Saistošie noteikumi

Pievienots: 15.02.2018

Opens external link in new windowPar Brocēnu novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā (22.02.2018)

Opens external link in new windowBrocēnu novada pašvaldības nolikums (Nr.8, 20.04.2016)

Opens external link in new windowPar nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību trūcīgām un maznodrošinātām personām Brocēnu novadā (Nr.9, 20.05.2015)

Opens external link in new windowBrocēnu pilsētas pludmales un peldvietu lietošanas noteikumi (Nr.11, 17.04.2013)

Opens external link in new windowPar koku ciršanu ārpus meža Brocēnu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā (Nr.21, 21.11.2012)

Opens external link in new windowPar kārtību, kādā Brocēnu novada pašvaldība sedz transporta izdevumus izglītojamajiem uz un no izglītības iestādes (Nr.6, 19.03.2014)

Opens external link in new windowPar kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Brocēnu novadā (Nr.4, 18.02.2015)

Opens external link in new windowPar augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību un izcenojumiem Brocēnu novadā (16.02.2011)

Opens external link in new windowKārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Brocēnu novadā (Nr.12, 17.04.2013)

Opens external link in new windowPar interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu (Nr.16, 27.10.2016)

Opens external link in new windowPar kārtību, kādā izvietojamas un noformējamas ielu, nekustamo īpašumu un laukumu nosaukumu, pašvaldības iestāžu, tūrisma un uzņēmējdarbības objektu norādes zīmes, ēku un būvju numuru vai nosaukumu plāksnes un dzīvokļu numuru plāksnes Brocēnu novadā. (Nr.27, 18.12.2013)

Opens external link in new windowPar aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Brocēnu novada administratīvajā teritorijā (Nr.13, 22.07.2015)

Opens external link in new windowPar sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Brocēnu novada administratīvajā teritorijā (Nr.9, 24.08.2017)

Opens external link in new windowBrocēnu novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi (Nr.10, 24.08.2017)

Opens external link in new windowPar Brocēnu novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu (Nr.19, 25.11.2015)

Opens external link in new windowPar līdzfinansējuma samaksas kārtību pašvaldības izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālās ievirzes izglītības sporta programmas (Nr.1, 20.01.2016) 

Opens external link in new windowSabiedrisko ūdenssaimniecību pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Brocēnu novadā (Nr.15, 28.09.2017)

Opens external link in new window Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Brocēnu novadā (Nr.17, 28.09.2017)

Opens external link in new windowPar nekustamā īpašuma nodokļa piespiedu izpildes termiņu noteikšanu Brocēnu novadā (Nr.9, 17.04.2014)

Opens external link in new windowMājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Brocēnu novadā (Nr.19, 20.11.2013)

Opens external link in new windowBrocēnu novada sabiedriskās kārtības noteikumi (22.03.2018)

Opens external link in new windowPar nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Brocēnu novadā (Nr.10, 20.05.2010)

Opens external link in new windowPar dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu (Nr.6, 22.02.2018)

Opens external link in new windowPar Brocēnu novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtību energoefektivitātes un labiekārtošanas pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās (30.08.2018)

Opens external link in new windowPar decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Brocēnu novada pašvaldībā (27.12.2018).