Jaunumi

Brocēnu novada pašvaldība veic tirgus priekšizpēti pakalpojumam „Zemes kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumi”

Brocēnu novada pašvaldība veic tirgus priekšizpēti pakalpojumam „Zemes kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumi”. Pakalpojuma sniegšanas periods: līdz 31.12.2020. Līguma izpildes vieta: Brocēnu novada administratīvā teritorija. Tirgus priekšizpētes piedāvājumus var iesniegt persona vai personu grupa (apvienība), kura reģistrēta Latvijas Republikas vai tās mītnes zemes normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, veic uzņēmējdarbību vai saimniecisko darbību un pretendentam jānodrošina vismaz viena persona, kas ir tiesīga veikt zemes kadastrālo uzmērīšanu, atbilstoši 1.pielikuma prasībām. Piedāvājumus iesniegt: līdz 2020.gada 5.oktobra plkst. 23:59 elektroniski parakstītu sūtot uz e-pasta adresi pasts@broceni.lv vai iesniedzot personīgi Brocēnu novada valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Lielcieceres ielā 3, Brocēnos, Brocēnu novadā līdz 2020.gada 5.oktobra 17:00 ar norādi ”PIETEIKUMS DALĪBAI TIRGUS PRIEKŠIZPĒTĒ - ZEMES KADASTRĀLĀ UZMĒRĪŠANA” šādus dokumentus: 1. Pieteikums dalībai tirgus priekšizpētē (2.pielikums); 2. Finanšu piedāvājums (3.pielikums).              Tirgus priekšizpētes rezultātā tiks parakstīts līgums ar 1 (vienu) pretendentu, kura iesniegtais piedāvājums būs ar viszemāko centu un atbilstošu kvalifikāciju. Pakalpojuma snigšanas apmaksa 100% apmērā tiks veikta, pēc pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas, pēc Darba uzdevuma veikšanas pilnā apjomā, ar pārskaitījumu Izpildītāja norādītajā bankas norēķinu kontā 10 bankas darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas. Pielikums 1 (.doc) Pielikums 2 (.doc) Pielikums 3 (.doc)

25.09.2020

Brocēnu novada pašvaldība veic tirgus PRIEKŠIZPĒTI - TOPOGRĀFISKĀ UZMĒRĪŠANA”

Brocēnu novada pašvaldība veic tirgus priekšizpēti pakalpojumam „Topogrāfiskās uzmērīšanas, inženierkomunikāciju un ielu infrastruktūras elementu izpilduzmērījumu veikšanas, plānu izgatavošanas un situācijas punktu koordinēšanas pakalpojumi”. Pakalpojuma sniegšanas periods: līdz 31.12.2020. Līguma izpildes vieta: Brocēnu novada administratīvā teritorija. Tirgus priekšizpētes piedāvājumus var iesniegt persona vai personu grupa (apvienība), kura reģistrēta Latvijas Republikas vai tās mītnes zemes normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, veic uzņēmējdarbību vai saimniecisko darbību un pretendentam jānodrošina vismaz viena persona, kas ir tiesīga veikt topogrāfisko uzmērīšanu atbilstoši 1.pielikuma prasībām. Piedāvājumus iesniegt: līdz 2020.gada 5.oktobra plkst. 23:59 elektroniski parakstītu sūtot uz e-pasta adresi pasts@broceni.lv vai iesniedzot personīgi Brocēnu novada valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Lielcieceres ielā 3, Brocēnos, Brocēnu novadā līdz 2020.gada 5.oktobra 17:00 ar norādi ”PIETEIKUMS DALĪBAI TIRGUS PRIEKŠIZPĒTĒ - TOPOGRĀFISKĀ UZMĒRĪŠANA” šādus dokumentus: 1. Pieteikums dalībai tirgus priekšizpētē (2.pielikums); 2. Finanšu piedāvājums (3.pielikums).              Tirgus priekšizpētes rezultātā tiks parakstīts līgums ar 1 (vienu) pretendentu, kura iesniegtais piedāvājums būs ar viszemāko centu un atbilstošu kvalifikāciju. Pakalpojuma snigšanas apmaksa 100% apmērā tiks veikta, pēc pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas, pēc darba uzdevuma veikšanas pilnā apjomā, ar pārskaitījumu Izpildītāja norādītajā bankas norēķinu kontā 10 bankas darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas. 1.pielikums 2.pielikums 3.pielikums

25.09.2020

Brocēnu novada pašvaldība veic tirgus priekšizpēti fotografēšanas pakalpojumu nodrošināšanai 2020./2021. gada pasākumos Brocēnu novadā

Tirgus priekšizpēte  Fotografēšanas pakalpojumu nodrošināšana 2020./2021. gada pasākumos Brocēnu novadā Vispārīgā informācija       1.Pasūtītājs Pasūtītājs Brocēnu novada pašvaldība Adrese Lielcieceres iela 3, Brocēni, LV-3851 Reģ. nr. 90000024417 Kontaktpersona Alise Sipeniece Tālruņa Nr. +371 25737170 E-pasta adrese alise.sipeniece@broceni.lv Piedāvājumus var iesniegt līdz 2020.gada 5. oktobrim, plkst. 17:00 Brocēnu novada pašvaldībā, Lielcieceres ielā 3., iesniedzot personīgi Brocēnu Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, atsūtot pa pastu vai atsūtot uz e-pastu: alise.sipeniece@broceni.lv  (parakstītu, PDF formātā vai ar drošu elektronisko parakstu). 2. Informācija par tirgus izpētes priekšmetu  Tirgus priekš izpētēs priekšmets ir „Fotogrāfa pakalpojumu nodrošināšana 2020./2021.gada pasākumos Brocēnu novadā. Līguma izpildes laiks: 2020./2021. gads Paredzamā līguma izpildes vieta: Dažādas pasākumu norises vietas Brocēnu pilsētā un Brocēnu novadā 3. Prasības pretendentiem  Iesniedzējam ir jānodrošina tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības.  4. Iesniedzamie dokumenti Pieteikuma veidlapa Finanšu piedāvājums Apliecinājums par pakalpojuma izpildi atbilstoši tehniskajai specifikācijai 5. Līgums Pasūtītājs noslēgs līguma ar pretendentu, kas būs iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu un būs pievienojis visus parakstītus pielikumus. Tehniskā specifikācija (.doc)Pieteikuma veidlapa (.doc)Finanšu piedāvājums (.doc)

24.09.2020

Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds un SIA ‘’Schwenk’’ izsludina atbalsta stipendiju studentiem no Brocēnu novada

Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds un SIA ‘’Schwenk’’ izsludina atbalsta stipendiju studentiem no Brocēnu novada. Stipendija domāta pilna laika klātienes enerģētikas, elektrotehnikas, inženiermehānikas un mehānikas jomas studentiem no jebkuras Latvijā akreditētas augstākās vai vidējās profesionālās izglītības iestādes, sākot no 1. kursa ar labām sekmēm, kuri pirms tam pamata vai vidējo izglītību ieguvuši kādā no Brocēnu un Saldus novada skolām. Konkursa kārtībā tiks piešķirtas 2 ikmēneša stipendijas šādā sadalījumā: 1 ikmēneša stipendija vidējās profesionālās izglītības iestādes audzēknim 100,00 EUR apmērā laika periodam no 2020. gada septembra līdz 2021. gada jūnijam, kopā 10 mēnešiem;1 ikmēneša stipendija augstākās izglītības iestādes studentam - 200,00 EUR apmērā laika periodam no 2020. gada septembra līdz 2021. gada jūnijam, kopā 10 mēnešiem. Lai pieteiktos konkursam, pretendentiem jāaugšupielādē konkursa nolikuma 2. punktā minētie dokumenti un jāaizpilda konkursa elektroniskā anketa nodibinājuma „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” mājas lapā līdz 2020. gada 27. septembrim (ieskaitot) Vairāk par konkursu: https://www.rtu.lv/lv/attistibasfonds/aktualie-konkursi/atvert/videjas-profesionalas-un-augstakas-izglitibas-iestades-audzekniem-1https://www.facebook.com/RTUAttistibasfonds/photos/a.375744999187045/3490130861081761/

24.09.2020

Akcija "Iestādi savu rododendru Brocēnu Mežaparkā"

Atbalstot akciju "World Cleanup Day” jeb Pasaules talku, lieliskā gaisotnē 19. septembrī Brocēnu Mežaparkā tika iestādīti 25 laimes koki - rododendri. Akcijā aicinājām ikvienu iestādīt savu rododendru un iesūtīt vēlējumu Brocēnu novadam, kurš vēlāk tiks uzdrukāts uz plāksnītes un pievienots pie rododendra. Atsaucība bija tiešām pārsteidzoši liela, kopā rododendru stādīšanā piedalījās 21 dalībnieki (3 uzņēmumi, 1 biedrība, 8 iedzīvotāju grupas, 9 pašvaldības iestādes). No sirds pateicamies ikvienam, kurš piedalījās, un ar savu darbu stiprināja Brocēnu novada spēcīgās saknes. Īpašu paldies sakām Brocēnu novada dārzniecei un viņas lieliskajai komandai, kura nedēļu gatavoja auglīgu augsni rododendru stādīšanai, un arī turpmāk rūpēsies par šo rododendru krāšņumu. Paldies sakām arī Brocēnu novada kultūras un izglītības centra kolektīvam, Brocēnu novada radoši tehniskā pulciņa “Ripo auto” dalībniekiem un vadītājam Zigmundam Zaļenko, kā arī visiem tiem, kas palīdzēja, lai šī diena būtu izdevusies. Paldies visiem dalībniekiem: Zērņu ģimenei, Lasmaņu ģimenei, Brocēnu novada jauniešu centram “Kopā”, Plankais un Strikausku ģimenei, Aijai Lauriņai, Egonam Valteram, Brocēnu vidusskolai, Blīdenes pagasta pārvaldei, Brocēnu novada kultūras un izglītības centram, SIA “Viduskurzemes AAO” kolektīvam, Remtes pagasta pārvaldei, SIA “UK”, “SCHWENK Latvija”, PII “Mūsmājas”, Brocēnu hokeja klubam, Ozolu ģimenei, Ciesmaņu ģimenei. Aicinām ikvienu baudīt pastaigas Brocēnu Mežaparkā. #Lielātalka #Pasaulestalka2020 #ParzaļuLatviju #WorldCleanupDay Foto: Zigmunds Zaļenko un tehniski radošā pulciņa "Ripo auto" dalībnieki Vairāk foto: Galerija

21.09.2020