Speciālā pirmsskolas izglītības iestāde „ Varavīksne”

Pievienots: 06.12.2016

Vadītāja: Anita Melle

Adrese: Kalna 1, Brocēni, Brocēnu novads, LV 3851

Telefons: 26134036
e–pasts: varaviksne.pii@broceni.lv

Īsteno divas programmas:

  • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar valodas attīstības traucējumiem.
  • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem.