Brocēnu novada pašvaldības darbinieku atvaļinājuma laiki

Pievienots: 07.08.2019

Darbinieki kuri atrodas atvaļinājumā:

 

Vārds uzvārds

 

Amats

Atvaļinājuma laiks

Aizvietotājs

Ilze Konstante

Gaiķu pag. Tautas nama vadītājs01.06.2020.- 07.06.2020.
Alise SipenieceSabiedrisko attiecību speciālists25.05.2020.- 01.06.2020.
Daina GredzenaPII “Vālodzīte” vadītājs01.06.2020.- 14.07.2020.

Liene Melle

01.06.2020. - 30.06.2020.
Egita EversoneJauniešu centra “Kopā” vadītājs01.06.2020.- 07.06.2020.Artūrs Dobelis
Ligita BergaBlīdenes pag. pārvaldes vadītājs25.05.2020.- 08.06.2020.Krišjānis Valters
Jānis NeimetsDatortīkla administrators25.06.2020.- 12.07.2020.Valerijs Fedotovs