Gaiķu pagasts

Pievienots: 14.03.2018

Gaiķu pagasts

Adrese: Tautas nams, Satiķi, Gaiķu pag., Brocēnu nov., LV-3873


Kontaktinformācija:

Inga Dreija-Uzule

Gaiķu pagasta pārvaldes vadītāja

Talr.: 29198001

E-pasts: inga.dreija-uzule@broceni.lv

Vija Kudule

Gaiķu pagasta pārvaldes klientu apkalpošanas speciāliste

Talr.: 26808054

 

Talr.: 26808054, E-pasts: gaiki@broceni.lv