SIA "Brocēnu siltums"

Pievienots: 31.10.2018

100 % kapitāldaļu īpašnieks - Brocēnu novada pašvaldība

Pamatkapitāls 2017.gads - EUR 1004739.00

 

Valdes priekšsēdētājs: Kārlis Barančans

karlis@brocenusiltums.lv T.26670336

 

Reģistrācijas Nr. 48503007414

Adrese: Skolas iela 21a, Brocēni, Brocēnu novads, LV-3851

Mājas lapa: http://www.brocenusiltums.lv/

 

Darba laiks:

Pirmdiena - Trešdiena (8:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00)

Ceturtdiena (8:00 - 12:00 | 13:00 - 18:00)

Piektdiena (8:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00)

 

Kapitālsabiedrības līdzdalība citās sabiedrībās:

SIA ”Brocēnu Enerģija” - 20,93668 % kapitāldaļas (vērtība EUR 393567,00)

SIA ”Viduskurzemes AAO” - 1,5761 % kapitāldaļas (vērtība EUR 47272,00)

 

Kā SIA ”Brocēnu Ceļš” saistību pārņēmēja, izmaksātās dividendes Brocēnu novada pašvaldībai no 01.02.2018. sastāda EUR 1800,00 (EUR 200,00 mēnesī, atbilstoši sastādītajam maksājuma grafikam). 

SIA ”Brocēnu Siltums” peļņa novirzīta uzņēmuma attīstībai, attiecīgi dividendes netiek izmaksātas.

Brocēnu novada pašvaldības kapitāla daļu pārstāvis SIA ”Brocēnu Siltums”: Pašvaldības izpilddirektors.

 

1. Initiates file downloadStatūti (PDF fails);

2. Initiates file downloadVidējā termiņa darbības stratēģija 2016-2020 (PDF fails);

3. Initiates file downloadPārskats par 2017.gadu (PDF fails) - Brocēnu Siltums mājas lapā;

4. Initiates file downloadPārskats par 2018. gadu (.pdf);

5. Initiates file downloadBrocēnu novada pašvaldības domes 2017.gada 28.decembra sēdes protokola izraksts Nr.18, 6.§ ”Par deleģēšanas līguma slēgšanu par teritorijas uzkopšanu Brocēnu novadā”; Līgums Nr.3-21.6/18/14 (PDF fails);

6. Initiates file downloadSIA "Brocēnu siltums" vispārējie stratēģiskie mērķi (PDF fails).

7. Initiates file downloadBrocēnu novada pašvaldības domes 2018.gada 27.decembra sēdes protokola izraksts Nr.19, 4.§ ”Par deleģēšanas līguma slēgšanu par teritorijas uzkopšanu Brocēnu novadā”.

8.Initiates file download SIA „Brocēnu Siltums” veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā 2019.gadā (.doc)

Avārijas gadījumā zvanīt +371 29116297