Brocēnu novada pašvaldības darbinieku atvaļinājuma laiki

Pievienots: 07.08.2019

Darbinieki kuri atrodas atvaļinājumā:

Vārds uzvārds 

Amats

Atvaļinājuma laiks

Aizvietotājs

Evita Veckunga

Bibliotēkas vadītājs

20.07.2020.- 16.08.2020.

 

Inga Dreija-Uzule Gaiķu pag. pārvaldes vadītājs 30.07.2020.- 28.08.2020. Krišjānis Valters
Rudīte Muraševa Projektu vadītājs  23.07.2020.- 16.08.2020.
Tālivaldis Bērtulsons Izpilddirektors 27.07.2020.- 17.08.2020. Karīna Ciesmane
Līga Muižarāja Būvvaldes vadītājs-arhitekts 03.08.2020.- 16.08.2020.
Vineta Sproģe Bibliotēkas vadītājs 03.08.2020.- 23.08.2020.
Leons Tilļa SAC “Atpūtas“ direktors 03.08.2020.- 30.08.2020. Raivita Tuka
Revita Kvāla-Čukna VPVKAC speciālists 03.08.2020.- 16.08.2020. Linda Milne
Ārijs Sproģis Domes priekšsēdētājs 03.08.2020.- 18.08.2020. Vineta Sālava
Kristīne Treidena Grāmatvedis 06.08.2020.- 07.08.2020
Antra Rutka Bāriņtiesas priekšsēdētājs 10.08.2020.- 23.08.2020. Ilva Prauliņa
Ilze Konstante Tautas nama vadītājs 05.08.2020.- 18.08.2020.
Vija Krastiņa Arhivārs 10.08.2020.- 23.08.2020.
Baiba Andersone Vec. grāmatvedis  06.08.2020.- 18.08.2020.
Evija Šulce BJSS direktors 05.08.2020.- 11.08.2020.
Ints Neilands Būvinspektors 10.08.2020.- 16.08.2020.