Jaunumi

3. jūnijs: gada ienākumu deklarāciju iesniegšanas termiņš

Valsts ieņēmumu dienests (VID) atgādina, ka arī šogad vairākām iedzīvotāju kategorijām gada ienākumu deklarācija ir jāsniedz obligāti — līdz 3. jūnijam. Šogad šis iedzīvotāju loks ir plašāks, jo obligāti līdz 3. jūnijam gada ienākumu deklarācija par 2018. gadu ir jāiesniedz arī tiem iedzīvotājiem, kuriem saistībā ar progresīvās nodokļa likmes vai diferencētā neapliekamā minimuma piemērošanu ir radusies nodokļa starpība, kas jāpiemaksā valsts budžetā. Savukārt, ja personas kopējie gada ienākumi pārsniedz 55 000 eiro, deklarācija obligāti jāiesniedz līdz šā gada 1. jūlijam. Lai tie iedzīvotāji, kuriem saistībā ar progresīvās nodokļa likmes vai diferencētā neapliekamā minimuma piemērošanu ir radusies nodokļa starpība, kas jāpiemaksā valsts budžetā, būtu par to informēti, VID šajās dienās gan Elektroniskās deklarēšanas sistēmā, gan papīra formātā pakāpeniski izsūta atgādinājuma vēstules. Gadījumā, ja personai, aizpildot gada ienākumu deklarāciju par 2018. gadu, ir radusies nodokļa starpība, kas jāpiemaksā valsts budžetā, pie noteiktiem nosacījumiem nodokļa piemaksas termiņš tiek pagarināts. Proti, 2018. un 2019. gada ienākumu deklarācijā aprēķinātās nodokļa samaksas termiņš tiks atlikts līdz 2020. gada 1. decembrim tām personām, kuru ar nodokli apliekamie gada ienākumi atbilst šādiem nosacījumiem: - 2018. gadā tie nepārsniedz 55 000 eiro, bet 2019. gadā — 62 800 eiro; - tie ir saņemti tikai Latvijā; - no tiem izmaksas vietā ir ieturēts nodoklis; - tiem ir tiesības piemērot neapliekamo minimumu un atvieglojumus (piemēram, algota darba ienākumi, autoratlīdzība, pensijas, darbnespējas pabalsti, ienākumi no uzņēmuma līguma, ja persona nav reģistrējusi saimniecisko darbību, u. c.). Tās personas, kurām izpildīsies minētie nosacījumi, VID informēs par samaksas termiņu EDS, vai personas, kuras nav EDS lietotāji, ar pasta sūtījumu uz adresi. VID plāno līdz 16. jūnijam ieviest izmaiņas VID informācijas sistēmās, lai personas, kuras ir EDS lietotājas, tiktu informētas par nodokļu starpības samaksas termiņu. Tāpat budžetā piemaksājamo IIN summu var samazināt vai pilnībā izlīdzināt, pievienojot gada ienākumu deklarācijai čekus, kvītis vai bankas maksājuma uzdevumu vai konta izrakstu par attaisnotajiem izdevumiem. Bez tam, ja persona, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju par 2018. gadu un turpmākajiem gadiem, konstatē, ka aprēķinātā nodokļa piemaksas summa nepārsniedz vienu eiro, to neuzskata par nodokļa parādu un valsts budžetā tā nav jāiemaksā. Savukārt visos pārējos gadījumos nodokļa starpība ir jāiemaksā valsts budžetā līdz šā gada 17. jūnijam ieskaitot. Atgādinām, ka līdz 3. jūnijam gada ienākumu deklarācija obligāti jāsniedz arī gadījumos, ja: * tiek veikta saimnieciskā darbība, piemēram, izīrēts nekustamais īpašums vai gūti ienākumi no profesionālās darbības; * ārvalstīs ir gūti ienākumi, tajā skaitā jūrniekiem,kuri bijuši nodarbināti uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa, izņemot personas, kuras kādā Eiropas Savienības dalībvalstī ir guvušas algota darba ienākumu, kuram piemērots attiecīgās dalībvalsts ienākuma nodoklis; * ir gūti ar nodokli neapliekami ienākumi, kas kopumā 2018. gadā pārsniedz 4000 eiro, piemēram, pārdota personiskā manta; * ir gūti ienākumi, kuri apliekami ar 10% nodokļa likmi, no kuriem nodoklis nav ieturēts ienākuma izmaksas vietā, piemēram, ienākumi no augoša meža vai kokmateriālu pārdošanas fiziskai personai; * ir gūti citi ar nodokli apliekami ienākumi, no kuriem izmaksas vietā nav ieturēts nodoklis, piemēram, no fiziskām personām (kas nav radniecībā līdz trešajai pakāpei) saņemti dāvinājumi. Savukārt iedzīvotāji, kuriem gada ienākumu deklarācijas iesniegšana nav obligāta, deklarāciju par 2018. gadu var iesniegt jebkurā laikā līdz pat 2022. gada 16. jūnijam. VID aicina ikvienu nodokļu maksātāju iesniegt deklarāciju elektroniski, izmantojot VID elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS), jo tas ir daudz ērtāk, ātrāk un vienkāršāk. To iespējams izdarīt ne tikai VID klientu apkalpošanas centros, bet arī Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros visā Latvijā. Plašāka informācija pieejama VID mājaslapā sadaļā „Gada ienākumu deklarācija”. Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām iedzīvotājus zvanīt uz VID konsultatīvo tālruni 67120000, konsultēties ikvienā VID klientu apkalpošanas centrā vai Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros, uzdot savu jautājumu rakstiski VID mājaslapā „Uzdot jautājumu VID” vai arī VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā. VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS 1 Tāpat kā līdz šim, gadījumos, kad deklarācijā aprēķinātā nodokļa summa pārsniedz 640 eiro, to varēs samaksāt budžetā trijās reizēs — līdz 16. jūlijam, 16. augustam un 16. septembrim, iemaksājot katru reizi trešo daļu no šīs summas.

21.05.2019

VPVKAC JAUNUMS E-asistents-neaizstājams palīgs e-pakalpojumu saņemšanā!

Lai e-pakalpojumus portālā Latvija.lv varētu saņemt arī tie iedzīvotāji, kuri neizmanto eID karti ar elektronisko parakstu vai internetbanku, ir izstrādāts īpašs risinājums — e-asistents jeb pilnvarotais e-pakalpojums. Šī pakalpojuma mērķis ir radīt vienlīdzīgu pieejamību valsts un pašvaldību pakalpojumiem visām sociālajām grupām, dodot iespēju ikvienam saņemt pakalpojumus elektroniski. Pilnvarotā e-pakalpojuma jeb e-asistenta darbības principus šā gada februārī apstiprināja Ministru kabinets, pieņemot grozījumus noteikumos, kuri nosaka valsts pārvaldes vienoto klientu apkalpošanu centru darbības kārtību. E-asistents ir Valsts un pašvaldību vienotā klientu apkalpošanas centra (VPVKAC) darbinieks, kuram klients savā vārdā uztic pieteikt vienu konkrētu VSAA pakalpojumu. Līdz ar to tas ir lielisks palīgs tiem iedzīvotājiem, kuriem nav pieejami jau minētie elektroniskās identifi kācijas līdzekļi un tāpēc nav iespējams izmantot e-pakalpojumus. Viss, kas jādara — jāņem savs personu apliecinošais dokuments (pase vai personas apliecība), jādodas uz tuvāko VPVKAC un jālūdz klientu apkalpošanas centra darbinieka palīdzība nepieciešamās formalitātes — pilnvarojuma nokārtošanā. Šis pilnvarojums būs spēkā tikai konkrētā VSAA pakalpojuma saņemšanai. Pēc pilnvarojuma parakstīšanas VPVKAC darbinieks klienta vārdā pieteiks nepieciešamo e-pakalpojumu un informēs klientu par pakalpojuma plānoto izpildes laiku un atbildes saņemšanas iespējām. Pašlaik Latvijā izveidoti 109 klientu apkalpošanas centri 84 pašvaldībās. Visu VPVKAC adreses var atrast portālā Latvija.lv sadaļā „Vienotie pakalpojumu centri”. Kā norāda Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM), e-asistenta nodrošināšana uzlabos e-pakalpojumu pieejamību fiziskām personām, jo tie, kas neizmanto elektroniskās identifi kācijas līdzekļus, nepaliks „ārpus” e-pakalpojumu saņēmēju loka. Vienlaikus pilnvarotā e-pakalpojuma funkcionalitāte mazinās arī administratīvo slogu iestādēm, jo tiek paplašināts to cilvēku loks, kas pakalpojumus var pieteikt un saņemt elektroniski, nevis tikai klātienē vai pa pastu. E-asistents darbībā tika pārbaudīts pērn oktobrī septiņos klientu apkalpošanas centros Aizputē, Dagdā, Ķekavā, Pļaviņās, Priekulē un Stopiņos. Kopš pilotprojekta uzsākšanas ar e-asistentu palīdzību tika pieteikti 2812 VSAA pakalpojumi, tādējādi apliecinot šāda risinājuma nepieciešamību un lietderību. Statistikas dati rāda, ka ik nedēļu šo pakalpojumu izmanto no 95 līdz 116 klientiem. VPVKAC izveide Latvijā tika uzsākta 2015. gadā. Klientu centros vienuviet var saņemt pašvaldību, Valsts ieņēmumu dienesta, VSAA, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Nodarbinātības valsts aģentūras, Uzņēmumu reģistra, Valsts zemes dienesta, Lauksaimniecības datu centra un Lauku atbalsta dienesta pakalpojumus. Tāpat centros var saņemt konsultācijas par e-pakalpojumiem un praktisku palīdzību darbam ar datoru, internetu, jautājumos par e-adreses izveidi u. c. VPVKAC darbiniekiem pastāvīgi tiek nodrošinātas mācības, lai darbinieki spētu iedzīvotājiem nodrošināt valsts un pašvaldību pakalpojumus arvien kvalitatīvāk un plašāk. VPVKAC darbinieki ir iesaistīti arī VARAM īstenotās programmas „Mana Latvija. Dari digitāli” digitālo aģentu mācībās, kuru laikā apgūst epakalpojumu, e-paraksta un e-adreses lietošanas nianses, kā arī jautājumus, kas saistīti ar drošu darbošanos internetā. Visas šīs zināšanas digitālie aģenti — centru darbinieki — vēlāk izmanto savā ikdienas darbā. Informāciju par programmu un sev tuvāko digitālo aģentu meklē vietnē mana.latvija.lv Digitālo aģentu kartē. VITA KRIEVIŅA, VARAM Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

21.05.2019

Par sociālās aprūpes centros esošo vēlētāju piedalīšanos Eiropas Parlamenta vēlēšanās

Šā gada 25. maijā Latvijā norisināsies Eiropas Parlamenta vēlēšanas, kurās vēlētāju uzskaitei izmanto vēlētāju sarakstus, un vēlēšanu dienā katram vēlētājam jābalso noteiktā vēlēšanu iecirknī, kura sarakstā vēlētājs iekļauts. Tajā pašā laikā pirmo reizi iepriekšējās balsošanas dienās – 22., 23. un 24. maijā –  vēlētājiem nepieciešamības gadījumā būs iespēja balsot arī citā vēlēšanu iecirknī, ja starp vēlētāja iecirkni un iecirkni, kurā vēlētājs balsos, būs iespējams nodrošināt tiešsaistes datu apmaiņu.  Centrālās vēlēšanu komisijas rīcībā ir informācija, ka šogad daudzi vēlētāji, tai skaitā vēlētāji, kuri uzturas sociālās aprūpes centros (turpmāk – centri) nav saņēmuši Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes sūtītās vēstules par to, kurā iecirknī jābalso. Vēlamies informēt, ja vēstule nav saņemta, vēlēšanu iecirkni, kurā balsot, iespējams noskaidrot pa tālruni 67049999 darba dienās no pl. 8.00 līdz 20.00 (24. un 25. maijā tālrunis strādās no pl. 7.00 līdz 24.00) vai internetā, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes mājaslapas e-pakalpojumā “Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana”. E-pakalpojums pieejams: https://ej.uz/kurbalsot. Vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nespēj nokļūt vēlēšanu iecirknī, ir iespēja pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā, no 20. maija iesniedzot attiecīgu pieteikumu vēlēšanu iecirknī, kura vēlētāju sarakstā vēlētājs iekļauts. Vienlaikus šajās vēlēšanās ir iespēja pieteikt balsošanu atrašanās vietā arī vēlētāja atrašanās vietai tuvākajā iecirknī, ja vēlētājs nav iekļauts attiecīgā vēlēšanu iecirkņa vēlētāju sarakstā (piemēram, vēlētāja dzīvesvieta ir citā pašvaldībā vai iecirknim nepiekritīgā adresē). Lai izmantotu šo iespēju, Centrālā vēlēšanu komisija aicina vēlētājus centros (ja nepieciešams, ar centra vadības starpniecību) laikā no 20. maija līdz 23. maijam iecirkņu darba laikā iesniegt iecirkņa komisijai, kurai piekritīga balsošanas organizēšana centrā, iesniegumus par balsošanu atrašanās vietā. Šajā gadījumā tiem centra vēlētājiem, kuri nav reģistrēti attiecīgā iecirkņa vēlētāju sarakstā, iecirkņa komisija iepriekšējās balsošanas dienās veiks iecirkņa maiņu, un vēlēšanu dienā vēlētājiem tiks organizēta balsošana attiecīgajā atrašanās vietā. Iesnieguma paraugs pievienots pielikumā. Vēlēšanu iecirkņu darba laiks Latvijā: pirmdien, 20. maijā – no pulksten 17.00 – 20.00; otrdien, 21. maijā – no pulksten 9.00 – 12.00; trešdien, 22. maijā – no plkst. 17.00 – 20.00 (iepriekšējā balsošana) ceturtdien, 23. maijā – no plkst. 9.00 – 12.00 (iepriekšējā balsošana) piektdien, 24. maijā – no plkst. 10.00 – 16.00 (iepriekšējā balsošana) sestdien, 25. maijā – no plkst. 7.00 – 20.00 (vēlēšanu diena) To, kura vēlēšanu iecirkņa komisija organizēs balsošanu centrā, iespējams noskaidrot, sazinoties ar savas pašvaldības vēlēšanu komisiju.  Lai piedalītos Eiropas Parlamenta vēlēšanās, vēlētājam nepieciešama derīga pilsoņa pase vai personas apliecība (eID). IESNIEGUMS (.doc)

20.05.2019

Vēlēšanu iecirkņu darba laiki un atrašanās vietas

Vēlēšanu iecirkņu darba laiks Eiropas parlamenta vēlēšanu dienā, 25.maijā no plkst.7.00 - 20.00               Vēlēšanu iecirkņu darba laiks pirms vēlēšanu dienas Latvijā:       •  Pirmdien, 20.maijā: no plkst. 17.00 - 20.00       •  Otrdien, 21.maijā: no plkst. 9.00 - 12.00       •  Trešdien, 22.maijā: no plkst. 17.00 - 20.00       •  Ceturtdien, 23.maijā: no plkst. 9.00 - 12.00       •  Piektdien, 24.maijā: no plkst. 10.00 - 16.00 Vēlēšanu iecirkņi Brocēnu novadā. •  Iecirknis Nr. 805 Brocēnu kultūras centrs - Lielcieceres iela 10, Brocēni, Brocēnu novads.; •  Iecirknis Nr. 806 Pārvaldes ēka – “Ievas”Blīdenes pag., Brocēnu novads; •  Iecirknis Nr. 807 Kantora ēka – “Kantora ēka”, Remtes pag., Brocēnu novads.; •  Iecirknis Nr. 809 Tautas nams – “Tautas Nams”, Satiķi, Gaiķu pag., Brocēnu novads. Balsošana vēlētāja atrašanās vietā No 20. maija līdz vēlēšanu dienai, 25. maijam, vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar nokļūt vēlēšanu iecirknī, varēs pieteikt balsošanu savā dzīvesvietā.  Vēlēšanu dienā šo iespēju var izmantot, ja vēlētājs  atradīsies sava vēlēšanu iecirkņa teritorijā.  Ja vēlētājs nedzīvo deklarētajā dzīvesvietā un nav mainījis iecirkni līdz 7. maijam, šogad pirmo reizi, pilotprojekta ietvaros, būs iespēja mainīt iecirkni iepriekšējās balsošanas dienās, un pieteikt balsošanu dzīvesvietai tuvākajā iecirknī. Šajā gadījumā vēlētājam balsošana dzīvesvietā obligāti jāpiesaka līdz 24. maijam (piektdienai, vēlams plkst. 15.00).  Lai pieteiktu balsošanu dzīvesvietā jāuzraksta iesniegums, kurā jānorāda: -  vēlētāja vārds, uzvārds, personas kods, -  adrese, kur jāierodas vēlēšanu komisijai, ēkas ārdurvju kods, ja tāds ir, un kontakttālrunis. Iesniegums jānogādā iecirknī, kurā vēlētājs reģistrēts, vai ja vēlētājs neatrodas sava iecirkņa teritorijā iepriekšējās balsošanas dienās- vēlētāja dzīvesvietai tuvākajā iecirknī.    Iesniegumu iecirknī var nogādāt jebkura vēlētāja uzticības persona. Vēlētāja uzticības persona iesniegumu vēlētāja vārdā var aizpildīt arī uz vietas vēlēšanu iecirknī. Vēlēšanu iecirkņi iesniegumus pieņems šādos laikos: -  pirmdien, 20. maijā: no plkst. 17.00 līdz 20.00, -  otrdien, 21. maijā: no plkst. 9.00 līdz 12.00, -  trešdien, 22. maijā: no plkst. 17.00 – 20.00, -  ceturtdien, 23. maijā: no plkst. 9.00 – 12.00, -  piektdien, 24. maijā: no plkst. 10.00 – 16.00, -  sestdien, 25. maijā: no plkst. 7.00 - 12.00. Pieteikt balsošanu vēlētāja atrašanās vietā var arī vēlēšanu dienā pēc pulksten 12.00, taču jāņem vērā, ka šajā gadījumā vēlēšanu komisija izbrauks pie vēlētāja, ja varēs paspēt ierasties vēlētāja atrašanās vietā līdz balsošanas beigām, pulksten 20.00. Pieteikt balsošanu vēlētāja dzīves vietā var arī vēlētāja aprūpētājs. Lai izmantotu šo iespēju, aprūpētājam jābūt iekļautam aprūpējamā vēlēšanu iecirkņa sarakstā.  Ja vēlētājs atrodas slimnīcā Vēlētāji slimnīcā var pieteikt balsošanu atrašanās vietā slimnīcai tuvākajā iecirknī. Iecirkņu saraksts pieejams te. Balsošana slimnīcā tiks organizēta vēlēšanu dienā, 25.maijā. Ja vēlētājs atrodas ieslozījuma vietā vai īslaicīgās aizturēšanas izolatorā Balsot savā atrašanās vietā var arī aizdomās turētās un apsūdzētās personas, kurām kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums. Šiem vēlētājiem balsošana jāpiesaka ieslodzījuma vietas administrācijai līdz 23.maijam. Balsošana ieslodzījuma vietās tiks rīkota iepriekšējās balsošanas dienās – 22., 23. un 24.maijā.   *Ja Jums ir elektroniskais paraksts, iesniegumu var sūtīt elektroniski vietnē Latvija.lv, adresējot to pašvaldībai.     Noderīgi! Iesniegums balsošanai vēlētāja atrašanās vietā Word , PDF Iesniegums balsošanai ieslodzījuma vietā Word , PDF    https://www.cvk.lv/lv/velesanas/eiropas-parlamenta-velesanas/eiropas-parlamenta-velesanas-2019/balsosana-veletaja-atrasanas-vieta

20.05.2019