Brocēnu novada pašvaldības iestāde „Sociālais dienests” sadarbībā ar biedrību “Latvijas Sarkanais Krusts” īsteno līgumu par Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalstāmo darbību īstenošanu

Pievienots: 04.12.2018

18.12.2018. Ministru Kabinets (MK) ir apstiprinājis grozījumus 25.11.2014. MK noteikumos Nr.727 “Darbības programmas "Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.–2020.gada plānošanas periodā" īstenošanas noteikumi”. 

·         No 2019.gada 1. janvāra Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (turpmāk – EAFVP) atbalstu varēs saņemt arī maznodrošinātas personas vai ģimenes, kuru vidējie ienākumi mēnesī nepārsniedz 242 euro, līdzšinējo 188 euro vietā. Pašvaldībās, kurās maznodrošinātas personas vai ģimenes ienākumu līmenis noteikts mazāks par 242 euro, EAFVP atbalstu varēs saņemt visas maznodrošinātās personas vai ģimenes.

·         Turpmāk visas personas, kas norādītas atbilstošajās izziņā, var saņemt ne tikai pārtikas, bet arī higiēnas un saimniecības preces, ko līdz šim varēja saņemt tikai bērni vecumā līdz 18 gadiem.

·         Ģimenes ar bērniem līdz 12 mēnešu vecumam var izvēlēties vienu no higiēnas maziem bērniem preču pakām - BH1 (autiņbiksītes no 5 – 9 kg ) vai BH2 (autiņbiksītes no 7 – 18 kg) paku, t.i.  to paku, kuru autiņbiksīšu izmērs der labāk.


Tāpat kā līdz šim, pamats EAFVP atbalsta saņemšanai ir pašvaldības sociālā dienesta izsniegta rakstiska izziņa par trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu.. Izziņā par maznodrošinātās ģimenes (personas) statusu jābūt iedrukātai speciālai atzīmei, ka ģimene (persona) atbilst EAFVP atbalsta saņemšanas nosacījumiem. Lai saņemtu atbalsta komplektu, jāuzrāda izziņas oriģināls. Paku izsniedzējam obligāti izziņas otrā pusē jāuzspiež zīmogs un jāuzraksta izsniegto paku veids un skaits.

Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (EAFVP) atbalsta komplektu izsniegšana un izdales punktu darba laiki Brocēnu novadā:

Blīdenes pagasta pārvalde, „Ievas”, Blīdenes pagasts, Brocēnu novads, LV-3852:

Pirmdienās 8.00-17.00

Remtes pagasta pārvalde, "Kantora ēka", Remte, Remtes pagasts, Brocēnu novads, LV-3871:

Ceturtdienās 09.00-15.00

Gaiķu pagasta pārvalde, "Tautas nams", Satiķi, Gaiķu pagasts, Brocēnu novads, LV-3873:

Pirmdienās, trešdienās 14:00-16:00

Brocēnu novada pašvaldības iestāde “Sociālais dienests”, Skolas iela 10, Brocēni,

Brocēnu novads, LV-3851:

Pirmdienas 8.00-12.00, 13.00-17.00;

Ceturtdienas 8.00-12.00; 13.00-18.00

 

Papildus informāciju lūdzam skatīt www.atbalstapakas.lv