Pirmsskolas izglītības iestāde „Varavīksne”

Pievienots: 06.12.2016

Vadītāja: Anita Melle

Adrese: Kalna iela 1, Brocēni, Brocēnu novads, LV 3851

Telefons: 26134036; 63865776
e–pasts: varaviksne.pii@broceni.lv

Īsteno:

  • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (kods 01015511);
  • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem (kods  01015611).