nodrošinot nepieciešamo izglītību un praktiskās mācības. Projektā „Mācītspēks” tiek sniegta iespēja 100 atlasītiem kandidātiem viena studiju gada laikā iegūt pedagoga kvalifikāciju un otra gada laikā turpināt profesionāli pilnveidoties, lai kļūtu par skolotāju kādā no Latvijas skolām. Vairāk par projektu un pieteikšanās procesu: www.macitspeks.lv. Projektu īsteno Latvijas Universitāte, Liepājas Universitāte, Daugavpils Universitāte un nodibinājums „Iespējamā misija”, to pārrauga Izglītības un zinātnes ministrija. Projekts „Mācītspēks” tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr. 8.2.1.0/18/I/004 „Latvijas Universitātes inovatīvas, pētniecībā balstītas studiju virziena „Izglītība un pedagoģija” studiju programmas” un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas „Skolotājs” licenču ietvaros.   Papildu informācija: Klinta Mežapuķe Projekta „Mācītspēks” sabiedrisko attiecību speciāliste +371 26278178 klinta.mezapuke@prae.lv

19.02.2021

Topošos vecākus aicina uz bezmaksas apmācību programmu drošas un atbalstošas ģimenes vides veidošanai

Lai veidotu atbalstošu un drošu vidi mazuļa attīstībai, veicinātu vecāku psihoemocionālo labklājību un stiprinātu ģimenes, Veselības ministrija sadarbībā ar veselības centru “Vivendi” aicina grūtnieces, kā arī jaunos un topošos vecākus apmeklēt bezmaksas izglītojošu un praktisku nodarbību ciklu. Mazuļa ienākšana ģimenē ir ļoti svarīgs notikums, kuram apzinīgi jāgatavojas ne vien fiziski, bet arī emocionāli – stiprinot savstarpējās partnerattiecības, papildinot zināšanas un radot drošu vidi, kur mazulis jau no pirmajām dzīves dienām varētu justies mīlēts un pieņemts. Piecu nodarbību laikā, ko vadīs psihoterapeite Liene Zvejniece, topošie vecāki varēs apgūt gan teorētiskas zināšanas, gan iesaistīties praktisku situāciju un piemēru modelēšanā un analīzē.  “Ģimene lielā mērā ietekmē bērna intelektuālo attīstību un socializāciju, palīdz risināt krīzes situācijas, veidot labvēlīgas attiecības ar citiem cilvēkiem, kā arī māca respektēt sociālās normas. Ir svarīgi, lai ikkatrs ģimenes loceklis justos psihoemocionāli labi, jo tā ir ļoti būtiska veselības un dzīves kvalitātes sastāvdaļa, kas ietver fizisku, garīgu un sociālu labklājību, tāpēc esam gandarīti par iespēju bez maksas nodrošināt šo programmu,” Liena Lapiņa, ārste veselības centrā “Vivendi”. Piecu nodarbību ciklā iekļautas tādas tēmas kā:  • Grūtniecības ietekme uz sievieti, partneri un citiem ģimenes locekļiem. • Pēcdzemdību emocionālās krīzes un izaicinājumi. Tēva loma pēcdzemdību periodā. • Izaicinājumi jaunajiem vecākiem: kā pārvarēt stresu, emocionālu izsīkumu, saistībā ar mazuļa ienākšanu ģimenē. • Veselīgu attiecību veidošana ģimenē, konfliktu risināšanas pamatprincipi. • Ieteikumi bērnu attīstībai un psihoemocionālā audzināšana vecumā no 1 līdz 3 gadiem. Nodarbības notiks:  • Norises vieta  -  attālināti, zoom platformā (Kurzemes reģiona grupa) – no 2021.gada 4.marta līdz 1.aprīlim, plkst. 11:00-13:10 (ceturtdienās) Lai pieteiktos bezmaksas nodarbību apmeklējumam, jāaizpilda tiešsaistes anketa: šeit   Papildu informācija:  Anna Āboliņa, programmas koordinatore E-pasts: anna.aabolina@vivendicentrs.lv, T.: 27 570 957 Programma tiek realizēta Veselības ministrijas īstenotā ESF projekta "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" ietvaros (Nr.9.2.4.1./16/I/001).

19.02.2021

AUTOMAZGĀTAVAS, LIELCIECERES IELA 2B, BROCĒNOS, BŪVNIECĪBAS IECERES PUBLISKĀ APSPRIEŠANA

Lielcieceres ielā 2B, Brocēnos, Brocēnu novadā paredzēts būvēt automazgātavu.  Saskaņā ar SIA "Brocēnu sporta centrs" pasūtījumu 2020.gada septembrī, pamatojoties uz topogrāfisko izpēti, projektēšanas uzdevumu un īpašumu apliecinošiem dokumentiem. Projekta mērķis ir jaunas automazgātavas būvniecība ar iespēju vienlaicīgi apkalpot 3 transporta līdzekļus. Pēc Brocēnu pilsētas teritorijas plānojuma vietā, kur paredzēta būvniecība zemes gabala atļautais lietošanas veids ir atbilstoša plānotajai iecerei. Aptaujas lapas un rakstiskas atsauksmes ir iesniedzamas Brocēnu novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā, Lielcieceres iela 3, Brocēnos, vai sūtot uz e-pastu pasts@broceni.lv .  Publiskā apspriešana ir uz laiku, ne mazāku par četrām kalendārajām nedēļām no dienas, kad pašvaldības mājas lapā publicēts lēmums par publiskās apspriešanas uzsākšanu.  Aptaujas lapa (.doc); Lēmums par publiskās apspriešanas uzsākšanu; Būvniecības iecere. Pamatojoties uz Ministru kabineta rīkojumā Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”,  Brocēnu novada būvvalde nolemj: • pagarināt objekta “Automazgātuves būvniecība, Lielcieceres iela 2B, Brocēni “ publisko apspriešanu līdz 2021.gada 19.februārim; • noteikt, ka ieceres prezentācijas sanāksme notiks 2021.gada 18. februārī plkst. 17:00 Lielcieceres ielā 2B, Brocēnos (datums var mainīties, ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī). Izskatot jautājumu par publiskās apspriešanas pagarināšanu objektam “Automazgātuves būvniecība, Lielcieceres iela 2B, Brocēni” Brocēnu novada būvvalde konstatēja: 2020. gada 26.novembrī Brocēnu novada būvvalde nolēma uzsākt būvniecības ieceres “Automazgātuves būvniecība, Lielcieceres iela 2B, Brocēni”(turpmāk – Būvniecības iecere) publisko apspriešanu ar apspriešanas laiku no 2020.gada 30.novembra līdz 7.janvārim un būvniecības ieceres prezentācijas sanāksme laiku 2020.gada 4. janvārī  plkst. 17:00 Lielcieceres ielā 2B, Brocēnos. Ar MK rīkojumu nr. Nr. 801, kas paredzēja ārkārtas situācijas pagarināšanu līdz 2021.gada 7. februārim, būvvalde nolēma rīkot Būvniecības ieceres prezentācijas sanāksmi 2021.gada 18. februārī plkst. 17:00 Lielcieceres ielā 2B, Brocēnos. Ministru kabineta rīkojumā Nr. 655 Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu 2020.gada 2. decembrī tika veikti grozījumi (Rīkojums Nr. 719) pagarinot ārkārtējo situāciju līdz 2021.gada 11. janvārim, un 2020.gada 30. decembrī tika veikti grozījumi (Rīkojums Nr. 801) pagarinot ārkārtējo situāciju līdz 2021.gada 7. februārim. Ministru kabineta rīkojumā Nr. 655. Ņemot vērā aizvien pieaugošos Covid-19 infekcijas izplatības riskus un mērķtiecīgākai infekcijas ierobežošanai, Ministru kabinets pagarinājis ārkārtas situāciju Latvijā līdz 2021. gada 6. aprīlim.  MK rīkojumā nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 2020.gada 30. decembra grozījumos iekļauts aizliegums rīkot publiskus pasākumus klātienē, kas ietver arī Būvniecības ieceres prezentācijas sanāksmi. Pamatojoties uz Ministru kabineta rīkojumā Nr. 655 Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu Brocēnu novada būvvalde nolemj: pagarināt objekta “Automazgātuves būvniecība, Lielcieceres iela 2B, Brocēni “ publisko apspriešanu līdz 2021.gada 2.martam. noteikt, ka Būvniecības ieceres prezentācijas sanāksme notiks 2021.gada 1. martā plkst. 17:00 ZOOM platformā tiešsaistē.  Pievienoties: https://zoom.us/j/9178865710?pwd=bm91TlpKSXlMRFQwQ3h4cEEwRjlhdz09 Meeting ID: 917 886 5710 Passcode: broceni

18.02.2021

SIA “Eko Kurzeme” aicina uzņēmumus un iestādes pieteikties bateriju šķirošanas kastēm

Veicinot dažādu atkritumu veidu šķirošanu un nonākšanu pārstrādē, vides apsaimniekošanas uzņēmums SIA “Eko Kurzeme” kampaņas “Neindē dabu – tā saindēs Tevi” ietvaros aicina Saldus, Brocēnu, Aizputes, Grobiņas, Skrundas, Pāvilostas novadu, kā arī Liepājas uzņēmumus un iestādes pieteikties speciālām bateriju šķirošanas kastēm izmantošanai birojos, ražotnēs un citās vietās.  Pieteikt šķirošanas kastes un pēc tam arī to tukšošanu uzņēmumi un iestādes var, zvanot SIA “Eko Kurzeme” klientu centram Liepājā pa tel.20201995 vai klientu centram Saldū pa tel. 22022418, vai arī rakstot uz e-pastu info@ekokurzeme.lv. Pēc pieteikuma saņemšanas ar klientu vienosimies par kastes saņemšanas iespējām. Sašķiroto bateriju savākšanu pēc iepriekšēja pieprasījuma nodrošina SIA “Eko Kurzeme”. Iedzīvotājiem bateriju šķirošanas kastes publiskai lietošanai jau pieejamas dažādās tirdzniecības vietās, tostarp veikalos “RIMI”, “MAXIMA”. Lielāku daudzumu bateriju un akumulatoru iespējams nogādāt arī uz SIA “Eko Kurzeme” atkritumu šķirošanas laukumiem – Liepājā, Ezermalas ielā 11, un Saldū, Dzirnavu ielā 30.  Bateriju šķirošanas kastēs iedzīvotāji aicināti izmest jebkuras formas un veida baterijas. Tās visas tiek klasificētas kā bīstamie atkritumi. To nonākšana dabā, tostarp arī poligonā, nodara būtisku kaitējumu videi, atstājot negatīvu ietekmi uz arī uz cilvēka veselību. Viena dabā izmesta pirkstiņbaterija rada augsnē piesārņojumu aptuveni diena kvadrātmetra platībā, kas var saglabāties gandrīz gadsimtu. Turpretī šķirojot baterijas, tās nonāk otrreizējā pārstrādē. No iegūtajām izejvielām tiek radītas jaunas lietas, tādējādi novēršot pirmreizējo dabas materiālu izmantošanu ražošanā. Šķirošanas kampaņu “Neindē dabu – tā saindēs Tevi” īsteno Latvijas Zaļais punkts sadarbībā ar partneriem. Tās mērķis ir vērst sabiedrības uzmanību bateriju negatīvajai ietekmei uz vidi, kā arī veicināt to šķirošanu. Plašāka informācija par bateriju šķirošanas kampaņu pieejama www.zalais.lv sadaļā “Jaunumi”.  Vairāk informācijas par atkritumu šķirošanas iespējām, kā arī citiem SIA “Eko Kurzeme” pakalpojumiem pieejama www.ekokurzeme.lv. Jautājumu gadījumā aicinām sazināties, zvanot pa tel. 22013939 vai rakstot uz e-pastu info@ekokurzeme.lv.  

17.02.2021

Lielā Talka saņem atzinību par pasaulē augstāko talkotāju aktivitāti 2020. gada Pasaules talkā

Lielās Talkas organizatori ir saņēmuši ziņu un balvu no Pasaules talku kustības “Let`s do it!” par to, ka 2020. gada Pasaules talkas ietvaros Latvija ir atzīta par valsti, kurā labiekārtošanas, sakopšanas un koku stādīšanas aktivitātēs piedalījies procentuāli vislielākais brīvprātīgo skaits pret kopējo iedzīvotāju skaitu (“The highest % of volunteers per capita at World Cleanup Day 2020”). Kā jau ziņots, pērnā gada 19. septembrī 158 valstīs visā pasaulē notika Pasaules talka jeb “World Cleanup Day” (WCD) – 24 stundu ilgs talkošanas maratons, kura ietvaros kustība Lielā Talka tradicionāli iesaistījās gan ar labiekārtošanas darbiem, gan ar jau ierasto “Laimes koku” stādīšanu un zaļā dzīvesveida popularizēšanu. 2020. gada rudens talkā Valdemārpilī arī tika atklāts pasaulē pirmais Laimes koku parks.  Latvijā ikgadējās pavasara talkas ar sakopšanas darbiem tiek organizētas jau 13 gadus, tāpēc rudenī, Pasaules talkas ietvaros, Latvijas iedzīvotāji un diasporas pārstāvji tiek aicināti iesaistīties gan ar labiekārtošanas darbiem, gan ar Laimes koku stādīšanu. Par spīti Covid-19 radītajiem ierobežojumiem, Latvijas iedzīvotāji arī pagājušajā gadā bija aktīvi talkotāji un pierādīja, ka mums ir svarīgi, kādu valsti atstāsim nākamajām paaudzēm. Mūsu iedzīvotāju centieni, pozitīvais noskaņojums un neatlaidība tagad ir novērtēti arī starptautiski. Vita Jaunzeme, kustības Lielā Talka vadītāja, izsaka īpašu pateicību ikvienam talciniekam, kurš pagājušajā gadā piedalījās talkās: “Mēs esam vienīgā valsts pasaulē, kuras iedzīvotāji pagājušā gada pavasarī bija gatavi doties talkot, neskatoties ne uz ko. Tas ir milzīgs sasniegums un parāda, ka esam gatavi skatīties uz priekšu ar cerību un pozitīvismu. Par to, mēs, Lielās Talkas organizatori, jums esam pateicīgi par to, ka esat uzticīgi Lielajai Talkai jau tik ilgus gadus. Šī pasaules līmeņa atzinība ir pierādījums tam, ka ejam pareizajā virzienā, un tas ir mūsu visu kopīgais nopelns. Man ir liels gandarījums par to, ka par spīti sarežģītajai situācijai Latvijā un pasaulē, mēs joprojām spējam mobilizēties mūsu virsmērķa vārdā –  padarīt Latviju par zaļāko valsti pasaulē. Šogad tiksimies 24. aprīlī un kopīgiem spēkiem darīsim Latviju tīru un zaļu – Katrs atsevišķi, bet visi kopā!” Arī šogad, neskatoties uz pandēmijas izraisītiem apgrūtinājumiem, 24. aprīlī Latvijā norisināsies Lielā Talka. Līdzīgi kā 2020. gada pavasarī, talcinieki tiks aicināti ievērot visas noteiktās valstī piesardzības aktivitātes, būt apzinīgiem un iesaistīties talkošanā. Plašāka informācija par 2021. gada talkas norisi, ieteikumiem talciniekiem un iespējām iesaistīties sekos.  Par Lielo talku: Lielā talka ir nevalstiska kustība Latvijā, kas kopš 2008. gada ne tikai katru gadu organizē talkas visā valstī, bet īsteno arī dažādus projektus sabiedrības izglītošanai vides aizsardzības jautājumos. Lielās talkas patrons ir Valsts prezidents, ierindojot Latviju starp pirmajām valstīm pasaulē, kur vides aktivitātēm ir valstisks atbalsts tik augstā līmenī. Š.g. augustā patronāžu pārņēma jaunais Valsts prezidents Egils Levits. Par saviem zaļajiem darbiem rakstiet arī mums talkas@talkas.lv un projects@talkas.lv, vai arī dalieties ar tiem sociālajos tīklos, izmantojot tēmturus: #LielaTalka2021 #Espiederunakotnei #sakopsavusetu Papildu informācija: Nikola Matjušenko Lielās Talkas sabiedrisko attiecību konsultante  mob.26431149  e-pasts: nikola.matjusenko@onecom-latvia.com

08.02.2021